Får ingen ersättning när Skogsstyrelsen stoppar hans avverkning

NYHET Publicerad

REGELKRÅNGEL Per-Olof Löfgren får inte avverka sin skog eftersom fågelsorten lavskrika finns i området. Men han får ingen ersättning för sin förlorade inkomst, för hans skog är inte klassad som ett naturreservat. ”Jag älskar skogen och vill naturligtvis skydda det som finns där. Men det känns ju riktigt konstigt att jag som enskild skogsägare ska stå ansvarig för hela kostnaden själv, speciellt eftersom lavskrikan inte är rödlistad.”

Per-Olof Löfgren från Arbrå
Foto: Philippe Rendu

Skogsföretagaren Per-Olof Löfgren från Arbrå.

Skogsföretagaren Per-Olof Löfgren från Arbrå skickade in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen under hösten 2015, för att meddela att han ämnade slutavverka en del av sin skog. Hans plan var tydlig; att sluta jobba för att driva sin skog på heltid åren innan pension.

– Jag sa upp mig 2015 för att bedriva mitt skogsbruk på heltid de sista åren innan min pension, och leva på vad som kom in från avverkningen. Det var 33 procent av min totala volym som skulle avverkas, säger skogsägaren Per-Olof Löfgren.

Lavskrikan sätter stopp

Men efter några månader kom svaret: det blev ett nej från Skogsstyrelsen. Anledningen var att den lokala fågelskådarklubben hade noterat lavskrikor på platsen och märkt ut fågelartens revir på en karta. En avverkning skulle därmed strida mot artskyddsförordningen. Kartan lämnades in till Länsstyrelsen som i sin tur meddelade Skogsstyrelsen att avverkningen inte fick genomföras.

Men åsikterna går isär gällande hur vanlig fågeln är i området. Fågelskådarnas noteringar som lämnades in till Länsstyrelsen visade att det funnits 21 revir som minskat till 9 revir i området kring Per-Olof Löfgrens skog. Detta ändrades senare till 23 revir, som minskat till 11.

– Det kändes oseriöst, så vi bestämde oss för att räkna själva. Vi bad jaktlagen i trakten att räkna lavskrikorna, vilket de gjorde de första sju dagarna på säsongen. De kom fram till att det finns minst 27 befintliga revir, även på platser där det påståtts att de försvunnit, säger Per-Olof Löfgren.

Ingen ersättning

Så nu får Per-Olof Löfgren inte röra sin skog vid de förbjudna områdena. Skulle han få för sig att hugga ner sin skog ändå, så riskerar han böter på en miljon kronor. Intresset för att bevara skogen och det som finns i den, är det alla skogsägare brinner för, men inom rimliga gränser, menar han.

– Jag älskar skogen och värnar om artrikedomen i den, men med det här tankesättet är det omöjligt att ens sköta skogen. Jag hade förstått om artens fortlevnad hade stått på spel, men lavskrikan är ju inte ens rödlistad.

Eftersom Per-Olof Löfgrens skog inte är ett naturreservat, får han ingen ersättning för sitt inkomstbortfall. Han pekar på det orimliga i det, samtidigt som han själv redan har infört frivilliga åtgärder för att främja en god skogsmiljö.

– Någonstans måste man dra en gräns för vad en enskild företagare ska bära för ansvar. Jag har frivilligt avsatt omkring 8 procent av min totala areal för skyddsåtgärder, där jag inte hugger något alls utan låter naturen ha sin gång. Det är surt att känna att man har förvaltat skogen i generationer när man inte får något för det alls.

Han fortsätter:

– Det är fruktansvärt hårt ekonomiskt för mig. Det är mina sparpengar som sitter i skogen, i form av en mycket välskött skog som är över hundra år gammal på sina ställen och som jag har tagit väl hand om.

Skogsstyrelsen oroade

Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen, menar att myndigheterna bara följer lagstiftningen men att hon sympatiserar med skogsägare som blir utan ekonomisk ersättning.

– Vi gör en bedömning utifrån de riktlinjer vi har. Man får inte ersättning för att man låter bli att göra något förbjudet. Men jag har lätt att förstå känslan av orättvishet och jag har lätt att sympatisera med skogsägaren. Men vårt uppdrag är att följa lagstiftningen, säger hon.

Både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har krävt att regeringen utreder tillämpningen av förordningen, bland annat på grund av ersättningssystemet.

– Regeringen har fått en uppmaning att utreda artskyddsförordningen av myndigheternas generaldirektörer. Bollen ligger hos regeringskansliet, det är inte upp till oss, säger Tove Thomasson.

Det hurrar Per-Olof Löfgren för, men pekar samtidigt på problematiken när ansvarig myndighet inte ens tror på den tillämpning man är satt att följa.

– Det är ju inte rättssäkert, det förstår vem som helst. Regelverket måste ändras direkt, annars finns det inget kapital kvar att bekosta framtida skogsvård med. Nu krävs det ändring, säger han.

Artskyddsförordningen

Artskyddsförordningen är en förordning som har bestämts på EU-nivå. Idag hamnar det ekonomiska ansvaret för artskydd på markägaren, som i fallet med Per-Olof Löfgren och Henric Skane. För vilda fåglar gäller skyddet inte bara på art- eller beståndsnivå utan även för den enskilda individen av fågeln.

Anledningen till att antalet uppmärksammade fall har ökat kraftigt det senaste året, är för att gemensamma riktlinjer för Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna togs fram först 2016. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har krävt en utredning av regeringen, samt prejudicerande fall att gå efter i bedömningen.

Företagare fick rätt

Ett prejudicerande fall har nu kommit. I veckan vann skogsägaren Henric Skane mot länsstyrelsen i Värmland. Han hade fått avverkningsförbud då det hittats bombmurklor på hans mark. Han överklagade förbudet, och Mark- och miljööverdomstolen gick på hans linje.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska nu analysera domen för att se hur den kommer att användas i framtiden.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport: Länsstyrelsen får bakläxa

REGELKRÅNGLET Kritiken är bitvis hård, ilskan stor hos företagare och kommuner mot länsstyrelsens regeltillämpning ”Det allvarligaste är att handläggningen upplevs som rättsosäker”, säger projektledaren Daniel Andersson. 
NYHET Publicerad:

Skatteverket kräver företagen på ännu fler rapporter

REGELKRÅNGEL Regeringen vill införa ytterligare rapportskyldighet för företagen. Det medför orimliga kostnader, menar Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Riksdagen flaggar för förändringar om ”gold-plating”

EU-DIREKTIV Sverige är överdrivet lydigt när man inför hårdare lagar än EU kräver. Fenomenet "gold-plating", får nu riksdagen att agera.
NYHET Publicerad:

Jacke: Näringsministern måste minska regelkrånglet

REGLER OCH KRAV Regelförbättring är ingen svensk paradgren. Lär av Österrike och undvik ”goldplating”, uppmanar vd Jan-Olof Jacke. ”Näringsminister Ibrahim Baylan kan göra en viktig insats genom att på allvar ta itu med regelkrånglet.”
NYHET Publicerad:

Regelförbättringsarbetet får underbetyg

DEBATT Regelkrånglet fortsätter för svenska företag. Inga förbättringar har skett de senaste åren, enligt rapporten Regulatory Policy Outlook. 22 företrädare för näringslivet uppmanar regeringen att ta initiativ till möten för att vända den negativa trenden.
NYHET Publicerad:

”Brister i nya lagar slår mot näringslivet”

DEBATT Regeringen har under de senaste åren konsekvent producerat regler och låtit göra utredningar där det helt saknas konsekvensbeskrivningar. När även kritik från Lagrådet ibland helt ignoreras är rättssäkerheten på väg att urholkas, skriver chefsjurist Anders Thorstensson och ställföreträdande näringspolitisk chef Göran Grén.
NYHET Publicerad:

”Ifrågasättandet är obehagligt”

BYRÅKRATI 30 år som företagare gör ingen skillnad. Regelkrånglet tar kraft och energi. Anita Roll tycker fortfarande att ”det måste gå att göra enklare”. Ett av hennes råd i mötet med myndigheter är att inte känna sig i underläge.
NYHET Publicerad:

Regelnämndens vd: ”Regeringskansliet saknar helhetssyn”

BYRÅKRATI Regelregnet fortsätter plåga företagare. ”Utvecklingen går åt fel håll. Det saknas en helhetssyn från framför allt regeringskansliet”, konstaterar Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd. Samtidigt är han försiktigt optimistisk, då krisinsikten ökar hos politiker.
NYHET Publicerad:

Ballonger hotas av EU:s kamp mot plastnedskräpning

REGELKRÅNGEL Mindre plastskräp i haven. Det är EU:s ambition med den lista över olika plastprodukter som ska förbjudas eller där företagen måste ta ansvar för nedskräpningen. Det drabbar ett svenskt företag trots att ballongerna inte är gjorda av plast och inte tillverkade i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sverige ger upp kampen mot regelkrånglet

KRÅNGELSVERIGE Sverige tappar ytterligare mark i en internationell studie om arbetet mot regelkrångel. Politikerna tar inte frågan på allvar, de måste gå från ord till handling, hävdar regelexpert Göran Grén.
NYHET Publicerad:

Handlarna: Regelbörda fortfarande ett rött skynke

BYRÅKRATI Nästan 8 av 10 handelsföretag anser att regelbördan har ökat de senaste fem åren. Värst är det i dagligvaruhandeln och järn-, bygg- och färghandeln, visar en ny rapport från Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Regelkrånglet har ökat under Löfvens styre

SKATTER Regelkrånglet för företagare har ökat under den senaste mandatperioden, visar en ny rapport. ”Skatter, arbetsrätt och branschspecifika regler är områden som företagen lyfter upp som krångliga, trots Löfvens höga svansföring före mandatperioden”, säger Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

Kommunens fiskförbud upp i rätten

REGELKRÅNGEL Det har gått tre år sedan Jerk Åkerblad kunde erbjuda sina gäster färsk insjöfisk. Anledningen är att kommunen inte anser att fisken är säker att äta. "Varför får jag förbud i min kommun när samma hantering är ok i resten av Sverige", säger han.
NYHET Publicerad:

72 förslag till regelförenkling

BYRÅKRATI Näringslivets Regelnämnd presenterar 72 förslag på förenkling på 17 regelområden i en ny rapport. Orsaken är att krånglet inte bara fortsätter, utan ökar. Politiker får bakläxa för sitt förenklingsarbete.
NYHET Publicerad:

Livsmedelsverket kovänder: Går med på betalning i efterhand

REGLER En delseger har uppnåtts för alla företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll: Livsmedelsverket kräver nu att de omstridda debiteringarna endast ska ske i efterhand, till skillnad från idag. "Äntligen", säger hotellägaren Richard Larson.
NYHET Publicerad:

Storbolag överens om kortare betaltider

SAMARBETE Några av Sveriges största bolag har enats om en hederskod för att korta betaltiderna till sina underleverantörer. Regeringens hot om lagstiftning är därmed undanröjt. ”Det känns fantastiskt bra”, säger Anna- Lena Bohm, ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Riskerar konkurs när Jordbruksverket sviker

REGELKRÅNGEL Jordbruksverkets försenade utbetalningar av EU-bidrag slår hårt mot många lantbrukare. Oskar Jonsson och Anna Brate i Österfärnebo riskerade konkurs vid årsskiftet. Jordbruksverket skyller förseningarna på it-krångel i kombination med otydligt regelverk. "Märklig ursäkt. Ingen myndighet skulle väl godta sena inbetalningar från mig på grund av dataproblem", säger Oskar Jonsson.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel besvärligt för grisbilen

REGELKRÅNGEL Hemleveranser av hantverksproducerad mat till privathushåll och restauranger. Det är affärsidén för Edgården i Västerbotten. Nu kräver myndigheterna utökade kontroller av bland annat temperaturen där maten förvaras. Företagets egna kontroller räcker inte.