LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 december 2020

Fortsatt blandad bild för företagen i Gävleborg

Företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Gävleborg ger fortsatt en blandad bild av rådande läge. Vissa branscher blöder kraftigt medan andra pekar på ett oförändrat eller förbättrat läge. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det fjärde kvartalet.

”Vi ser att ekonomin i stort visar tecken på en viss återhämtning men att det fortsatt råder skillnader mellan branscher”, säger Lotta Petterson. .Foto: Ernst Henry

– Tidigt i coronakrisen påtalade Svenskt Näringsliv behovet av snabba insatser för att rädda företag och jobb. Flera av dessa stödåtgärder har regeringen sjösatt och företagen har under året kunnat nyttja till exempel korttidspermittering, vilket har varit mycket bra, säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv.

Närmare 30 procent av de svarande företagen pekar på en högre produktions- och försäljningsvolym idag jämfört med för 6 månader sedan. 44 procent av de svarande företagen anger en lägre produktions- och försäljningsvolym och 24 procent har ett oförändrat läge.

Förväntningarna ett halvår framåt är något mer pessimistisk. Här tror 26 procent av de svarande företagen på en högre produktions- och försäljningsvolym, drygt 42 procent tror på ett oförändrat läge, närmare nio procent säger att de inte vet och 23 procent pekar på en lägre produktions- och försäljningsvolym.

– Att göra prognoser i rådande tid är extremt svårt. Vi ser att ekonomin i stort visar tecken på en viss återhämtning men att det fortsatt råder skillnader mellan branscher, säger Lotta Petterson.

Företagen behöver nu framåtlutande reformer som skapar tillväxtkraft. Till exempel måste det bli mer lönsamt för företagen att investera. 

När det gäller antal anställda anger 31 procent av företagen att de har färre anställda jämfört med för sex månader sedan. 51 procent har oförändrat antal anställda och 17 procent har fler anställda idag än för ett halvår sedan.

Om ett halvår tror 18,5 procent av de svarande företagen på ett mindre antal anställda, 60 procent tror på ett oförändrat läge, 14 procent tror på fler anställda medan 7,5 procent anger att de inte vet.

– Arbetslösheten är en stor utmaning. En sedan tidigare problematisk situation med många som har svårt att komma in på arbetsmarknaden förvärras nu ytterligare av krisen. Det finns en stor risk att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. Här skulle till exempel de tidigare föreslagna introduktionsjobben kunna genomföras samt bereda fler platser på gymnasiala yrkesprogram och Yrkesvux, säger Lotta Petterson.

Av de svarande företagen har 29 procent minskat sina investeringar jämfört med för sex månader sedan och 25 procent räknar med fallande investeringar sex månader framåt.

– Företagen behöver nu framåtlutande reformer som skapar tillväxtkraft. Till exempel måste det bli mer lönsamt för företagen att investera. Här föreslår Svenskt Näringsliv bland annat en sänkning av bolagsskatten till 18 procent och förbättring av den så kallade förenklingsregeln inom 3:12, säger Lotta Petterson.

Mätningen gjordes under perioden den 3 november till den 20 november i år.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist