NYHET23 maj 2023

Bättre företagsklimat i Gävleborg

I fyra av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett bättre betyg av företagsklimatet än vid föregående år. Samtidigt är det status quo i hela fem kommuner medan en kommun tappar i årets mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.

Så här betygsätter företagen företagsklimat i Gävleborgs kommuner.Foto: Svenskt Näringsliv
Att förbättra en kommuns företagsklimat kräver långsiktigt arbete, tålamod, kontinuitet, uppföljning och utvärdering menar Lotta Petterson.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Ockelbo, Ljusdal, Sandviken och Nordanstig är de fyra kommuner i länet som förbättrar det sammanfattande omdömet i årets mätning av det lokala företagsklimatet. Hofors, Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall och Gävle ligger kvar på samma resultat som föregående år medan Ovanåker försämrar sitt resultat.

– Med tålamod, lyhördhet och ett långsiktigt arbete tar Ockelbo ytterligare ett steg och förbättrar sitt resultat när det gäller det sammanfattande omdömet av lokalt företagsklimat. Riktigt bra jobbat av Ockelbo, säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv.

I Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet ger företagen i Sverige det högsta sammanfattande omdömet någonsin under de 21 år som undersökningen genomförts. Fler kommuner än tidigare får betyget ”bra” och 127 kommuner får ett högre betyg. Högst betyg får Vårgårda, som når upp till 4,8 på den sexgradiga skalan.

– Flera av kommunerna i Gävleborg har ett pågående arbete i dialog med företagen för att förbättra företagsklimatet, och det är bra, men det är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod, kontinuitet, uppföljning och utvärdering. Frågan måste nu intensifieras ytterligare, komma högre upp på den kommunala agendan i länet och involvera fler företag lokalt, säger Lotta Petterson.

Det genomsnittliga betyget för Gävleborg förbättras från föregående år från 3,2 till 3,3. Rikssnittet hamnar i år på 3,5.

I Gävleborg svarade 1 059 företagare (46% svarsfrekvens) och 207 kommunpolitiker på enkäten som genomfördes under perioden januari till mars av Ipsos på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Den årliga rankingen av företagsklimatet presenterar vi den 27 september.

Om undersökningen

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I årets enkätundersökning har 32 401 företag och 5 760 kommunpolitiker svarat på hur de upplever det lokala företagsklimatet. Resultatet används i utvecklingsinriktade dialoger med ledande kommunpolitiker och tjänstepersoner. Läs mer på www.foretagsklimat.se

Undersökningen Lokalt företagsklimatLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist