NYHET28 oktober 2021

Säter hoppas på en vändning 

Förklaringarna är många till varför Säter under de senaste åren har sjunkit i rankingen över kommunernas företagsklimat. Nu siktar kommunledningen framåt och hoppas att kunna vända trenden.  

”Vi har nått bottenskiktet när det kommer till den generella upplevelsen av företagsklimatet och vi måste vända detta.” Det säger Mats Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Säter apropå att kommunen hamnade på plats 280 i Svenskt Näringslivs ranking. Mats Nilsson, i mitten på bilden, tillsammans med Josefin Enström och Hans Johansson.Foto: Säters kommun

Kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson (S) berättar att Säter de senaste åren har haft en expansiv fas vilket kan ha påverkat en del av företagens inställning till kommunen.  

– Under de senaste åren har det hänt mycket. Det har byggts bostäder, LSS-boenden, äldreboende med mera. Trafikverket har två stora järnvägsprojekt på gång som påverkar centrala Säter och Mora by i Gustafs. Dessutom är det tre gång- och cykelprojekt som vi arbetar med. Att sådant kan störa företagen för stunden och skapa oro är fullt förståeligt.  

Under denna expansiva fas har det varit svårt att få till en kontinuitet på miljö- och byggnadsenheten, vilket har försvårat det hela.  

– Det har tyvärr varit en brist i personal och bemanning för att möta upp behovet. Pandemin har också bidragit till en stor ökning av inkommande ärenden. Vi har idag budgeterat för ytterligare tre tjänster till enheten samt vidtagit andra åtgärder som ska säkerställa en långsiktighet på enheten. Jag är av uppfattningen att det ska vara lätt att göra rätt i Säter, men då krävs det också att det går snabbare att få svar av kommunen. Vi hoppas att detta kommer att förbättras framåt. Vi förstår att tillstånds- och tillsynsarbetet hör till de bitar där kommunens arbete blir som viktigast för företagares möjligheter till utveckling. Det är grunden. Där ska vi vara bra. Där ska företagare känna förtroende för att kommunen sköter det som är kommunens ansvar.  

Han får medhåll av kommunstyrelsens vice ordförande Hans Johansson (C).  

– Det har funnits faktorer som har påverkat detta. Att det dessutom de senaste åren har funnits ett enormt intresse att göra saker i kommunen har bidragit till att det blivit ännu svårare att möta alla behov. Det har gjort att det tagit tid när kommunen inte riktigt mäktat med. Det vill vi vända på.  

Kommunen ska inte konkurrera med företagen 

När det kommer till rankingparametern ”konkurrens från kommunen” har kommunen gjort en enorm förbättring och klättrat hela 182 platser jämfört med föregående år. Mats Nilsson säger att kommunen haft ett tydligt budskap om vad den ska och inte ska göra.  

– Vi har varit tydliga med att vi ska göra vad en kommun är bra på, att vi inte ska leka företag utan att vi ska stötta företag. Det verkar onekligen som det budskapet har fått viss effekt.  

Tidig dialog viktigt vid upphandling 

Kommunen gör även en viss förbättring på upphandlingsområdet. Mats Nilsson säger att det gemensamma Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen (UhC) har varit ett viktigt arbetssätt för att få till bättre upphandlingar.   

– När vi samarbetar över kommungränserna blir det enklare att göra smartare upphandlingar. Det gäller inte minst vid exempelvis sociala upphandlingar och när vi  behöver dela upp upphandlingar för att ge mindre, ofta lokala företag, möjlighet att delta.   

Han understryker också vikten av tidig dialog.  

– Genom UhC har vi också utvecklat vårt arbetssätt när det kommer till tidig dialog. Genom att ha ett bra förarbete med dialog med företagen om avtalen kan vi lyckas få in fler anbud, vilket är viktigt både för företagen och för kommunen.   

”Dags att göra verkstad av näringslivsplanen”  

Hans Johansson berättar att kommunen för några år sedan tog fram en näringslivsplan och att kommunen nu arbetar med frågorna. 

– Utöver det vi redan gör tror jag att det är viktigt att vi och företagen börjar prata mer med varandra, något som vi också har pekat ut i näringslivsplanen.  

Han får medhåll av Josefin Enström som är näringslivschef i kommunen.  

– Det viktiga nu är att det som står i planen omsätts och blir verkstad. Där behöver vi alla hjälpas åt, från företagare till politiker och hela kommunorganisationen. Företagsklimatet är kopplat till mer än bara näringslivsutvecklingen den hör också ihop med samhällsutvecklingen i stort. Jag är övertygad om att de utvecklingsinsatser vi gör tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar för näringslivet och bidra till ett gott företagsklimat i Säters kommun.  

Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist