Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET25 maj 2021

Positiv utveckling med förbättringspotential i Dalarna  

Kommunerna i Dalarnas län förbättrar sig inom fem områden och försämrar sig inom två. Det är resultatet när länets företag fått tycka till om det lokala företagsklimatet. 

Foto: Mostphotos

1 637 av länets företag har svarat på Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Det sammanfattande omdömet i helhet för riket är 3,4 på en skala 1–6. Det är samma nivå som Dalarnas kommuner gemensamt hamnar på i år.  

Högst sammanfattande omdöme får Rättvik (4,3), följt av Vansbro (4,0) och Orsa (3,9).  

Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Rättvik är en kommun som har gjort en resa inte minst de tio senaste åren. Att kommunen får Dalarnas bästa sammanfattande omdöme, och dessutom en förbättring från föregående år, är inte förvånande, säger Henrik Navjord, regionchef för Svenskt Näringsliv Dalarna.  

Upphandlingarna måste bli bättre  

När företagen tycker till om en rad olika frågor är det mobilnät och bredband samt påverkan av brottslighet/otrygghet som får bäst betyg. Sämst betyg får tillgång på relevant kompetens och upphandling.  

– När Svenskt Näringsliv mäter företagsklimatet har företagen ofta önskemål om att upphandlingarna ska fungera bättre. Det är därför positivt att Upphandlingscenter i Dalarna (UhC) är igång och att flera kommuner deltar i samarbetet. Om den målsättning som har satts får effekt bör företagen märka av en förbättring framöver, fortsätter Henrik Navjord.  

I enkäten får företagen också prioritera olika områden områden där Dalarnas kommuner kan förbättra sig. Denna gång hamnade bättre dialog och ökad förståelse i topp.  

– När ett företag har kontakt med kommunen i något ärende är naturligtvis en god förståelse helt grundläggande, likaså en bra dialog. Det är därför inte särskilt förvånande att detta önskas av företagen. Fördelen är att det är områden som kommunerna enkelt borde kunna åtgärda och som heller inte behöver kosta pengar, avslutar Henrik Navjord.  

Alla enkätsvar och presentationer på kommunal och länsnivå finns att läsa på: www.foretagsklimat.se

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist