NYHET27 februari 2024

Företagen i Gävleborg tror på en ljusning

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och företagen i Gävleborg har stora utmaningar framöver. Företagen har mindre försäljningsvolym, mindre investeringar och färre anställda än för ett år sedan – men hoppas på bättre tider det kommande året. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel för det första kvartalet 2024.

Foto: Mostphotos
”Företagen har historiskt haft en god förmåga att ta sig ur tuffa ekonomiska situationer för att komma ut starkare på andra sidan. Jag tror att de kan göra det igen”, säger Lotta Petterson.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

43 procent av de svarande företagen i Gävleborgs företagarpanel uppger att försäljningsvolymen har minskat jämfört med för 12 månader sedan och endast 24 procent att den har ökat. Det är fler som tror att den kommer att öka än minska de kommande tolv månaderna.

27 procent av företagen uppger att investeringarna har ökat jämfört med ett år sedan, 32 procent säger att de har minskat. På frågan om hur de tror utvecklingen kommer att vara det kommande året är det fler som svarar att de tror på ökade investeringar.

– Företagens framtidsutsikter har förbättrats något men ligger på det stora hela under en normal nivå. Optimismen vi ser nu är framför allt ett resultat av lättnader i penningpolitiken. Den låga tillväxten och arbetslösheten i regionen är fortfarande ett orosmoln, säger Lotta Petterson, regionchef i Gävleborg.

När det kommer till antal anställda uppger 33 procent att det har minskat och 17 procent att det har ökat. De kommande tolv månaderna är det fler som tror att antalet anställda kommer att öka.

– Företagen har historiskt haft en god förmåga att ta sig ur tuffa ekonomiska situationer för att komma ut starkare på andra sidan. Jag tror att de kan göra det igen. Men det kräver långsiktiga strukturreformer och underlättnader för en mer konkurrens- och motståndskraftig ekonomi. Både på nationell, regional och kommunal nivå, säger Lotta Petterson.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist