NYHET4 februari 2020

Goda myndighetskontakter avgörande för Västmanlands bönder

Regelförenklingar, exportfokus samt satsningar på digitalisering och förbättrad kompetensförsörjning var huvudpunkterna när regeringen strax före jul presenterade sin nya handlingsplan för Livsmedelsstrategin. Handlingsprogrammet innehåller 34 punkter där även åtgärder för förbättrat växtskydd och växtförädling samt livsmedelsforskning ingår.

"En dålig myndighetsutövning kan knäcka det mest lönsamma företag", säger Per Pettersson som tycker att det finns många bra punkter i programmet och menar att livsmedelsstrategin kommer att få en positiv inverkan på landsbygdsföretagen.
Foto: LRF

Per Pettersson, ordförande för LRF i Mälardalen tycker att det finns många bra punkter i programmet och menar att livsmedelsstrategin kommer att få en positiv inverkan på landsbygdsföretagen. Särskilt betonar han punkterna om enklare regler.

– I någon mån har strategin redan medfört positiva effekter. På sina håll har myndigheter tagit till sig tillväxtuppdraget och hjälper lantbrukare snarare än stjälper. Men det är än så länge inget som syns i börsen.

Att myndigheterna blir mer serviceinriktade i sin myndighetsutövning är avgörande för de gröna näringarnas framtid, menar Per Pettersson.

– Utöver de uppenbara med väder och vind så är branschens största utmaningar lönsamhet och arbetsglädje. Allt är ju lättare när lönsamheten är god. Men en dålig myndighetsutövning kan knäcka det mest lönsamma företag.

En annan viktig del av handlingsplanen är det så kallade vildsvinspaket. Antalet vildsvin har ökat kraftigt de senaste åren och ställer till stora skador på åkrar, i trädgårdar och i trafiken. Jordbruksverket får 13 miljoner kronor under 2020 för att genomföra en rad åtgärder kring vildsvin. Arbetet fortsätter 2021 till 2025 och får då 9 miljoner kronor per år. Torbjörn Larsson som är ordförande för Svenska Jägareförbundet är positiv till beskedet och menar att vildsvinsköttet kan bli en viktig resurs.

– Det är bra att regeringen satsar på vildsvinsfrågan. Svenska Jägareförbundet arbetar inom den ramen för att öka efterfrågan på svenskt vildsvinskött. Vi ser fram emot att regeringen under året ändrar reglerna så att enskilda jägare kan sälja vildsvinskött vidare. Här ser vi en enorm potential. Lokala företag och näringar kan växa ur den resurs som vildsvinen är.

Att allmänheten fokuserar allt mer på hållbarhet kommer att öka efterfrågan på vildsvinskött, menar Svenska Jägareförbundet.

– Med ganska små satsade medel från staten kan vi idag konstatera att flera storhushåll, kommuner och regioner vill ha mer viltkött i de offentliga köken eftersom det är en bra och viktig råvara kopplat till såväl hållbarhet, klimat som att det är närproducerat, säger Torbjörn Larsson.

Fokuset på regelförenklingar i handlingsplanen välkomnas av Tony Gunnarsson, näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västmanland.

– Det är på tiden att det sker en översyn då de gröna näringarna haft en växande regelbörda under många år. Med ett mer tillväxtfrämjande regelverk, som gör det lättare att göra rätt, kan de svenska företagen få en bättre konkurrenskraft och innovationsförmåga.

reglerREGELFÖRENKLING.REGELKRÅNGEL.
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist