NYHET10 juni 2024

”Det är makalösa mängder tid och energi som slösas bort”

Långa tillståndsprocesser och krångliga regler. Det finns mycket potential i de svenska företagen, men många investeringar och satsningar fastnar i byråkratin. ”Det svåra för oss är att vi inte kan förutse hur processerna kommer sluta”, säger Santhe Dahl, ordförande för Vidakoncernen.

”Vi märker att olika länsstyrelser gör olika bedömningar, och tyvärr är de inte heller särskilt hjälpsamma med att ge råd eller vägledning kring hur de skulle kunna tolka lagstiftningen i förhållande till vår verksamhet”, säger Santhe Dahl, ordförande för Vida.

De allra flesta företag i Sverige vill växa. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagens regionala utveckling. Samtidigt upplever många tillväxthinder som gör det svårt för dem att realisera sina planer. Runt en tredjedel av företagarna i Sverige uppger att regelbörda och byråkrati är ett betydande hinder.

Santhe Dahl är ordförande för Vida, en koncern som huvudsakligen består av tolv olika sågverk, men som även har verksamhet inom exempelvis emballage och hustillverkning. Det mesta av produktionen går på export. Nyligen fick företaget avslag på ett miljötillstånd för att utöka sin produktion på ett av sågverken.

– Det svåra för oss är att vi inte kan förutse hur processerna kommer sluta eller hur lång tid det tar. Vi märker att olika länsstyrelser gör olika bedömningar, och tyvärr är de inte heller särskilt hjälpsamma med att ge råd eller vägledning kring hur de skulle kunna tolka lagstiftningen i förhållande till vår verksamhet, säger Santhe Dahl.

Vidas verksamheter omsätter 13 miljarder kronor och sysselsätter cirka 1500 personer, huvudsakligen på landsbygden. De flesta av sågverken finns på små orter som vuxit upp runt verksamheten. Ofta står företaget för en stor del av arbetstillfällena på orten. Det finns ett samspel och ett beroende mellan det lokala samhället och företaget. Att sågverken kan utvecklas och vara konkurrenskraftiga är viktiga också för att orterna ska kunna vara levande och må bra.

– Jag är glad att vi är så pass stora att vi kan ha personer och resurser som kan hantera alla regler och tillståndsprocesser, men vi märker att det inte heller alltid räcker till. Man skulle vilja ha mer råd och stöd i processerna, säger Santhe Dahl.

Jonas Johansson, vd för Nybrogrus

Även Jonas Johansson, vd för Nybrogrus, instämmer i att det skulle behövas en bättre dialog i tillståndsprocesserna. Nybrogrus tillverkar och säljer sand- och bergprodukter, och har över 10 täkter i sydöstra Sverige där materialet bryts. Att få öppna nya täkter, eller utöka nuvarande, kräver miljötillstånd. Jonas Johansson ser en tydlig förändring i processerna mot hur det var när han klev in som vd för över 30 år sedan.

– Det kräver mycket tid och utgången är osäker. Vi hade önskat att man hade kunnat föra en bättre dialog med länsstyrelsen i förväg för att korta processerna och minska osäkerheterna. Vid ett avslag är det väldigt mycket som behöver göras om från början igen. Det är makalösa mängder av tid och energi som slösas bort på detta sätt, säger Jonas Johansson.

Det kräver mycket tid och utgången är osäker
Jonas Johansson, vd för Nybrogrus

När vi intervjuar Nybrogrus har de precis fått igenom en ansökan om att etablera en ny täkt. Arbetet med tillståndet började 2016, men två avslag längs vägen har gjort att processen dragit ut på tiden och behövt göras om. Det första avslaget motiverades med att företaget behövde en vattendom för att kunna godkännas, något som varken togs upp under samråd eller under det år då ansökan behandlades.

– Osäkerheten gör också att det är svårt för oss att påbörja någon typ av planering för vårt projekt innan vi har fått tillstånd, exempelvis genom att kontakta kraftbolagen om behovet av ökad elförsörjning. Hade processerna varit mer förutsägbara hade man kunnat påbörja mycket annat tidigare också, men det vågar vi inte i dag, säger Jonas Johansson.

”Man har en viss energi som företagsledare. Ska man lägga 100 procent på sitt företag och att utveckla affärsidén, eller ska man koncentrera sig på att hantera olika regler och administration”, säger Johan Sjöberg, senior advisor på Sjöbergs.

Även Johan Sjöberg, senior advisor på Sjöbergs, upplever att regelbördan blivit allt större. Företaget tillverkar hyvelbänkar till hela världen, med export till framförallt USA, men även England och Tyskland. Fabriken är i dag världens största hyvelbänksfabrik. Redan Sjöbergs far, Torsten, märkte av en allt tilltagande byråkratisk börda.          

– En viktig anledning till att han steg ner som vd var just för att slippa den allt större byråkratiska bördan. Han tyckte så illa om det växande regelverket att det inte längre kändes roligt att driva företag, säger Johan Sjöberg.

Även om företaget har funnits länge kan utvecklingen gå snabbt. Under pandemin valde Sjöbergs att göra stora investeringar, och fördubblade produktionen under kort tid när efterfrågan ökade. Ska företagen kunna följa den snabba utvecklingen i omvärlden måste även tillståndsprocesser kunna gå snabbt, och inte ta alltför mycket fokus från företagen.

– Man har en viss energi som företagsledare. Ska man lägga 100 procent på sitt företag och att utveckla affärsidén, eller ska man koncentrera sig på att hantera olika regler och administration, säger Johan Sjöberg.

RegelkrångelByråkratiTillståndsprocesser
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist