NYHET21 maj 2024

Orsa i topp när företagen säger sitt om företagsklimatet

Orsa följt av Vansbro och Rättvik får högst sammanfattande omdöme i Dalarna, i Svenskt Näringslivs enkätundersökning av företagsklimatet, som presenteras i dag. Älvdalen fortsätter sin resa nedåt. 

Även i år är det Orsa som får det högsta sammanfattande omdömet i Dalarna. Kommunen får 4,3 följt av Vansbro och Rättvik som båda får 4,1. Det genomsnittliga betyget för länet är 3,5.     

Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Sett till länet som helhet är tillgång till relevant kompetens även detta år den fråga som företagen ser som mest utmanande. 42 procent av de svarande företagen i länet upplever att kompetensförsörjningen fungerar dåligt eller inte helt godtagbart. När företagen får rangordna vilka frågor som är viktigast att åtgärda för att förbättra företagsklimatet hamnar fler bostäder på en förstaplats. 

– Kompetensförsörjningen är helt avgörande, vilket vi också ser i enkäten. Många företag i länet vill fortsätta växa och anställa men lyckas inte hitta rätt medarbetare. Att bostadsfrågan därför prioriteras högt av företagen är alltså helt naturligt. Finns det inte människor att anställa blir det ofrånkomligen svårt för företagen att växa, säger Henrik Navjord, regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna. 

Tufft för storkommunerna 

Borlänge och Falun hamnar i botten när det gäller det sammanfattande omdömet med sina respektive 3,1 och 3,2. Borlänges kommunledning har varit tydlig om att företagsklimatet ska förbättras och kommunen har dessutom genomgått Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram.  

– Det sammanfattande omdömet står förvisso stilla i år i Borlänge men flera andra enkätfrågor lyfter, såsom tillgång till relevant kompetens och kommunpolitikers attityder. Fortsätter Borlänge på den inslagna vägen följer också det sammanfattande omdömet med. Det vore såklart gynnsamt för hela länet om företagsklimatet förbättrades i våra största kommuner.   

Älvdalens negativa trend fortsätter 

Älvdalen har haft en negativ trend de senaste fem åren, som fortsätter även i år. Kommunens sammanfattande omdöme försämras med 0,2 och kommunen får i år betyget 3,2.  

– Tyvärr fortsätter Älvdalens dystra utveckling. Det är inte bara det sammanfattande omdömet som är sämre, utan kommunen får också sämre betyg på en stor del av enkätfrågorna. Den enda markanta förbättringen gäller skolans kontakter med näringslivet, vilket är positivt. Älvdalen har ryckt upp sig tidigare och har möjlighet att göra det igen, men då behövs en uttalad satsning på dessa frågor för en kommande kommundirektör, säger Henrik Navjord.  

Läs mer på www.foretagsklimat.se 

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist