LogoLogo
LogoLogo
NYHET28 september 2020

Gävle kommun tänker vända trenden

Gävle kommun fortsätter backa i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I år placerar de sig på plats 279 och är därmed sämst i länet. 

Mattias Durnik och Helene Åkerlind känner båda stor tillförsikt till att kommunen, tack vare en rad insatser, nu kommer röra sig uppåt i rankingen.Foto: Gävle kommun

År efter år har Gävle kommun tappat i rankingen och når nu sin sämsta placering någonsin. Kommunalrådet Helene Åkerlind (L) som ansvarar för de näringslivspolitiska frågorna i kommunstyrelsen är så klart inte nöjd med årets placering men menar också att mycket är på gång i kommunen för att förbättra företagsklimatet.

Kommunalrådet Helene Åkerlind (L) menar att kommunen nu måste arbeta strategiskt och långsiktig med företagsklimatet, ”Attityder tar tid att ändra på”, konstaterar hon.
Foto: Gävle kommun

– Under 2019 sjösatte vi en ny näringslivsorganisation och näringslivsfrågorna flyttades tillbaka till kommunstyrelsen efter att tidigare funnits under en annan nämnd. Vi bildade en näringslivsavdelning där också upphandling och inköp ingår, samtidigt startade vi också ett näringslivsutskott, berättar Helene Åkerlind.

Ett bra företagsklimat är enligt Helene Åkerlind ett av kommunens fem övergripande mål, och därmed en av deras allra viktigaste frågor, samtidigt som det är ett arbete som måste få ta tid.

– Attityder tar tid att ändra på och jag tror att i och med den nya organisationen så skapade vi också förväntningar som vi inte hunnit uppfylla än. Nu måste vi arbete systematiskt och långsiktigt och över tid kommer företagen se förbättringar.

Mattias Durnik är sedan augusti 2019 näringslivsdirektör och ansvarig för den nya näringslivsavdelningen. Han håller med om att kommunens nya grepp om näringslivsfrågorna gör att de nu kommer kunna växla upp arbetet med företagsklimatet.

Näringslivsdirektören Mattias Durnik tror att kommunens nya näringslivsorganisation gör att de nu kommer kunna växla upp arbetet med företagsklimatet.
Foto: Thuresson Veronica

– Näringslivsavdelningen har flera viktiga frågor på gång, både på kort och lång sikt. Vi kommer arbeta strategiskt utifrån ett tydligt kundperspektiv; såväl vad gäller hur vi levererar våra tjänster men också hur vi bidrar till att ytterligare öka förståelsen hos oss på kommunen för företagares vardag och villkor, säger Mattias Durnik och berättar att de bland annat att utvecklar hur de bedriver företagsbesök, arbetar med en ny webbplats för företagarfrågor och tillsatt ett upphandlingsråd med representanter från både kommun och näringsliv.

Gävle kommun har också under en tid arbetat med att ta fram en näringslivkonsekvensanalys där kommunens beslut ska prövas mot vilken effekter de har på näringslivet.

– Den nya näringslivsanalysen kommer presenteras inom ett par veckor och ska till en början användas på beslut som tas i kommunstyrelsen för att sedan se hur vi ska ta den vidare till hela organisationen, berättar Helena Åkerlind.

Utöver detta kommer kommunen att fortsätta förbättra servicen till företagen genom tjänsten Företagsservice som är Gävle kommuns ”En väg in”, utveckla hur de stöttar i kompetensförsörjningsfrågor och införa en ny etableringsprocess.

När vi nu fokuserar på att förbättra dialog och service till företagen och ser över upphandlingsförfarandet så tror jag att vi kan vända detta
Helene Åkerlind, Kommunalråd (L) Gävle kommun

Både Mattias och Helene är överens om är att en bra dialog med företagen är grunden för ett bra företagsklimat.

– En orsak till företagens missnöje med företagsklimatet i kommunen tror jag är att de inte tycker att vi lyssnar tillräckligt och förstår deras vardag. Vi behöver förbättra vår dialog och kommunikation med företagen, det har vi sett i enkätundersökningen. Samtidigt ser vi i SKR:s NKI-rapport att kundnöjdheten efter att ha varit i kontakt med oss i ett myndighets- eller serviceärende är högre än någonsin, säger Mattias Durnik.

Trots den långa negativa trenden känner Helene Åkerlind stor tillförsikt till att kommunen nu kommer röra sig uppåt i rankingen.

– Vi har ett stort arbete framför oss. Men när vi nu fokuserar på att förbättra dialog och service till företagen och ser över upphandlingsförfarandet så tror jag att vi kan vända detta, avslutar hon.

Lokalt FöretagsklimatKommunranking 2020Helene ÅkerlinMattias DurnikGävle kommun
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist