Byggbranschen rustar: ”Vi behöver rekrytera bredare”

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING År 2025 väntas Sverige ha 11 miljoner invånare, något som kommer att bli kännbart för byggindustrin framöver. Hur kan företagen och branschen hänga med i utvecklingen och säkra kompetensförsörjningen?

Fler unga, fler nyanlända och fler kvinnor; många av byggföretagen har ett skriande behov av personal och nu försöker man hitta lösningar för att locka ny kompetens till branschen. Eva Thor på Sveriges Byggindustrier i Gävleborg bekräftar bilden.

Eva Thor, Sveriges Byggindustrier

Eva Thor

– Vi blir fler människor och det kommer att behöva byggas framöver, både ny infrastruktur och nya bostäder. För att byggbranschen ska kunna hänga med i utvecklingen och vara en attraktiv sektor att söka sig till så behöver vi gå i bräschen och ta in personer som bryter mot den traditionella bilden av en byggnadsarbetare. Vi behöver rekrytera bredare, helt enkelt, menar Eva Thor.

Svårt att locka kvinnor till branschen

Prenova Bygg & Projektutveckling AB med säte i Gävle och Sandviken är ett av företagen som försöker tänka i nya banor.  Cecilia Cederloo som är VD för bolaget, har sedan hon tillträdde i början av 2018 främst rekryterat på tjänstemannasidan, bland annat en HR-ansvarig som ska arbeta strukturerat med rekrytering och personalfrågor. Precis som många andra byggföretag vittnar Prenova om svårigheten att hitta erfaren personal till produktionssidan. Men också att hitta kvinnliga sökanden. Av Prenovas tjänstemän är 6 av 21 kvinnor, och bland de drygt 100 kollektivanställda finns inte en enda tjej.

Cecilia Cederloo, Prenova

Cecilia Cederloo, vd Prenova Bygg & Projektutveckling AB

– Det är jättesvårt att få in kvinnor i byggbranschen och om jag ska vara kritisk så tycker jag inte att man tagit tag i den här frågan och ansträngt sig tillräckligt. Inom teknikområdet, till exempel, har man gjort insatser för att få fler tjejer att söka till tekniska utbildningar och arbeten. Jag tror vi behöver tänka likadant inom byggsektorn och försöka möta tjejerna redan i sjuan och åttan, berätta att det är ett kreativt och välbetalt yrke där det visserligen finns tunga moment, men där det också finns bra hjälpmedel. I Gävle fungerar vi som ett ”Trossenföretag” där vi samarbetar med en klass under deras högstadietid. Jag tror att vi behöver få till fler av den typen av samarbeten, säger Cecilia Cederloo.

Finns det fler åtgärder?
– Jag tror att det finns mycket vi kan göra, men det krävs en del av ledarskapet. Byggnads måste ta ett drivande ansvar, men också jag utifrån min nivå. Det kan handla om alltifrån att bygga tighta team, jobba med klimatet på arbetsplatsen och fundera över hur vi hur förhåller vi oss till varandra. Vi måste utgå från att alla är individer och att det ska vara självklart att kunna ”vabba” och hämta på förskola även på en arbetsplats där många är män. Den här branschen skriker efter fler duktiga medarbetare. De konservativa könsrollerna innebär ett gigantiskt resursslöseri för vår bransch. Den dag då lika många kvinnor som män rekryteras kommer branschen lyftas på flera plan.

Efterfrågar en bra mix av människor

Hos företaget SW Bygg AB med säte i Ljusdal och verksamhet i Hälsingland och Härjedalen är situationen liknande. Av 34 anställda är en kvinna. Stefan Wallin, som är en av tre delägare i bolaget, lyfter också fram svårigheten att hitta personal med lång erfarenhet. 90-talets lågkonjunktur fick många att lämna byggsektorn, något man nu ser effekterna av.

Stefan Wallin, SW Bygg

Stefan Wallin, SW Bygg

– Vi behöver ta till vara all kompetens som finns. Med flyktingvågen 2015 kom många duktiga byggnadsarbetare, men som inte får något jobb för att de inte har ett yrkesbevis. Vi har engagerat oss i Bygg- och yrkesnämnden (BYN) för att hjälpa till med valideringsprocessen. Det arbetet är viktigt, både för vår egen del men också för branschens skull, menar Stefan Wallin.

Samarbete med skolan
För att få in unga i arbete har SW Bygg också ett nära samarbete med byggprogrammet på gymnasieskolan i Ljusdal. För två år sedan tog Stefan och hans kollegor initiativ till att eleverna i årskurs tre skulle göra sitt gymnasiearbete på SW Bygg.

–Under gymnasiearbetet får de göra ett projekt i skarpt läge hos oss, men under bevakning av en handledare. Det kan handla om att exempelvis byta ett fönster. Eleven gör alla moment; från att mäta, lägga beställning och montera till att göra egenkontroll och dokumentera. Vi ser att eleverna växer med det här, de mognar när de måste ta eget ansvar. Skolan var först lite anti till förslaget och trodde att vi skulle curla eleverna, men nu tycker de att det är jättebra och har kallat det för ett ”skolboksexempel” på hur ett gymnasiearbete ska se ut.

Är det här ett sätt för er att trygga framtida kompetensförsörjning?
– Absolut! Vi brinner för det här. Över lag behövs ett närmare samarbete mellan skola och näringsliv. Därför engagerar vi oss också i skolans programråd, det är vårt sätt att bidra. Förhoppningsvis är vi fler företag som tänker på samma sätt, så att vi tillsammans kan se till att vi får duktiga medarbetare i framtiden. För det är ju så, ingen annan kommer att göra det åt oss.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

UF-företagandet i länet växer

UNG FÖRETAGSAMHET Hela 1273 gymnasieelever driver UF-företag läsåret 2018/2019 i Gävleborg. Det är en ökning med 115stycken sedan förra året. Det visar färska siffror från organisationen Ung Företagsamhet som utbildar unga i entreprenörskap i grundskolan och gymnasiet.
NYHET Publicerad:

Reformtempot måste öka!

KRÖNIKA En politisk mandatperiod är förbi och en ny står för dörren (om vi nu har en ny regering på plats och det har löst sig i samtliga kommuner i regionen...?). Vad kan företagen förvänta sig? Kommer vi se ett politiskt ledarskap som prioriterar jobbskaparnas villkor betydligt högre än den senaste mandatperioden? Det skriver Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lärlingsutbildning i samarbete med lokala hotell

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Besöksnäringen är en av de snabbast växande branscherna i Sverige just nu. I dagarna startar den kommunala vuxenutbildningen i Gävle en lärlingsutbildning i samarbete med fem lokala hotell. Målet är att matcha arbetssökande mot hotellens växande behov av arbetskraft. "Att vara lärling eller trainee är ett fantastiskt bra sätt att lära sig hotellbranschen på och ett jättebra sätt för oss att få in nya medarbetare", säger Karin Lundman, Scandic CH och Scandic Väst.
NYHET Publicerad:

Byggbranschen rustar: ”Vi behöver rekrytera bredare”

KOMPETENSFÖRSÖRJNING År 2025 väntas Sverige ha 11 miljoner invånare, något som kommer att bli kännbart för byggindustrin framöver. Hur kan företagen och branschen hänga med i utvecklingen och säkra kompetensförsörjningen?  
NYHET Publicerad:

Svårt hitta rätt kompetens – USNR i Söderhamn har skapat en egen lösning

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för svenska företag idag. Industrin lider av brist på arbetskraft, samtidigt som många arbetslösa står utan jobb. På företaget USNR i Söderhamn försöker man lösa problemet med hjälp av en skräddarsydd utbildning och noga utvalda kandidater.
NYHET Publicerad:

Viktigt värna hur skattemedel används

KRÖNIKA Den offentliga marknaden uppgår till omkring 650 miljarder kronor i Sverige. Det är väldigt mycket pengar. Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt att värna hur dessa pengar används eftersom det är våra gemensamma skattemedel. År efter år ger många företag, inom ramen för vår mätning av det lokala företagsklimatet, kommunerna bottenbetyg när de besvarar frågan hur de anser att den egna kommunen sköter sina offentliga upphandlingar. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"Syftet är att inspirera kommunerna"

INSPIRATIONSDAGARNA Sedan några år tillbaka bjuder Svenskt Näringsliv in alla Sveriges kommuner till inspirationsdagar för att prata om det lokala företagsklimatet. "Det som händer under dagarna ska ge nytta i hemmakommunen", säger Daniel Andersson, nationell projektledare för inspirationsdagarna.
NYHET Publicerad:

Kom igen Gävleborg – bättre företagsklimat tack!

KRÖNIKA Nyligen släpptes Svenskt Näringslivs ranking över det lokala företagsklimatet i landets kommuner. I Gävleborg placerar sig 8 av länets 10 kommuner mellan plats 210 – 289 av Sveriges 290 kommuner. Detta är definitivt inte bra för utvecklingen av länets kommuner som är i stort behov av företagsamma människor som skapar jobb, tillväxt och välstånd! Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Uppåt för åtta av länets tio kommuner

RANKING 2018 Gävleborgs bästa företagsklimat finns fortsatt i Hofors samtidigt som Ljusdal är årets klättrare. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet som släpptes idag.
NYHET Publicerad:

Aktuella frågor lyftes på välbesökt arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG Hur fungerar deltidspension i praktiken, vad krävs av ett modernt arbetsmiljöarbete, hur attraherar man generation Y och vad kan man som företagare förvänta sig efter valet 2018? Totalt bjöds det på sju olika seminarier och en inspirationsföreläsning vid Svenskt Näringslivs arbetsgivardag i Gävle den 27 september. 
NYHET Publicerad:

Kravet är politisk vilja och leverans

KRÖNIKA Valet till riksdag, kommun och landsting är genomfört. De som röstat har sagt sitt. Det är dags för politiken att gå från vallöften och valfläsk till verkstad och leverans – det förtjänar och förväntar sig både befolkningen och våra företagare. Det skriver Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg, i en krönika.
NYHET Publicerad:

“Regelbördan och höga skatter hindrar oss företagare”

VALET 2018 Göran Ekblom, vd Harmångers Plåt & Entreprenad AB, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiken inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

”Vårdföretagen kan driva utvecklingen framåt”

VALET 2018 Eva Jansson, verksamhetschef Hälsovalet i Sverige, ger sin syn på vad hon förväntar sig av politiken inför kommande mandatperiod och vad som är viktiga företagarfrågor för deras verksamhet.
NYHET Publicerad:

Paneldebatt om viktiga företagarfrågor i länet

WEBB-TV Svenskt Näringsliv och Företagarna bjöd i slutet av augusti in riksdagspartiernas toppkandidater från Gävleborg att delta i en paneldebatt om viktiga företagarfrågor för länets framtid. Se hela paneldebatten här.
NYHET Publicerad:

UF siktar mot nytt rekordår

UNG FÖRETAGSAMHET Förra året blev ett rekordår för Ung Företagsamhet (UF) i Gävleborg. Aldrig tidigare har så stor andel elever på gymnasiet drivit UF-företag och aldrig tidigare har så många genomfört hela UF-året. ”Detta är något mycket positivt för företagsamheten och det lokala företagsklimatet i länet”, säger Anna Leima, regionchef för Ung Företagsamhet i Gävleborg.
NYHET Publicerad:

Debatt med näringsliv och företagande i fokus

VALET 2018 Hur kommer villkoren för företagandet i Sverige och länet att se ut efter valet?  Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävleborg bjöd in till lunch och politisk paneldebatt för att diskutera företagens viktigaste frågor.
NYHET Publicerad:

”Fokus måste vara kvalitet i välfärden”

VALET 2018 Peter Nyman, ordförande friskolan Lust & Lära, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiken inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

“Företag behöver långsiktiga, stabila spelregler”

VALET 2018 Leif Jansson, vd Gävle Offset AB, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiken inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

”Välfärdsdebatten borde handla om kvalitet och lika villkor”

VALET 2018 Veronica Stjärnström, vd AssistansPartner AB och HemPartner AB, ger sin syn på vad hon som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiken inför kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

”Fler måste komma i riktiga arbeten”

VALET 2018 Bengt Nises, vd för Fastighetssnabben, ger sin syn på vad han som företagare tycker är viktigt och förväntar sig av politiker inför kommande mandatperiod.