Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET12 april 2021

Tidig dialog med näringslivet när Ludvika gör upphandlingar

Ludvika ser nu över sitt arbetssätt för att få ännu fler företag att delta i kommunens upphandlingar. En dialog med näringslivet på ett tidigt stadium i processen är ett nyckelbegrepp.

”Goda affärer skapas genom samverkan”, betonar Leif Pettersson (S), kommunstyrelsens ordförande i Ludvika kommun.

En betydande del av de kommunala affärerna sker via UhC, ett gemensamt upphandlingscenter för Ludvika, Falun, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora och Säter.

– Enbart Ludvika gjorde upphandlingar i det privata näringslivet för nästan en halv miljard under förra året. Det kan jämföras med kommunens nettobudget på 1,7 miljarder. Det är med andra ord en stor andel som vi köper från företagen, säger Leif Pettersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Hans ambition är att företagen ska uppfatta upphandlingarna som attraktiva, effektiva och rationella.

– Det handlar om att kommunen ska ha en bra relation med företagen. Goda affärer skapas genom samverkan, betonar Leif Pettersson.

Han förnekar att det bara är det lägsta priset som avgör vilket företag som får uppdraget.

En rad olika faktorer

– Det är en rad olika faktorer som ska balanseras mot varandra. Ekonomin är förstås en, men här har vi också sådant som det sociala ansvarstagandet, hållbarhets- och miljöaspekter och inverkan på den lokala tillväxten.

Leif Pettersson är noga med att omsorgen om den lokala tillväxten inte får göra att företag verksamma i den egna kommunen gynnas på bekostnad av övriga aktörer. Någon positiv särbehandling får det aldrig bli tal om.

För närvarande har Ludvika kommun drygt 400 löpande ramavtal. Därtill kommer alla de direktupphandlingar som sker hela tiden. Spännvidden i det som upphandlas är stor och täcker det mesta från kontorsmaterial, konsulttjänster och livsmedel till snöröjning, fordon och fastighetsservice.

Uppdelade upphandlingar

För att ge också de minsta företagen förutsättningar att vinna upphandlingar delas ibland stora uppdrag upp i flera små.

– Det förekommer ofta när det gäller livsmedel. Istället för en jätteupphandling av alla typer av livsmedel gör man en uppdelning. På det sättet får exempelvis den som enbart odlar morötter eller potatis också en chans att vara med, förklarar Leif Pettersson.

Han menar att pandemin påskyndat arbetet med tidig dialog och kommunikation inför upphandlingar.

– Vi har fått nya former för kommunikation med snabba digitala uppkopplingar istället för fysiska företagsbesök. Det här är arbetssätt som sannolikt delvis kommer att vara kvar också när pandemin väl är över. Jag tycker att vi är på rätt väg i arbetet med upphandlingar. Från företagen kommer det klara signaler om det, säger Leif Pettersson.

Välkomnar nya arbetssättet

Henrik Navjord, regionchef, Svenskt Näringsliv Dalarna.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Henrik Navjord, Svenskt Näringslivs regionchef i Dalarna, välkomnar Ludvikas nya arbetssätt när det gäller upphandlingar.

– En nära samverkan är naturligtvis något önskvärt för alla parter och en nödvändighet för att stärka det ömsesidiga förtroendet. En tidig dialog ger beställaren viktiga synpunkter och signaler innan upphandlingen börjar, påpekar Henrik Navjord.

Han tror att en annan fördel är att företagen kan bygga upp bättre kompetens på upphandlingsområdet.

– Det blir enklare, inte minst för de mindre företagen, att lämna anbud på ett korrekt sätt. Då ökar också möjligheterna att ta hem den aktuella affären, säger Henrik Navjord.

Upphandling
Skriven avSören Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist