NYHET5 mars 2024

Välkommet steg om utländsk arbetskraft – men strategi saknas

Regeringen satsar miljoner på att attrahera internationell kompetens till Sverige. Men ambitionen är inte tillräcklig, enligt Amelie Berg, expert på kompetensförsörjning. ”Det blir en rent kosmetisk åtgärd”, säger hon.

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och Amelie Berg, kompetensförsörjningsexpert på Svenskt Näringsliv.Foto: Anders Wiklund/TT, Fredrik Sandberg/TT, Stefan Tell

– Sverige ska vara ett välkomnande land för internationell kompetens och förutsättningarna för att attrahera, etablera och behålla kvalificerad arbetskraft behöver stärkas. Det är nödvändigt för att svenska företag ska kunna säkerställa sin framtida konkurrenskraft och tillväxt, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) i ett pressmeddelande.

Därför har regeringen nyligen fattat beslut om att avsätta 20 respektive 25 miljoner kronor per år över en treårsperiod för att stärka ett tiotal myndigheters arbete med att attrahera och behålla internationell kompetens. Enligt pressmeddelandet menar regeringen att det idag saknas en samordning av myndigheters olika processer kring utländsk arbetskraft. Det är det som regeringen genom sitt beslut nu hoppas råda bot på.

”Här saknas en aktiv och tydlig styrning.”

Men fullt så enkelt är det inte, menar Amelie Berg, expert på kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv.

Hon håller med om att det behövs internationell kompetens för att stärka Sveriges kompetensförsörjning. Det har näringslivet betonat under lång tid, inte minst eftersom det finns många branscher som skriker efter nya medarbetare. Det behovet går inte att fylla genom att bara rekrytera i Sverige, konstaterar Amelie Berg.

– Det är bra att regeringen har lyssnat på näringslivet och visar ambition att försöka lösa problemen. Vi välkomnar att regeringen tar ett första steg, säger hon.

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) säger i pressmeddelandet att vi måste få talanger att välja Sverige.

– Det är centralt för att vi ska ha kompetens till den enorma omvandling som den svenska industrin nu genomgår.

Amelie Berg håller med, men menar att regeringens ambition inte räcker tillräckligt långt.

– En grundförutsättning för att det här ska fungera är att regeringen fattar beslut om en nationell strategi, säger hon och fortsätter:

– Här saknas en aktiv och tydlig styrning och ledning, säger Amelie Berg.

”Frågan reduceras till en penningpåse och det blir en rent kosmetisk åtgärd.”

Hon understryker också att det uppdrag som myndigheterna nu har fått inte kompenserar för det lönegolv vid arbetskraftsinvandring som regeringen har infört och som nu ska höjas.

– Vi behöver kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att locka och attrahera arbetskraft är en sak, men företagen måste kunna bestämma vilka de ska anställa och det är parterna som sätter lönenivåerna i Sverige. Det är inte politikernas sak, säger hon.

Amelie Berg menar att frågan om att attrahera, rekrytera och behålla utländsk arbetskraft kräver ett mer seriöst angreppssätt än det regeringen nu har visat prov på.

– Frågan reduceras till en penningpåse och det blir en rent kosmetisk åtgärd, säger hon och fortsätter:

– Det är ett bra försök, men det krävs mer för att bedriva ett långsiktigt arbete för att öka Sveriges attraktionskraft.

ArbetskraftsinvandringKompetensbristArbetskraft
Skriven avStina Bengtsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist