NYHET8 september 2020

Halvtidsdebatt – Vad vill politiken framåt?

Vi befinner oss i halvtid just nu. Mitt emellan riksdagsvalen. För två år sedan, precis innan det var dags att gå till valurnorna 2018, samlade Företagarna Gävleborg och Svenskt Näringsliv Gävleborg toppkandidaterna till en näringspolitisk debatt, på Söders källa i Gävle.

Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv och Eva Cooper, Företagarna bjuder in till halvtidsdebatt.

När vi runt årsskiftet började skissa på att ta tempen på de som nu representerar oss i riksdagen hade ingen av oss förstås en aning om att det skulle bli ett av de mest turbulenta åren på mycket mycket länge.

Men debatten blir av. Vi kommer inte fylla en hörsal med publik, utan vi kommer samla politikerna i Söderhamn, och vi kommer att sända diskussionen i samarbete med Söderhamns-Kuriren.

För det finns väldigt mycket att prata om. Det finns många frågor, och kanske inte alltid så givna svar. Är det något våren har lärt oss är det också att det kan gå väldigt fort, både smittspridning och politiska förslag.

BNP rasade med 8,6 procent andra kvartalet 2020, jämfört med första kvartalet. Det är ett historiskt stort ras. Även om Sveriges ekonomi krympt, är de flesta bedömare överens om att det kunde ha sett värre ut, och att Sverige har klarat sig hyggligt jämfört med många andra europeiska länder.

Detta är förstås en klen tröst för de företagare som fortfarande inte har sett kunderna återvända eller kurvorna vända uppåt.

Utan att försöka släta över: Gävleborgs län har på många sätt varit lindrigt drabbade jämfört med många delar av landet. Vi har som län klarat oss hyggligt i ett land som klarat sig hyggligt. Här finns också en ovanlig optimism om tillväxten i framtiden (se Småföretagsbarometern Gävleborg 2020). Den optimismen är viktig att fånga upp för att vi ska klara av de tuffa tider som trots allt väntar. Sedan vecka 12 har antalet personer som skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen varit betydligt högre än föregående år. Samtidigt har färre av de inskrivna arbetssökande gått till arbete. Arbetslösheten bedöms öka till över 10 procent och det kommer ta flera år innan den återhämtat sig till förkrisnivåer.

Under ekonomiska kriser och perioder med ökande arbetslöshet har unga historiskt sett, både i Sverige och internationellt, drabbats snabbare och hårdare. Ungdomsarbetslösheten i Sverige uppgår nu till hela trettio procent och under sommaren har ökningen av inskrivna på Arbetsförmedlingen främst bestått av unga människor. Anledningen är dels att det finns färre sommarjobb på grund av coronapandemin och att lediga tjänster fyllts av äldre personer som blivit arbetslösa under året.

Det finns således just nu en stor risk att förlora en generation unga vuxna till långvarig arbetslöshet. Och Gävleborg har tyvärr en allt för långt tradition av skyhög ungdomsarbetslöshet, jämfört med resten av landets redan höga siffror. Hur vill riksdagspolitikerna undvika detta? Vad kan vi göra tillsammans, näringsliv och politik, för att krisens effekter ska vara så milda det bara går?

Det är några av de frågor vi ser fram emot att få svar på när vi samlar Gävleborgsbänkens toppnamn den 14 september. Men debatten är bara en av alla de saker vi arbetar med för att fortsätta kämpa för ett län med fler växande och framgångsrika företag. Företagare är både samhällsbärare, jobbskapare och välfärdsbyggare och när de mår bra, då mår Gävleborg bra.

Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg
Eva Cooper, regionchef Företagarna Gävleborg

DebattLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist