NYHET8 juni 2022

Positiva trender i Smedjebacken och Gagnef

I kommunerna Smedjebacken och Gagnef förbättras stadigt företagsklimatet. Regelbundna företagsbesök under många år, en nära dialog med näringslivet och ett strategiskt långsiktigt arbete är några gemensamma nycklar som skapat den positiva trenden.

Fredrik Rönning anser att kommunens främsta uppgift för att bidra till kompetensförsörjningen är att vara attraktiv för inflyttning.Foto: David Wallman

Fredrik Rönning (S) har varit kommunalråd i Smedjebacken i åtta år. Under alla år har han haft en halv dag i veckan avsatt för företagsbesök. Han har över tid sett vilka näringslivsfrågor som kommit och gått.

– I början var framför allt marketablering en het fråga och som ett resultat av dialogen med näringslivet skapades då mer industrimark. Idag skulle jag säga att kompetensförsörjning är den fråga som de flesta pratar om, säger han.

Kommunens arbete med kompetensförsörjning får ganska låga betyg i Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet, även om det har ökat något från förra året. Enligt Fredrik Rönning är en liten ort som Smedjebacken beroende av samarbetet med regionen kring dessa frågor.

– Dalarna är ett län med bra tillväxt och det finns många stora företag i närområdet som rekryterar. Vi vill inte att vi ska hamna i ett läge där kompetens tas av varandra utan att vi istället jobbar tillsammans för att hela regionen ska få in mer arbetskraft, säger han.

Samarbete i regionen

Han anser att kommunens främsta uppgift för att bidra till kompetensförsörjningen är att vara attraktiv för inflyttning.

– Våra huvuduppdrag handlar om att vara bra på skola, omsorg, boende och service. Kan Smedjebacken vara en attraktiv plats att bo på underlättar det också för näringslivet att lyckas med rekryteringar, säger han.

Enligt Fredrik Jarl är arbetet med företagsklimatfrågor ett maratonlopp som förutsätter en samverkan mellan kommun och näringsliv.
Foto: Anita Carlsson, Claes Söderberg

I Gagnefs kommun har betyget för kompetensförsörjning också börjat gå uppåt. Kommunalrådet Fredrik Jarl (C) håller med Rönning om att det på många sätt handlar om att arbeta tillsammans i regionen. Lokalt jobbar Gagnef bland annat tidigt i skolorna för att skapa kontakter med näringslivet och genom det bidra till att fler upptäcker vilka möjligheter som finns för den som vill stanna kvar på orten.

– Vi har valt att plocka in konceptet Ung Företagsamhet redan i grundskolan och sedan har vi något vi kallar fadderföretag, företag som har nära kontakt med skolan och samarbetar kring bland annat studiebesök och praktikplatser, säger han.

Samhällsengagerade företagare

Även i Smedjebacken jobbar kommunen aktivt med relationen skola/näringsliv. För några år sedan startades ett projekt som ska bidra till större samverkan.

– Företagarna har tydligt uttryckt att de vill jobba nära skolan. Utöver praktik och studiebesök ska lärarna få med sig det lokala näringslivets frågor och på olika sätt använda det i undervisningen, säger Fredrik Rönning, som tycker att företagarna generellt är duktiga på att engagera sig i det mesta som rör utvecklingen i kommunen.

– Att företagarna själva visar intresse för samhällsfrågor och kommunens utveckling har stor betydelse för företagsklimatet. Kommer engagemanget inte bara från oss utan från två håll kan vi nå mycket längre, säger han.

Årets enkät visar att båda kommunerna får högre betyg just på frågan om företagens engagemang för företagsklimatet.

Fler anbud vid upphandlingar

Enligt Fredrik Jarl är arbetet med företagsklimatfrågor ett maratonlopp som förutsätter en samverkan mellan kommun och näringsliv. I Gagnef siktar de mot ett strategiskt arbetssätt som ska hålla på lång sikt. Regelbundna dialogmöten på alla större orter är ett verktyg.

– Gagnef har åtta tydliga tätorter utspridda i kommunen. Att hela kommunen ska leva är viktigt och företag ska kunna växa oavsett var de verkar, säger han.

I höstas tog Gagnefs kommunfullmäktige fram en näringslivsstrategi med fem fokusområden: kommunikation, dialog, attraktivitet, handläggning och upphandling.

Kommunen vill bland annat se att fler företagare lämnar anbud vid upphandlingar.

– Vi jobbar tillsammans med Svenskt Näringsliv och de kommuner som ingår i regionens gemensamma upphandlingscenter. Att ställa relevanta krav är en utmaning och vi har ett tydligt uppdrag att vi ska främja våra lokala företagare. Bland annat försöker vi ha tidiga dialoger med de aktörer som finns så att vi kan utforma upphandlingen utifrån deras förutsättningar, säger Fredrik Jarl.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist