LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 september 2020

Upphandlingscenter i Dalarna underlättar i krisen

Sedan 2013 har flera dalakommuner ingått i ett gemensamt upphandlingscenter (UhC). När coronakrisen slog till agerade upphandlingscenter snabbt för att vidta åtgärder som skulle kunna underlätta för krisande företag i Dalarna.

"Upphandling kan upplevas som något krångligt, inte minst för de företag som inte tidigare deltagit i offentliga upphandlingar. Med dessa stöd via Upphandlingsdialog Dalarna hoppas vi kunna hjälpa några att ta sig över den tröskeln", säger Anders Karlin.
"Nu är det upp till bevis. Det är avgörande att detta arbete fortsätter också efter krisens värsta skede", säger Henrik Navjord, regionchef för Svenskt Näringsliv i Dalarna.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Anders Karlin, som är chef för UhC, berättar att när coronakrisen slog till med full kraft var den första tanken vad UhC skulle kunna göra för att underlätta för de drabbade företagen och för att den regionala tillväxten inte skulle ta för mycket skada.

Lyssnade på näringslivet

Anders Karlin berättar att UhC tog reda på vilka reformer och lösningar som näringslivet efterfrågade, bland annat genom att ta del av de rekommendationer som Svenskt Näringsliv och Företagarna presenterade. Utifrån dessa har de försökt gå företagen till mötes genom att anpassa kommunernas upphandlingsverksamhet på ett sätt som kan underlätta för företagen.

En viktig fråga var enligt Anders Karlin hur kommunerna skulle kunna snabba på upphandlingarna. För att göra detta möjligt förenklades förfrågningsunderlag, för att på så sätt göra det möjligt för fler potentiella leverantörer att lämna anbud. Dessutom har man i de fall det varit möjligt kortat betalningstider till leverantörer, för att underlätta för de företag som dras med likviditetsproblem som en följd av coronakrisen.

Upphandlingsakut och upphandlingslots

UhC är en av flera aktörer som utgör UDD, Upphandlingsdialog Dalarna. I maj lanserade UDD en upphandlingsakut, som syftade till att hjälpa företag med upphandlingar. Bland annat har upphandlingsakuten erbjudit kostnadsfri utbildning och fem timmars kostnadsfritt individuellt stöd vid anbudsförfaranden.

– Upphandling kan upplevas som något krångligt, inte minst för de företag som inte tidigare deltagit i offentliga upphandlingar. Med dessa stöd via Upphandlingsdialog Dalarna hoppas vi kunna hjälpa några att ta sig över den tröskeln, säger Anders Karlin.

Utöver upphandlingsakuten har UDD också startat en upphandlingslots. Till skillnad från upphandlingsakuten, som var inriktad på att endast hjälpa företag, har lotsen i uppdrag att erbjuda rådgivning till både leverantörer och upphandlande myndigheter.

– Lotsens uppdrag handlar till stor del om att matcha leverantörer och upphandlande organisationer. Genom att vi och flera andra dalakommuner har lagt ut planerade upphandlingar på hemsidan och agerar aktivt genom att söka upp potentiella leverantörer gör vi vad vi kan för att fler företag ska ha möjlighet att delta i upphandlingarna. Det vinner både skattebetalarna och företagen på, säger Anders Karlin.

Avgörande att arbetet fortsätter

Henrik Navjord som är regionchef för Svenskt Näringsliv Dalarna är glad över de åtgärder som Upphandlingsdialog Dalarna och UhC har vidtagit.

– Upphandlingen har länge varit ett sorgebarn när vi har mätt företagsklimatet, såväl i Dalarna som i Sverige i stort. När det kommer till upphandlingar har företagen ansett att det offentliga har mycket att förbättra. Det är därför positivt att UDD och UhC agerar, säger han.

Han säger också att det är viktigt att detta blir ett långsiktigt arbete.

– Nu är det upp till bevis. Det är avgörande att detta arbete fortsätter också efter krisens värsta skede. Att arbeta proaktivt och ha tidig dialog är helt avgörande för att få till bättre upphandlingar, vilket också skapar ett bättre företagsklimat. Det är också viktigt att efterfråga input från varje bransch om hur upphandlingarna kan förbättras, säger Henrik Navjord.

– Allt vi gör handlar om att bidra till den regionala tillväxten här i Dalarna. Det är någonting vi alla måste arbeta för tillsammans, avslutar Anders Karlin.

Fakta

UhC (Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen) är en upphandlingssamverkan mellan sju dalakommuner, Falun, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter. UhC har 25 anställda och genomför cirka 200 upphandlingar per år.

UDD (Upphandlingsdialog Dalarna) samordnas av Länsstyrelsen i Dalarna tillsammans med en arbetsgrupp som består av de myndigheter och organisationer i Dalarna som på olika sätt berörs av offentlig upphandling.

Upphandling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist