NYHET28 september 2022

Prioriterat företagsklimat ger bra resultat

2014 låg Smedjebacken på sista plats i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. Sedan dess har utvecklingen varit en annan. I årets ranking hamnar kommunen på plats 91.

”Näringslivsfrågorna har varit högt prioriterade”, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning (S).Foto: David Wallman

Fredrik Rönning (S) är kommunstyrelsens ordförande sedan åtta år tillbaka. När han får frågan om vad kommunen har gjort för att skapa ett bättre företagsklimat vill han lyfta fram kommunens näringslivskontor.

– Vårt näringslivskontor är en av förklaringarna till att vi har fått mer nöjda företag i kommunen. I grund och botten tror jag mycket handlar om att vi har fått till en bra dialog mellan kommunen och näringslivet. För egen del avsätter jag en halv dag i veckan för att vara ute och träffa företagen. Bra dialog är nyckeln för att skapa ett förtroende för varandra, säger han.

Han säger också att en förutsättning har varit att företagen vill ha denna dialog.

– En fungerande dialog är ett arbete som måste göras tillsammans. Därför är jag väldigt glad att det finns ett stort intresse från företagen själva att ha en så pass aktiv dialog med kommunen.

Infrastruktur stort fokus framåt

På frågan om vad som behöver förbättras framåt lyfter Fredrik Rönning fram infrastrukturfrågorna.

– Näringslivsutvecklingen påverkas väldigt mycket av infrastrukturen. Bredband, tåg- och vägkommunikationer är ofta helt avgörande förutsättningar för att företag ska kunna utvecklas. Dessa frågor ligger dock sällan i kommunens händer och är dessutom befattat med väldigt långa processer. En annan viktig förutsättning, där vi som kommun har mer rådighet, är tillgången till industrimark. Där har vi utökat tillgången på senare år och det finns fler platser vi måste planlägga och tillgängliggöra, säger han.

I rankingen är frågan om kompetensförsörjning en fråga där kommunen under många år har hamnat långt ner.

– Detta är en av våra största utmaningar. Det som vi kan göra från kommunens sida är att se till att det byggs bostäder och finns meningsfulla fritidssysselsättningar. I grund och botten handlar det helt enkelt om att göra kommunen mer attraktiv.

Företagsklimatet är viktigt

Fredrik Rönning säger att det är viktigt att alla delar av samhället utvecklas.

– Ska man få kommunen att utvecklas till det bättre krävs det att den kommunala organisationen, föreningslivet och näringslivet hjälps åt. Då kan man inte hoppa över någon del i det. Därför ställer vi inte någon av dessa mot varandra.

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist