Byggbranschen rustar: ”Vi behöver rekrytera bredare”

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING År 2025 väntas Sverige ha 11 miljoner invånare, något som kommer att bli kännbart för byggindustrin framöver. Hur kan företagen och branschen hänga med i utvecklingen och säkra kompetensförsörjningen?

Fler unga, fler nyanlända och fler kvinnor; många av byggföretagen har ett skriande behov av personal och nu försöker man hitta lösningar för att locka ny kompetens till branschen. Eva Thor på Sveriges Byggindustrier i Gävleborg bekräftar bilden.

Eva Thor, Sveriges Byggindustrier

Eva Thor

– Vi blir fler människor och det kommer att behöva byggas framöver, både ny infrastruktur och nya bostäder. För att byggbranschen ska kunna hänga med i utvecklingen och vara en attraktiv sektor att söka sig till så behöver vi gå i bräschen och ta in personer som bryter mot den traditionella bilden av en byggnadsarbetare. Vi behöver rekrytera bredare, helt enkelt, menar Eva Thor.

Svårt att locka kvinnor till branschen

Prenova Bygg & Projektutveckling AB med säte i Gävle och Sandviken är ett av företagen som försöker tänka i nya banor.  Cecilia Cederloo som är VD för bolaget, har sedan hon tillträdde i början av 2018 främst rekryterat på tjänstemannasidan, bland annat en HR-ansvarig som ska arbeta strukturerat med rekrytering och personalfrågor. Precis som många andra byggföretag vittnar Prenova om svårigheten att hitta erfaren personal till produktionssidan. Men också att hitta kvinnliga sökanden. Av Prenovas tjänstemän är 6 av 21 kvinnor, och bland de drygt 100 kollektivanställda finns inte en enda tjej.

Cecilia Cederloo, Prenova

Cecilia Cederloo, vd Prenova Bygg & Projektutveckling AB

– Det är jättesvårt att få in kvinnor i byggbranschen och om jag ska vara kritisk så tycker jag inte att man tagit tag i den här frågan och ansträngt sig tillräckligt. Inom teknikområdet, till exempel, har man gjort insatser för att få fler tjejer att söka till tekniska utbildningar och arbeten. Jag tror vi behöver tänka likadant inom byggsektorn och försöka möta tjejerna redan i sjuan och åttan, berätta att det är ett kreativt och välbetalt yrke där det visserligen finns tunga moment, men där det också finns bra hjälpmedel. I Gävle fungerar vi som ett ”Trossenföretag” där vi samarbetar med en klass under deras högstadietid. Jag tror att vi behöver få till fler av den typen av samarbeten, säger Cecilia Cederloo.

Finns det fler åtgärder?
– Jag tror att det finns mycket vi kan göra, men det krävs en del av ledarskapet. Byggnads måste ta ett drivande ansvar, men också jag utifrån min nivå. Det kan handla om alltifrån att bygga tighta team, jobba med klimatet på arbetsplatsen och fundera över hur vi hur förhåller vi oss till varandra. Vi måste utgå från att alla är individer och att det ska vara självklart att kunna ”vabba” och hämta på förskola även på en arbetsplats där många är män. Den här branschen skriker efter fler duktiga medarbetare. De konservativa könsrollerna innebär ett gigantiskt resursslöseri för vår bransch. Den dag då lika många kvinnor som män rekryteras kommer branschen lyftas på flera plan.

Efterfrågar en bra mix av människor

Hos företaget SW Bygg AB med säte i Ljusdal och verksamhet i Hälsingland och Härjedalen är situationen liknande. Av 34 anställda är en kvinna. Stefan Wallin, som är en av tre delägare i bolaget, lyfter också fram svårigheten att hitta personal med lång erfarenhet. 90-talets lågkonjunktur fick många att lämna byggsektorn, något man nu ser effekterna av.

Stefan Wallin, SW Bygg

Stefan Wallin, SW Bygg

– Vi behöver ta till vara all kompetens som finns. Med flyktingvågen 2015 kom många duktiga byggnadsarbetare, men som inte får något jobb för att de inte har ett yrkesbevis. Vi har engagerat oss i Bygg- och yrkesnämnden (BYN) för att hjälpa till med valideringsprocessen. Det arbetet är viktigt, både för vår egen del men också för branschens skull, menar Stefan Wallin.

Samarbete med skolan
För att få in unga i arbete har SW Bygg också ett nära samarbete med byggprogrammet på gymnasieskolan i Ljusdal. För två år sedan tog Stefan och hans kollegor initiativ till att eleverna i årskurs tre skulle göra sitt gymnasiearbete på SW Bygg.

–Under gymnasiearbetet får de göra ett projekt i skarpt läge hos oss, men under bevakning av en handledare. Det kan handla om att exempelvis byta ett fönster. Eleven gör alla moment; från att mäta, lägga beställning och montera till att göra egenkontroll och dokumentera. Vi ser att eleverna växer med det här, de mognar när de måste ta eget ansvar. Skolan var först lite anti till förslaget och trodde att vi skulle curla eleverna, men nu tycker de att det är jättebra och har kallat det för ett ”skolboksexempel” på hur ett gymnasiearbete ska se ut.

Är det här ett sätt för er att trygga framtida kompetensförsörjning?
– Absolut! Vi brinner för det här. Över lag behövs ett närmare samarbete mellan skola och näringsliv. Därför engagerar vi oss också i skolans programråd, det är vårt sätt att bidra. Förhoppningsvis är vi fler företag som tänker på samma sätt, så att vi tillsammans kan se till att vi får duktiga medarbetare i framtiden. För det är ju så, ingen annan kommer att göra det åt oss.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Finns vilja, finns möjligheter

KRÖNIKA "Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsamheten i Gävleborgs län 2019" visar på att i sju av regionens tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i vår region näst svagast i Sverige", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lyckad regional UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Årets mest företagsamma dag i Gävleborg var torsdag den 14 mars i Iggesund. Då gick den regionala UF-mässan ”Entreprenörskap på riktigt 2019” av stapeln och Igge Camp fylldes av kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Nordanstig satsar på företagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Nordanstigs företagsklimat har stärkts det senaste året. Ola Wigg (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han framhåller god kommunikation mellan kommunen och företagen som en väg för att stärka företagsklimatet ytterligare.
NYHET Publicerad:

”Från socialt perspektiv till arbetsmarknadsperspektiv”

INSPIRATION Hur kan företagen vara en del av lösningen i lokala insatser för jobb och integration? Hur kan kommunen underlätta och vara rådgivande för företagens väg genom myndighetsdjungeln? Hur höjer man tillsammans ambitionen för ett bättre lokalt företagsklimat? Det var några av frågeställningarna som diskuterades under Svenskt Näringslivs inspirationsdagar i mars 2019.
NYHET Publicerad:

Ockelbo lägger grunden för fortsatt stärkt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Ockelbos företagsklimat går framåt. Nu vill man fortsätta utveckla dialogen med företagare och jobba vidare med de insatser som påbörjats.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsorganisation ska stärka Söderhamn

FÖRETAGSKLIMAT Sedan 2016 har företagsklimatet i Söderhamn stadigt försämrats och i den senaste rankingen hamnade kommunen på plats 289 av landets 290 kommuner. John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande, hoppas att en ny kommunal näringslivsorganisation ska hjälpa till att stärka företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Bottennotering för nyföretagsamheten i Gävleborg

NY RAPPORT I sju av länets tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i länet näst svagast i Sverige. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten i Gävleborgs län 2019. "Det är oroväckande siffror för Gävleborgs del", säger Lotta Petterson.
NYHET Publicerad:

Till ledande kommunpolitiker: Förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA "Att det lokala företagsklimatet gradvis förbättras är mycket viktigt för möjligheten att starta och driva företag i vår region och därmed även för hur välståndet utvecklas här." Det skriver Lotta Petterson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Gävle klättrar försiktigt och siktar på topp 100

FÖRETAGSKLIMAT Det gick svagt framåt för Gävle i den senaste rankningen, men är ändå tredje sämst i länet med sin plats 254 av landets 290 kommuner. Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle, menar att kommunen ska jobba brett de kommande åren, med fokus på de områden där man har mest att utveckla.
NYHET Publicerad:

Höga förväntningar i Gävleborg

KONJUNKTUREN Företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Gävleborg har en något mer optimistisk syn på konjunkturen det kommande halvåret jämfört med genomsnittet för övriga Sverige. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet i år.
NYHET Publicerad:

Ovanåker siktar uppåt med förbättrad service

FÖRETAGSKLIMAT Ovanåker har näst bästa företagsklimat i länet, enligt den senaste rankingen. Kommunen har dock tappat 33 placeringar sedan förra enkäten och mest har man backat på området ”kommunpolitikernas attityder till företagande”. Håkan Englund (S), nytillträtt kommunalråd i Ovanåkers kommun, är självkritisk och lyfter förbättrad service från kommunens sida som ett av de övergripande målen för kommande mandatperiod.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Oskar Simryd!

UNG FÖRETAGSAMHET Torsdag den 14 mars är det dags för Ung Företagsamhets årliga mässa - Entreprenörskap på riktigt – Gävleborgs största mässa med unga företagare!
NYHET Publicerad:

Hudiksvall jobbar brett och långsiktigt med företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Hudiksvall fortsätter den positiva trend man haft sedan 2016 och klättrar 16 placeringar i den totala rankingen. Den största förbättringen, enligt enkätsvaren, är på området ”allmänhetens attityder till företagande”. Mikael Löthstam (S), kommunalråd i Hudiksvall, lyfter fram förtroendeskapande insatser som en av nycklarna till ett starkt företagsklimat.
NYHET Publicerad:

Hofors fortsätter framåt med näringslivet i fokus

FÖRETAGSKLIMAT Hofors företagsklimat fortsätter att gå starkt framåt. Sedan 2014 har kommunen klättrat från plats 281 till plats 91 vilket gör Hofors till klart bäst i länet.
NYHET Publicerad:

Omvärldsspaning och samverkan i fokus för klättrande Ljusdal

FÖRETAGSKLIMAT Ljusdal är den kommun i länet som klättrat mest på rankingen av företagsklimatet. Ljusdal finns idag på plats 225 av landets 290 kommuner i den totala rankingen, vilket gör dem till fjärde bäst i länet.
NYHET Publicerad:

Januariöverenskommelsen måste stärka svensk konkurrenskraft

SKATTER Överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver, då en lång rad punkter i överenskommelsen behandlar skatter. Det skriver Lotta Petterson och Johan Fall i en gemensam debattartikel.
NYHET Publicerad:

Konkurrenskraftigt EU är viktigt för vår region

KRÖNIKA I maj är det val till Europaparlamentet. Ett viktigt val i flera aspekter för oss som invånare i en exportberoende region, inte minst i betydelsen av våra företag och hur vår gemensamma välfärd skapas. Det skriver Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Mötesplatser och kompetensutveckling ska ta Bollnäs framåt

FÖRETAGSKLIMAT Det går försiktigt framåt för Bollnäs företagsklimat. En klättring med 21 placeringar i rankingen placerar hälsingeorten på plats 257 av landets 290 kommuner. Enligt den senaste enkäten har det gått mest framåt inom områdena tillämpning av lagar och regler och tjänstemännens attityder till företagare.  Sämst utveckling, enligt enkätsvaren, har kommunen på området tele- och IT-nät.
NYHET Publicerad:

Ständig dialog och fortsatta aktiviteter i Sandviken

FÖRETAGSKLIMAT Peter Kärnström (S), kommunalråd i Sandvikens kommun, menar att de senaste årens enkätsvar visar att det finns en positiv trend i Sandviken. Genom ständig dialog med företagen och att fortsätta insatser och aktiviteter som påbörjats hoppas man att företagsklimatet ska förbättras ytterligare kommande år.
NYHET Publicerad:

Gymnasiekvalitet.se ger fakta inför gymnasievalet i Gävleborg

GYMNASIEVAL Drygt 3 000 niondeklassare i Gävleborg och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram. För att underlätta genomtänkta val lanserar Svenskt Näringsliv nu sajten Gymnasiekvalitet.se. Där finns fakta om program och gymnasieskolor i hela Sverige.