Anna Grånäs, Rättviks Trappfabrik

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

NYHET Publicerad

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagsfrågor och vill bidra till rimliga skatter och regelverk, plus en positiv syn på företagande.

Anna Grånäs Jakobsson är vd för Rättviks Trappfabrik som med åtta anställda tillverkar trappor och tillbehör till företag och privatpersoner. Företaget har drygt 50 år på nacken, men Annas föräldrar trädde in som passiva ägare strax före millennieskiftet. Familjen hade kopplingar till Dalarna och snickeribranschen men var inte operativa i verksamheten.

– 2008 gjorde jag ett besök för att se om det gick att utveckla företaget, berättar Anna Grånäs Jakobsson.

Hon har tidigare haft ledarroller i flera företag, bland annat som hotelldirektör, samt även arbetat med försäljning och marknadsföring. Tanken var att hon bara skulle analysera verksamheten med en utomståendes ögon och komma med råd. Istället blev det en 180-gradig gir i hennes egen yrkeskarriär.

– Jag blev helt förälskad – i trädoften och hantverkskunnandet. Det fanns så mycket hjärta i företaget! Jag åkte hem och hade familjeråd. Vi beslutade att ge det en chans – och jag började arbeta här.

Efter en tuff inledning, där Anna både fick förhandla om alla leverantörsavtal och ta tag i fundamenta som trasiga golv och toaletter, har fabriken på Snickerivägen gjort en stark resa. Idag tillverkas cirka 300 trappor årligen – alla skräddarsydda efter kundernas önskemål. Företaget har investerat i en god arbetsmiljö och för ett och ett halvt år sedan tog man ett stort steg över till senaste generationen CNC-teknologi, som gör att specialdesignade delar kan tillverkas på ett mer enhetligt och automatiskt sätt.

– Det är alltid riskabelt med en så stor förändring då vi nu precis som tidigare bara har en produktionslina. Men det har gått bra och en verkligt rolig del av processen är att våra yngsta killar klivit fram och utvecklats till fullfjädrade CNC-operatörer.

Med tiden har Anna Grånäs Jakobsson engagerat sig allt mer i företagarfrågor. Hon är sedan många år engagerad inom Trappgruppen, en del av Trä- och Möbelföretagen, där hon drivit frågor kring regler och normer, och även hunnit med att företräda organisationen Företagarna lokalt och regionalt. Att hon nu blivit SME-ledamot är en fortsättning på det engagemanget, tror hon.

SME-kommittén fungerar som ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Anna Grånäs Jakobsson ingår i arbetsgrupperna som arbetar med skattefrågor och regler. Hon är både taggad och ödmjuk inför sin nya uppgift.

– Det känns angeläget och kokar i grunden ner till kostnader som drabbar små och medelstora företag, säger hon. Dessa har inte en stor organisation som kan hantera frågor som att till exempel behöva få till en överklagan av ett beslut, eller en bidragsansökan. Det är lätt att göra fel som kan kräva ytterligare resurser.

– Krångliga regler straffar särskilt småföretagare som redan har en ansträngd vardag och inte sällan arbetar både sena kvällar och helger.

– Vi är 36 ledamöter och jag sitter på mandat för samtliga företag inom TMF, Trä- och Möbelföretagen. Samtidigt har jag ett relativt litet företag, så det gäller att lyssna in andra i min bransch och vara nyfiken.

Om hon kan bidra till en mer positiv syn på företagande är hon nöjd.

– En sak jag märker när jag träffar andra SME-företag, är hur alla brinner för sina medarbetare och att hela teamet ska fungera väl – det är verkligen genuint. Det är en fråga om hållbarhet i synen på människan, man vill verkligen att medarbetarna ska trivas och att deras vardag ska fungera. När jag däremot hör hur vissa politiker och även en del folk i allmänhet beskriver företagare känner jag inte alls igen mig.

Om hon fick bestämma en fråga hon verkligen skulle vilja driva med framgång?

– Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva, så att företagare kan lägga kostnader på rätt saker. På så sätt kan vi ju utveckla våra verksamheter och anställa fler medarbetare.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dalakommuner underlättar för krisande företag

CORONAKRISEN Coronakrisen innebär stora svårigheter för Dalarnas företag, varav många tvingas varsla och andra hotas av konkurs. För att underlätta för Dalarnas företag har kommunerna vidtagit olika typer av åtgärder för att mildra krisens effekter.
NYHET Publicerad:

Vi måste alla hjälpas åt

KRÖNIKA Nu när det nya coronaviruset på många sätt lamslår vårt samhälle gäller det att tänka på de företag som finns omkring oss. Varje gång du köper en tjänst eller produkt så är du med och bidrar till att hålla ett företag i länet igång och hjälper så att en anställd kan behålla sitt jobb. Det skriver Henrik Navjord i en krönika.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Livskraftiga jobb och företag riskerar att slås ut

DEBATT Under den gångna veckan har situationen för många av våra företag i Dalarna förvärrats dramatiskt. I våra kontakter med företagen vittnar nu allt fler om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare. Det slår brett även om vissa branscher givetvis är mer utsatta. Åtgärder behövs och några kommuner har fattat lokala beslut i hur man kan underlätta för det lokala näringslivet, jag hoppas ännu fler följer efter.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Anrikt bruk med ny miljöteknik

MILJÖ Arctic Paper Grycksbo utanför Falun började sin satsning mot en fossilfri produktion redan 2009. Bruket producerar idag 220 000 ton finpapper med noll utsläpp av fossila växthusgaser från sin produktion. "Miljöarbetet är väl förankrat i företagets ledning och affärsverksamhet, det finns i vår affärskultur, vårt dna", säger Michel Fejér vd för företaget.
NYHET Publicerad:

Snickeriföretag efterlyser standard för miljöbedömningar

REGELKRÅNGEL Omsorg om människa och miljö har ända sedan starten för 22 år sedan varit en viktig ledstjärna för Dala Ledstång och Snickeri. Därför är det ett hårt slag för delägaren Anna-Karin Tyskhagen, när hon numera förlorar affärer på grund av att företaget inte mäktar med att få verksamheten godkänd enligt branschens alla olika miljöbedömningar.
NYHET Publicerad:

Utbildningssystemet för yrkesbytare måste bli bättre

VUXENUTBILDNING "Systemet för vuxna som vill byta arbete fungerar inte, detta trots att många branscher skriker efter kompetent personal". Det menar Anneli Gunnars som är vd och skolchef vid Älvdalens Utbildningscentrum. På sikt ger detta mycket negativa effekter för företagen i utsatta branscher.
NYHET Publicerad:

Miljöomställning ger sur bi(l)effekt

SKATTER Politiska beslut minskar omsättningen med över 15 miljoner kronor hos Kents Bilcentrum. När argumenten dessutom inte håller då säger en irriterad bilhandlare Per Gruvris ifrån. Han får medhåll från stora delar av bilförsäljningsbranschen när han hävdar att bonus/malus-systemet varken är bra för företagen eller miljön.
NYHET Publicerad:

Brist på lönsamhet en utmaning för logistikbranschen

TRANSPORT Frakter och logistik får inte kosta pengar, det ska bara finnas och det ska fungera. Tyvärr är det en bild många har av en bransch som går på knäna för att överleva. ”Fler måste förstå att branschen har stora utmaningar på grund av bristen på lönsamhet”, säger Anna Gåsste som är CFO hos DalaFrakt.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Byggprogrammet i Malung-Sälen bäst i Dalarna

UTBILDNING I Dalarnas län ska cirka 3 200 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar vi på Svenskt Näringsliv i Dalarna hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Ge Dalarnas gymnasieelever möjlighet att driva företag

DEBATT Människors kreativitet, mod och initiativkraft lägger grunden för ökad ekonomisk utveckling och ökat välstånd. Ett vitalt näringsliv med många entreprenörer skapar jobb och de skatteintäkter som finansierar välfärden. Det är också avgörande för att lösa många av de problem vi ser idag, inte minst med miljö och klimat. Här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll för framtiden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten – varken bra för handeln eller miljön

MILJÖSKATT Det är snart två och ett halvt år sedan kemikalieskatten infördes. Med skatten ville riksdagen minska användningen av farliga flamskyddsmedel i elektronik och stimulera övergång till mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Åke Arnesson som bland annat driver Arkos Home i Insjön menar att det inte fungerar och att det är dags för politikerna att tänka om.
NYHET Publicerad:

Nu har du som företagare chansen att påverka våra politiker och tjänstemän!

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

2020 fortsätter vi arbetet...

JULHÄLSNING 2020 fortsätter vi arbetet med att företagsklimatet ska stå högt på agendan hos våra myndigheter och beslutsfattare.
NYHET Publicerad:

Dalaföretagen signalerar avmattning

KONJUNKTUR Svensk och global konjunktur ser allt svagare ut, det visar en ny konjunkturprognos från Svenskt Näringsliv. Tillväxten mattas av och blir låg under kommande år med svag utveckling av produktivitet och sysselsättning. En avmattning som även syns hos dalaföretagen.
NYHET Publicerad:

"Vi måste ha skatter som är rimliga och regler som är möjliga att efterleva"

SME Anna Grånäs Jakobsson har tagit plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Tillsammans med 35 andra ledamöter ska hon vara ett stöd till Svenskt Näringslivs ledning i frågor som rör små och medelstora företag. Rättviksföretagaren brinner för företagarfrågor och vill gärna vara med och bidra till en positiv syn på företagande samt bättre villkor för företagen.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar Dalarnas jobb och välfärd

DEBATT Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Dalarna och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Nu gäller det att fortsätta med ansvarsfulla avtal. Den svenska löneökningstakten måste växlas ned för att säkra jobb och välfärd och det gäller i synnerhet för Dalarna med så många exportberoende företag.