NYHET16 april 2024

Kvalitetssäkring ökar intresset för Moras besöksnäring

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita certifierar utbildningar för att visa att de håller rätt kvalitet och möter branschens behov. Nyligen certifierades restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotell- och turismprogrammet på Mora Gymnasium, något som välkomnas av både branschen och kommunen.

Certifieringen säkerställer bland annat att utbildningen innehåller det som branschen efterfrågar.

Utbildningarna inom besöksnäringen på gymnasial nivå har länge kämpat både med minskat söktryck och intresse från branschen. För att höja utbildningens status och säkra att eleverna får rätt kompetens erbjuder Visita en kvalitetssäkring.

– Certifieringen är en gedigen kvalitetssäkringsprocess som belyser många aspekter av utbildningens verksamhet och vars fokus är på att utbildningarna ska stärka sina band till sina lokala och regionala företag inom besöksnäringen. Detta för att säkerställa att det som utbildningarna lär ut faktiskt är det som av branschen definieras som anställningsbarhet, säger Johanna Hallén Schub, projektledare på Visita.

För att kunna säkerställa att certifieringen inte blir personberoende eller kortsiktig tar man ett stort grepp om skolorganisationen.

– Kvalitetssäkringen bygger på att kunna nyttja skolans redan existerande processer och funktioner, och utveckla dessa i samverkan med branschföreträdarna. Därför lägger vi stor vikt vid att hela skolans organisation ska vara involverad, från lärare till huvudman.

Branschen högst delaktig i arbetet

Petter Lund är vd på Mora Hotell och har en lång bakgrund inom restaurang- och besöksnäringen. Han har varit drivande i det nästan tvååriga arbete som pågått för att certifiera utbildningarna på Mora Gymnasium.

Petter Lund, vd på Mora Hotell, har varit drivande i certifieringen av utbildningarna på Mora Gymnasium.

– Det har varit ett gediget arbete tillsammans med Visita, kommunen och branschen. Detta är jätteviktigt för branschen som helhet. Vad man än tycker om det finns det fortfarande en gammal stämpel som behöver tvättas bort. Att certifieringen garanterar att utbildningen håller hög klass, är efterfrågad av branschen samt att alla företag som erbjuder praktikplatser för arbetsplatsförlagt lärande har schysta villkor och ställer sig bakom vår gemensamma värdegrundspolicy kan förhoppningsvis hjälpa till, säger han.

Men bara för att arbetet med certifieringen nu är färdigt betyder det inte att arbetet tar slut.

– Arbetet måste fortgå hela tiden. Branschen måste anstränga sig för att vi ska kunna locka till oss de unga talanger vi behöver. Och för att göra det måste vi se till att vara duktiga ambassadörer. Men själva certifieringen är en viktig byggsten för att vi ska kunna hitta långsiktiga medarbetare som vill satsa på en karriär i branschen. Att certifieringen dessutom är regionalt anpassad är också en styrka, säger Petter Lund.

Höjer intresset för utbildningen

Sara Anderson är regionansvarig för Visita Mellersta, där Dalarna ingår. Hon säger att certifieringen redan har gett effekt.

– Senaste gången Mora gymnasium hade öppet hus för restaurang- och livsmedelsprogrammet var det väldigt mycket folk, ett helt annat tryck än tidigare. Det är tydligt att certifieringen höjer intresset för utbildningen, säger hon.

Kvalitetssäkringen ett kvitto

De som arbetat med ansökan förutom branschrepresentanter från Mora, Orsa och Älvdalen är biträdande rektor Magnus Andersson samt yrkeslärarna Monica Widell, Anders Forsman och Bengt-Åke Hansson.

– Vi tycker att det känns väldigt skönt att vi fått ett kvitto på att vi arbetar på ett kvalitetssäkrat sätt. Vi tror att statusen på utbildningen stärks i och med certifieringen och på så sätt ökar attraktionen för yrket, säger lärarna.

– Jag tycker att det känns väldigt roligt för oss som skola men framför allt för eleverna som jag hoppas kommer att få en positiv känsla och en större yrkesstolthet av att de går en bra utbildning med nära samarbete med branschen, vilket ger stora möjligheter till roliga jobb. Det finns så många möjligheter inom besöksnäringen, både lokalt och nationellt men även internationellt”, säger Magnus Andersson.

KompetensförsörjningUtbildningVisita
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist