Byggbranschen rustar: ”Vi behöver rekrytera bredare”

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING År 2025 väntas Sverige ha 11 miljoner invånare, något som kommer att bli kännbart för byggindustrin framöver. Hur kan företagen och branschen hänga med i utvecklingen och säkra kompetensförsörjningen?

Fler unga, fler nyanlända och fler kvinnor; många av byggföretagen har ett skriande behov av personal och nu försöker man hitta lösningar för att locka ny kompetens till branschen. Eva Thor på Sveriges Byggindustrier i Gävleborg bekräftar bilden.

Eva Thor, Sveriges Byggindustrier

Eva Thor

– Vi blir fler människor och det kommer att behöva byggas framöver, både ny infrastruktur och nya bostäder. För att byggbranschen ska kunna hänga med i utvecklingen och vara en attraktiv sektor att söka sig till så behöver vi gå i bräschen och ta in personer som bryter mot den traditionella bilden av en byggnadsarbetare. Vi behöver rekrytera bredare, helt enkelt, menar Eva Thor.

Svårt att locka kvinnor till branschen

Prenova Bygg & Projektutveckling AB med säte i Gävle och Sandviken är ett av företagen som försöker tänka i nya banor.  Cecilia Cederloo som är VD för bolaget, har sedan hon tillträdde i början av 2018 främst rekryterat på tjänstemannasidan, bland annat en HR-ansvarig som ska arbeta strukturerat med rekrytering och personalfrågor. Precis som många andra byggföretag vittnar Prenova om svårigheten att hitta erfaren personal till produktionssidan. Men också att hitta kvinnliga sökanden. Av Prenovas tjänstemän är 6 av 21 kvinnor, och bland de drygt 100 kollektivanställda finns inte en enda tjej.

Cecilia Cederloo, Prenova

Cecilia Cederloo, vd Prenova Bygg & Projektutveckling AB

– Det är jättesvårt att få in kvinnor i byggbranschen och om jag ska vara kritisk så tycker jag inte att man tagit tag i den här frågan och ansträngt sig tillräckligt. Inom teknikområdet, till exempel, har man gjort insatser för att få fler tjejer att söka till tekniska utbildningar och arbeten. Jag tror vi behöver tänka likadant inom byggsektorn och försöka möta tjejerna redan i sjuan och åttan, berätta att det är ett kreativt och välbetalt yrke där det visserligen finns tunga moment, men där det också finns bra hjälpmedel. I Gävle fungerar vi som ett ”Trossenföretag” där vi samarbetar med en klass under deras högstadietid. Jag tror att vi behöver få till fler av den typen av samarbeten, säger Cecilia Cederloo.

Finns det fler åtgärder?
– Jag tror att det finns mycket vi kan göra, men det krävs en del av ledarskapet. Byggnads måste ta ett drivande ansvar, men också jag utifrån min nivå. Det kan handla om alltifrån att bygga tighta team, jobba med klimatet på arbetsplatsen och fundera över hur vi hur förhåller vi oss till varandra. Vi måste utgå från att alla är individer och att det ska vara självklart att kunna ”vabba” och hämta på förskola även på en arbetsplats där många är män. Den här branschen skriker efter fler duktiga medarbetare. De konservativa könsrollerna innebär ett gigantiskt resursslöseri för vår bransch. Den dag då lika många kvinnor som män rekryteras kommer branschen lyftas på flera plan.

Efterfrågar en bra mix av människor

Hos företaget SW Bygg AB med säte i Ljusdal och verksamhet i Hälsingland och Härjedalen är situationen liknande. Av 34 anställda är en kvinna. Stefan Wallin, som är en av tre delägare i bolaget, lyfter också fram svårigheten att hitta personal med lång erfarenhet. 90-talets lågkonjunktur fick många att lämna byggsektorn, något man nu ser effekterna av.

Stefan Wallin, SW Bygg

Stefan Wallin, SW Bygg

– Vi behöver ta till vara all kompetens som finns. Med flyktingvågen 2015 kom många duktiga byggnadsarbetare, men som inte får något jobb för att de inte har ett yrkesbevis. Vi har engagerat oss i Bygg- och yrkesnämnden (BYN) för att hjälpa till med valideringsprocessen. Det arbetet är viktigt, både för vår egen del men också för branschens skull, menar Stefan Wallin.

Samarbete med skolan
För att få in unga i arbete har SW Bygg också ett nära samarbete med byggprogrammet på gymnasieskolan i Ljusdal. För två år sedan tog Stefan och hans kollegor initiativ till att eleverna i årskurs tre skulle göra sitt gymnasiearbete på SW Bygg.

–Under gymnasiearbetet får de göra ett projekt i skarpt läge hos oss, men under bevakning av en handledare. Det kan handla om att exempelvis byta ett fönster. Eleven gör alla moment; från att mäta, lägga beställning och montera till att göra egenkontroll och dokumentera. Vi ser att eleverna växer med det här, de mognar när de måste ta eget ansvar. Skolan var först lite anti till förslaget och trodde att vi skulle curla eleverna, men nu tycker de att det är jättebra och har kallat det för ett ”skolboksexempel” på hur ett gymnasiearbete ska se ut.

Är det här ett sätt för er att trygga framtida kompetensförsörjning?
– Absolut! Vi brinner för det här. Över lag behövs ett närmare samarbete mellan skola och näringsliv. Därför engagerar vi oss också i skolans programråd, det är vårt sätt att bidra. Förhoppningsvis är vi fler företag som tänker på samma sätt, så att vi tillsammans kan se till att vi får duktiga medarbetare i framtiden. För det är ju så, ingen annan kommer att göra det åt oss.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Underkänt betyg kräver krafttag i offentlig upphandling

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Det är oroande eftersom det i sin tur innebär en minskad konkurrens om uppdragen. Min uppmaning är därför följande. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Gävleborg i Sverigebotten på patent

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.
NYHET Publicerad:

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

OSUND KONKURRENS I juni slog det statligt ägda Arento AB upp portarna på sin nya filial i Söderhamn, något som djupt oroar de lokala företagarna. ”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.
NYHET Publicerad:

UF satsar på sommarlovsentreprenörer i Gävle

ENTREPRENÖRSKAP Inom ramen för Gävle kommuns erbjudande om feriearbete satsar Ung Företagsamhet i Gävleborg för nionde året i rad på sommarlovsentreprenörer i staden.
NYHET Publicerad:

Öka kvaliteten i den svenska skolan

NY RAPPORT Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Gävleborg. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Kliv in i företagarens vardag och förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA För att klara de tuffa samhällsutmaningarna behöver vi undvika situationer där den offentliga verksamheten i Gävleborg och näringslivet hamnar i ett motsatsförhållande. Därför måste kommunerna i vår region byta perspektiv, kliva in i företagarens vardag och se över sin osunda konkurrens. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hofors bäst i länet men med hack i kurvan

FÖRETAGSKLIMAT I det sammanfattande omdömet i enkäten om det lokala företagsklimatet ger företagarna i Hofors den egna kommunen ett bra betyg. Det är visserligen en aning sämre än förra året, men Hofors är trots detta lilla hack i kurvan fortfarande klart bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Gävles företagsklimat sämst i länet

FÖRETAGSKLIMAT Gävles företagare ger kommunens företagsklimat ett uselt betyg i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Vi måste gå 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett ännu sämre resultat. Det sammanfattande omdömet blir nu 2,6. Det är bara en aning över bottennoteringen från 2004.
NYHET Publicerad:

Sämre företagsklimat i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I sex av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än föregående mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

UF-silver till Gävleborg

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6-7 maj avgjordes SM i Ung Företagsamhet på Stockholms Mässan. 20 elever från Gävleborg ställde ut och deltog i olika tävlingskategorier med en enorm kreativitet, vilja och entreprenörskap. Adrian Skoglund, Thoren Business School i Gävle, vann silver i kategorin ”Årets Säljare”.
NYHET Publicerad:

FRAMFÖR-företagen utsedda

FRAMFÖR För nittonde året i rad uppmärksammas 50 företag i FRAMgångsrikt FÖRetag; FRAMFÖR i Gästrikland.
NYHET Publicerad:

EU-valet är viktigt för vårt välstånd

KRÖNIKA "Den 26 maj hålls det val till Europaparlamentet i Sverige och denna gång röstar vi om Europas framtid. Utmaningarna är stora med Brexit, växande protektionism och en osäker geopolitisk utveckling. Det är därför viktigt att vi inte glömmer bort själva ursprungstanken med vårt europeiska samarbete som är att bevara fred genom handel och ekonomisk integration", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram som ger jobb

GYMNASIEVALET I dagarna har länets drygt 3 000 niondeklassare fått sina preliminära antagningsbesked till gymnasiet. Svenskt Näringsliv har granskat söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen. Granskningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Finns vilja, finns möjligheter

KRÖNIKA "Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsamheten i Gävleborgs län 2019" visar på att i sju av regionens tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i vår region näst svagast i Sverige", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lyckad regional UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Årets mest företagsamma dag i Gävleborg var torsdag den 14 mars i Iggesund. Då gick den regionala UF-mässan ”Entreprenörskap på riktigt 2019” av stapeln och Igge Camp fylldes av kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Nordanstig satsar på företagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Nordanstigs företagsklimat har stärkts det senaste året. Ola Wigg (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han framhåller god kommunikation mellan kommunen och företagen som en väg för att stärka företagsklimatet ytterligare.
NYHET Publicerad:

”Från socialt perspektiv till arbetsmarknadsperspektiv”

INSPIRATION Hur kan företagen vara en del av lösningen i lokala insatser för jobb och integration? Hur kan kommunen underlätta och vara rådgivande för företagens väg genom myndighetsdjungeln? Hur höjer man tillsammans ambitionen för ett bättre lokalt företagsklimat? Det var några av frågeställningarna som diskuterades under Svenskt Näringslivs inspirationsdagar i mars 2019.
NYHET Publicerad:

Ockelbo lägger grunden för fortsatt stärkt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Ockelbos företagsklimat går framåt. Nu vill man fortsätta utveckla dialogen med företagare och jobba vidare med de insatser som påbörjats.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsorganisation ska stärka Söderhamn

FÖRETAGSKLIMAT Sedan 2016 har företagsklimatet i Söderhamn stadigt försämrats och i den senaste rankingen hamnade kommunen på plats 289 av landets 290 kommuner. John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande, hoppas att en ny kommunal näringslivsorganisation ska hjälpa till att stärka företagsklimatet.