LogoLogo
LogoLogo
Nyhet11 november 2019

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagsfrågor och vill bidra till rimliga skatter och regelverk, plus en positiv syn på företagande.

Anna Grånäs, Rättviks Trappfabrik

Anna Grånäs Jakobsson är vd för Rättviks Trappfabrik som med åtta anställda tillverkar trappor och tillbehör till företag och privatpersoner. Företaget har drygt 50 år på nacken, men Annas föräldrar trädde in som passiva ägare strax före millennieskiftet. Familjen hade kopplingar till Dalarna och snickeribranschen men var inte operativa i verksamheten.

– 2008 gjorde jag ett besök för att se om det gick att utveckla företaget, berättar Anna Grånäs Jakobsson.

Hon har tidigare haft ledarroller i flera företag, bland annat som hotelldirektör, samt även arbetat med försäljning och marknadsföring. Tanken var att hon bara skulle analysera verksamheten med en utomståendes ögon och komma med råd. Istället blev det en 180-gradig gir i hennes egen yrkeskarriär.

– Jag blev helt förälskad – i trädoften och hantverkskunnandet. Det fanns så mycket hjärta i företaget! Jag åkte hem och hade familjeråd. Vi beslutade att ge det en chans – och jag började arbeta här.

Efter en tuff inledning, där Anna både fick förhandla om alla leverantörsavtal och ta tag i fundamenta som trasiga golv och toaletter, har fabriken på Snickerivägen gjort en stark resa. Idag tillverkas cirka 300 trappor årligen – alla skräddarsydda efter kundernas önskemål. Företaget har investerat i en god arbetsmiljö och för ett och ett halvt år sedan tog man ett stort steg över till senaste generationen CNC-teknologi, som gör att specialdesignade delar kan tillverkas på ett mer enhetligt och automatiskt sätt.

– Det är alltid riskabelt med en så stor förändring då vi nu precis som tidigare bara har en produktionslina. Men det har gått bra och en verkligt rolig del av processen är att våra yngsta killar klivit fram och utvecklats till fullfjädrade CNC-operatörer.

Med tiden har Anna Grånäs Jakobsson engagerat sig allt mer i företagarfrågor. Hon är sedan många år engagerad inom Trappgruppen, en del av Trä- och Möbelföretagen, där hon drivit frågor kring regler och normer, och även hunnit med att företräda organisationen Företagarna lokalt och regionalt. Att hon nu blivit SME-ledamot är en fortsättning på det engagemanget, tror hon.

SME-kommittén fungerar som ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Anna Grånäs Jakobsson ingår i arbetsgrupperna som arbetar med skattefrågor och regler. Hon är både taggad och ödmjuk inför sin nya uppgift.

– Det känns angeläget och kokar i grunden ner till kostnader som drabbar små och medelstora företag, säger hon. Dessa har inte en stor organisation som kan hantera frågor som att till exempel behöva få till en överklagan av ett beslut, eller en bidragsansökan. Det är lätt att göra fel som kan kräva ytterligare resurser.

– Krångliga regler straffar särskilt småföretagare som redan har en ansträngd vardag och inte sällan arbetar både sena kvällar och helger.

– Vi är 36 ledamöter och jag sitter på mandat för samtliga företag inom TMF, Trä- och Möbelföretagen. Samtidigt har jag ett relativt litet företag, så det gäller att lyssna in andra i min bransch och vara nyfiken.

Om hon kan bidra till en mer positiv syn på företagande är hon nöjd.

– En sak jag märker när jag träffar andra SME-företag, är hur alla brinner för sina medarbetare och att hela teamet ska fungera väl – det är verkligen genuint. Det är en fråga om hållbarhet i synen på människan, man vill verkligen att medarbetarna ska trivas och att deras vardag ska fungera. När jag däremot hör hur vissa politiker och även en del folk i allmänhet beskriver företagare känner jag inte alls igen mig.

Om hon fick bestämma en fråga hon verkligen skulle vilja driva med framgång?

– Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva, så att företagare kan lägga kostnader på rätt saker. På så sätt kan vi ju utveckla våra verksamheter och anställa fler medarbetare.

Svenskt Näringsliv
Skriven avHenrika Lavonius Wike
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist