NYHET20 september 2016

Nu har Rättvik nått sitt tuffa mål

"När vi satte målet att Rättvik senast 2017 skulle finnas med bland de 50 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking tyckte jag att det verkade tufft. Nu 2016 har vi nått hit! Det känns helt fantastiskt, men vi får inte slå oss till ro. Rättvik ska bibehålla och helst stärka sin position", säger kommunstyrelsens ordförande Annette Riesbeck (C).

I den nya rankingen avancerar Rättvik till plats 45, en förbättring med 36 placeringar sedan förra hösten. Ännu mer imponerande blir lyftet om vi jämför med läget 2009. Då låg Rättvik på plats 240 bland Sveriges 290 kommuner.

På så gott som alla delområden har kommunen förbättrat sina resultat i jämförelse med 2015. I uppgörelsen mellan de 15 kommunerna i Dalarna var Rättvik bäst redan förra året, men nu har försprånget framför tvåan Vansbro ökat något.

När kommunen för ett par år sedan satte ett specificerat mål för det fortsatta avancemanget på rankinglistan tyckte Annette Riesbeck alltså att ambitionen var tuff.

- Men samtidigt är det nödvändigt att sikta högt om du vill nå riktigt bra resultat, betonar hon.

När Annette Riesbeck tillträdde som kommunstyrelsens ordförande 2011 tog hon initiativet till ett nytt avstamp för arbetet med de näringspolitiska frågorna och företagsklimatet.

- Är det något jag kan så är det företagsfrågor, konstaterar Annette Riesbeck, som bland annat varit försäljningschef på Scandic Hotels, arbetat med projektledning inom Siljan Turism och under lång tid tillsammans med sin man drivit en reklambyrå i Rättvik.

Annette Riesbeck menar att det är kommunens långsiktiga engagemang för det lokala företagsklimatet som nu ger ett kraftfullt genomslag i Svenskt Näringslivs ranking. En komponent är Tillväxt och Tillsyn – Rättviksmodellen som den kommit att kallas – som har som mål att skapa en bra dialog mellan kommunen och företagen.

- Tillväxt och Tillsyn går ut på att ge företagen vägledning innan man gör fel. Det finns ingen motsättning mellan det och myndighetsfunktionen. Vi har fått en fantastisk attitydförändring som gynnar alla parter, säger Annette Riesbeck.

Som ett annat positivt inslag pekar hon på förändringarna inom den kommunala upphandlingen, där vissa stora inköp på livsmedelssidan numera delas upp i mindre och mer lätthanterliga enheter för att locka fler företag i närområdet att lämna in anbud. I konceptet ingår också riktad utbildning och information till de lokala företagen.

Införandet av LOV, lagen om valfrihetssystem, inom hemtjänsten har inte fått något brett genomslag. Det finns för närvarande en privat aktör.

- Men det är viktigt att värna valfriheten, stimulera företagandet och utsätta kommunal verksamhet för nyttig konkurrens, förklarar Annette Riesbeck.

En fortsatt och accelererande bredbandsutbyggnad ser hon som en faktor för att ytterligare lyfta företagsklimatet.

- Ute i många av byarna runtom i kommunen fungerar det inte tillräckligt bra. Ett annat område är satsningen på Dalabanan mellan Stockholm och Dalarna. Det måste kunna gå lättare att pendla, men här är det förstås svårt för oss som kommun att påverka.

Annette Riesbeck berömmer företagens egna insatser när det gäller att förbättra företagsklimatet.

- Rättvik har otroligt många företag som vill utveckla både den egna verksamheten och hela bygden. Det är drivande företag. Vi har en speciell anda och den ska vi vårda som en liten fågelunge, säger hon.

Ung Företagsamhet har haft en kraftig expansion i Rättvik. Andelen gymnasieungdomar som driver UF-företag ligger nu i topp i Dalarna. För att med all önskvärd tydlighet markera samhörigheten mellan näringslivet och skolan flyttade kommunen för en tid sedan sin näringslivsenhet till Stiernhööksgymnasiet.

- Det är ganska häftigt. Så långt jag vet är vi den enda kommun i landet som tagit det steget, understryker Annette Riesbeck.

För henne är sambandet mellan företagens och kommunens välbefinnande en självklarhet.

- Som kommunalråd har jag blivit ännu mer övertygad om behoven av långsiktiga satsningar på näringslivet. Det ger så mycket tillbaka till kommunen.

Rättviks näringslivsarbete är idag en förebild för åtskilliga kommuner. Studiebesöken i Rättvik har varit många och kompletteras med att hållbarhetsstrategen Marcus Svensson och miljö- och byggchefen Martin Clarstedt reser ut för att berätta om vad man åstadkommit.

- Bara under de närmaste veckorna kommer företrädare för tre kommuner hit till Rättvik. Jag är glad att vi har erfarenheter att dela med oss av, säger Annette Riesbeck.

Sören Karlsson

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist