NYHET25 maj 2020

Stor lättnad efter beskedet om slopat inreseförbud

Glädjen är inte att ta miste på sedan regeringen, efter en rekommendation från Europeiska rådet och kommissionen, meddelat att man kommer att införa undantag i inreseförbudet för säsongsarbetare inom trädgårds- och skogsnäringen.

Sedan mitten av april har 96 mycket kompetenta thailändska skogsarbetare och arbetsledare anställda av Dala Kvalitetsskog väntat i hemlandet på att Sverige ska häva inreseförbudet. Det här är deras tolfte säsong som plantörer i skogar i Dalarna och angränsande län.

Alla papper klara

– Alla papper har varit klara sedan lång tid tillbaka. Våra medarbetare i Thailand har arbetstillstånd, uppehållstillstånd och anställningsavtal. Nu hoppas jag att de mycket snart är på väg hit, säger Frederik Gundhe.

Han pekar på att samtliga medarbetare har avtalsenliga löner och att de genom ackordssystemet ofta tjänar väsentligt mycket mer än vad avtalet föreskriver.

Den nu aktuella vårplanteringen måste vara avslutad till den sista juni. För att lösa de akuta problemen har Dala Kvalitetsskog tagit hjälp av en underentreprenör som den här årstiden i vanliga fall sysslar med skogsröjning.

– Det är en kollega som ställer upp och bistår oss, förklarar Fredrik Gundhe.

Han betonar att förhoppningarna om att arbetslösa svenskar skulle rädda situationen snabbt kom på skam. För några veckor sedan började nio personer på Dala Kvalitetsskog. De är anställda med ett lönebidrag som kan verka generöst för arbetsgivaren, men med tanke på låg produktivitet och hög sjukfrånvaro ser kalkylen dyster ut.

Krävs erfarenhet

– I allra bäst fall får vi det att gå runt ekonomiskt. Det krävs faktiskt erfarenhet och kompetens för att lyckas som plantör. Alla inser inte det, säger Fredrik Gundhe.

Redan 1998, omedelbart efter utbildningen på Älvdalens Naturbruksgymnasium, startade han Gundhes Skogsservice som 2006 omvandlades till Dala Kvalitetsskog AB. Under ett normalår planterar man tolv-tretton miljoner plantor på uppdrag av olika skogsägare. Skogsröjning är en annan verksamhet. Brandjour efter skogsbränder har blivit ytterligare ett område.

Idag är Fredrik Gundhe glad och lättad sedan de thailändska medarbetarna är på väg att få grönt ljus för inresa i Sverige. Då kan de hinna med en del av vårplanteringen och sedan jobba med höstplanteringen mellan augusti och oktober.

Inga egentliga problem

För Orsa Besparingsskog har coronakrisen hittills inte inneburit några egentliga problem.

– Vi har kunnat leverera fler plantor än under samma period förra året. Det rullar på bra, men i förlängningen känns det oroligt. Om skogsföretagen som vi säljer till inte har tillräckligt många som planterar blir det förstås bekymmersamt för oss, betonar plantskolechefen Bror Nilsson.

På ett år brukar man odla och leverera mellan nio och tio miljoner plantor. Ungefär 90 procent är tall, resten gran. Orsa Besparingsskogs plantskola har fem medarbetare som sköter den verksamheten.

Orsa Besparingsskog har egen produktiv skogsmark på 60 000 hektar. Här svarar ett fristående entreprenörsföretag för planteringen.

– Lyckligtvis har företaget inte alls berörts av inreseförbudet eftersom man anlitar thailändare och rumäner som redan finns i Sverige, säger Bror Nilsson.

Arbetskraft
Skriven avSören Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist