NYHET11 april 2024

Transportbranschens kompetenskris – vuxenutbildningarna behöver bli bättre

Efter pandemin har trycket på transportbranschen varit extrem, med stor brist på lastbilsförare som följd. Lågkonjunkturen har bromsat behovet något, dock från väldigt höga nivåer – bristen på förare är långt ifrån över.

”Det har varit så extremt svårt att hitta chaufförer att många företag inte ens tar referens längre, man anställer alla som kan uppvisa behörighet, vilket i många fall inte visat sig vara någon bra kvalitetssäkring”, säger Martin Tunemar
Foto: Privat

Enligt rapport från Transportföretagen kommer lastbilsnäringen ha ett anställningsbehov på runt 4 000 individer per år under de kommande åren. Detta samtidigt som andelen av den arbetsföra befolkningen som har körkort för lastbil, dvs körkortsbehörigheterna C och D, halverats sedan 2000.

– Vi har haft många år med mycket att göra, samtidig som branschen varit inne i en stor generationsväxling. Det har inneburit en sämre tillgång på duktiga chaufförer – som alla åkerier dessutom slåss om, säger Martin Tunemar, vd på Arne Anderssons Åkerier AB.

I över 20 år har Martin jobbat i företaget, en koncern med 7 verksamheter varav tre är åkeribolag. Koncernen har idag har ca 100 anställda.

– Det har varit så extremt svårt att hitta chaufförer att många företag inte ens tar referens längre, man anställer alla som kan uppvisa behörighet, vilket i många fall inte visat sig vara någon bra kvalitetssäkring, säger Martin Tunemar.

– Vår erfarenhet är att vuxenutbildningen mot transportbranschen inte har hållit tillräckligt hög kvalitet. Den har inte varit tillräcklig och många är helt enkelt inte anställningsbara och redo för yrket när de är klara. Det knäcker ju också många när de inser att de inte klarar det jobb de utbildat sig till och en del väljer då att lämna yrket.

Martin menar att de inte har möjligheter att lära upp dessa individer för att de ska klara jobbet.

– Har du en körkortsbehörighet så kräver vi att du åtminstone kunna hantera grunderna, som tex att backa med släp osv. Ibland undrar vi hur folk har lyckat klara en uppkörning över huvud taget, så illa är det.

Martin Tunemar tycker att vuxenutbildningen är viktig men önskar satsningar på kvalitet i stället för kvantitet. Han anser att branschen behöver delta i större utsträckning, bland annat genom validering av vilka som är lämpade för yrket.

– Det utbildas alldeles för många som egentligen inte vill jobba med det här eller har förutsättningarna för det, konstaterar han.

Till skillnad från vuxenutbildningarna är Martin mer nöjd med kvalitet på de som kommer direkt från ett yrkesgymnasium.

– Gymnasieutbildningen innehåller också mycket arbetsplatsförlagd lärande med genomgående hög kvalitet. Glädjande är också att allt fler tjejer söker sig till Fordons- och transportprogrammen. Vi är en näring i stor förändring. Teknisk utveckling förändrar branschen i grunden och bilden av att transportbranschen skulle vara tung, slitsam och hård blir mer och mer förlegad för varje år. Nu är det viktigt att transportnäringen fortsätter göra satsningar för att fler unga ska välja utbildningar med transportinriktning.

Kompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist