NYHET13 april 2022

Omtumlande tid för skogsbranschen 

Två hundraåriga familjeägda sågverkskoncerner gick 2019 samman och blev Bergkvist Siljan AB. De består av tre anläggningar och finns i Mora, Insjön och Älvdalen. I december förra året förvärvades bolaget av den österrikiska koncernen Mayr-Melnhof Holz Holding Group.

Foto: Privat

Katarina Mowitz, vd för Bergkvist Siljan, ser med glädje på framtiden för bolaget i och med de nya ägarna. Men, med allt som händer i världen finns orosmoln som hotar hela skogsbranschen.  

– Våra nya ägare har jobbat mycket med energiprodukter och även om vi redan idag tar hand om våra biprodukter på olika sätt så ser jag att det här kommer bli ett lyft för oss. Jag tror vi har möjlighet att bli en ännu tydligare del av den gröna omställningen, till exempel genom att bidra till stålindustrin som är på jakt efter nya energikällor för att göra grönt stål, säger Katarina Mowitz. 

Men för att nå dit behöver Bergkvist Siljan och deras skogsbranschkollegor förutsättningar som gör att de kan avverka, förädla och leverera skogsprodukter på ett acceptabelt sätt. 

– Vi har stora utmaningar när det gäller transporter, bränslepriser och artskyddsförordningen. Stora frågor som vi inte löser över en natt men som är ödesfrågor för vår bransch. 

Otydlighet från myndigheter 

En av branschens mest infekterade frågor är EU:s habitat- och fågeldirektiv som återfinns i den svenska artskyddsförordningen. Från skogsbranschens håll anser man att Skogsstyrelsen gått från att vara en rådgivande part till en dömande part och nu gäller det att hitta en balans mellan att skydda och att bruka skogen.  

– Idag vet vi inte hur vi ska göra för att göra rätt. Det är en väldigt irrationell hantering där olika myndigheter och personer ger olika svar. Vi vill göra vårt bästa och göra rätt, men nu har vi ingen aning om hur vi gör det. 

Katarina hoppas och tror att fågeldirektivet inom en snar framtid ändrar tolkningen från att skydda alla individer av fåglar till att skydda hotade arter av fåglar. Däremot är hon orolig över hur fridlysningsreglerna kommer hanteras. Dagens tolkning, där varje skogsägare måste känna till varje kvadratmeter av sin mark, är inte rimlig menar hon. 

– Jag hoppas på mer handledning från Skogsstyrelsen om hur man ska göra när man vårdar. Vi behöver riktlinjer som hjälper oss att bruka skogen rätt. 

Tåget räddningen i transportutmaningen 

Transportproblematiken har funnits länge i branschen. Den förvärrades i och med pandemin och har ytterligare förvärrats i och med Ukrainakriget. Katarina ser till hela branschen när hon berättar om de utmaningar som finns att transportera virke. Med ett avlångt glest befolkat land är vi beroende av utländska åkare och det blir allt svårare att hitta dem. 

– Svenska åkerier och skolor har varit duktiga på att få fler ungdomar att vilja köra lastbilar, och dessutom många tjejer. Men det räcker inte, vi behöver även utländska åkare. Vi har kunder som fått vänta på leveranser, inte för att de inte är klara utan för att det inte finns någon transport. 

Bergkvist Siljan har förmånen att transportera stora delar av sitt virke med tåg. Från sågverket i Insjön lämnar nio tåg varje vecka deras anläggning och målet är Göteborgs hamn. Från Bergkvist Siljans största anläggning, Insjön transporteras 75 procent av allt virke med tåg. 

– När vi haft svårt med långväga transporter har vi valt att köra material från vår anläggning i Mora till Insjön för att få ut det med tåg så vi har det förspänt. Annars är det en stor utmaning att få till transporter från avlägsna områden och långa sträckor.  

Höga energi- och drivmedelspriser skapar krisläge i branschen 

Katarina summerar flera sammanhängande faktorer som bidrar till att branschen har det tufft just nu. De kraftigt stigande energi- och bränslepriser har lett till att priset på reservdelar ökat kraftigt och nu senast pris på maskinservice.  

– Vi har sett en stor kostnadsökning på bränsle sedan sommaren 2021 och på senare tid har den skenat och jag är rädd för att vi kommer ett se en viss utslagning. Det är krisläge för en del företagare. Någonstans måste man fundera över vilken kostnad som är rimlig för företagare att bära. Det är inte bara priset på oljan eller gasen, vi måste se över vad vi själva lagt på i skatter, moms och avgifter. Det kan vara läge att ändra något där.  

Att det finns en hel del utmaningar för skogsbranschen har blivit tydligt under samtalet med Katarina. Hon själv ser dock med tillförsikt på framtiden.  

– Det är lätt att vi pratar om bränsle, fåglar och transporter. Det som dock får den här branschen att gå runt och över huvud taget fungera, är människorna. Jag ser en ljus framtid för skogsbranschen och det beror till 99 procent på att vi har drivna och duktiga människor som jobbar hårt, avslutar Katarina Mowitz. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist