Hemligheten bakom Sveriges bästa strokevård

NYHET Publicerad

VÅRD Aleris Specialistvård Bollnäs har Sveriges bästa strokevård enligt Kvalitetsregistret Riksstroke. ”Vi är det lilla sjukhuset med korta beslutsvägar”, säger verksamhetschefen Magnus Lundin.

Magnus Lundin, Aleris Specialistvård Bollnäs

"De tajta teamen betyder att var och en vet vad de ska göra vid ett larm. För strokepatienter ökar chansen för varje minut att de ska återfå så mycket av sina funktioner som möjligt", säger Magnus Lundin, chef för strokeenheten.

Aleris Specialistvård Bollnäs

Undersköterskan Efrem Tecleab Teweldebhran dukar undan efter måltid.

Aleris Specialistvård Bollnäs

Sjuksköterskan Evelina Bengtsson i färd med att dela ut mediciner till patienterna på strokeenheten.

Efter att 2015 ha hamnat på andraplats fick Aleris Specialistvård Bollnäs nyligen fick ta emot utmärkelsen ”Årets strokeenhet 2016” av Kvalitetsregistret Riksstroke.

– Det är fantastiskt roligt! Främst är det ett nära teamarbete och korta beslutsvägar som ligger bakom. Det ger resultat i form av snabba behandlingar och hög vårdkvalitet, förklarar Magnus Lundin, chef för strokeenheten på Aleris Specialistvård Bollnäs.

Det har stor betydelse för arbetet att Aleris är ett mindre sjukhus med korta kommunikationsvägar mellan enheter och chefer, vare sig det gäller akutsjukvård eller strategiskt arbete med att utveckla vården framåt, betonar han.

– De tajta teamen betyder att var och en vet vad de ska göra vid ett larm. För strokepatienter ökar chansen för varje minut att de ska återfå så mycket av sina funktioner som möjligt, säger han.

Han tror att det är ovanligt för den här typen av enheter att de olika yrkesfunktionerna pratar så mycket med varandra som de gör på Aleris.

– Det bidrar starkt till de goda resultat som vi gör. För oss handlar det mycket om att tänka kvalitet och att jobba med en kvalitativ sjukvård.

En av de faktorer som Kvalitetsregistret Riksstroke granskar är hur lång tid det tar från att patienten kommer in till sjukhuset, till att en propplösande trombolysbehandling startar. Det nationella målet är att det ska ske inom 40 minuter och Aleris Specialistvård Bollnäs har en medeltid på cirka 20 minuter, enligt Magnus Lundin.

Han förklarar att teamet med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och rehabiliteringspersonal är väl sammansvetsat. När det gäller rehab har enheten fysioterapeuter, arbetsterapeuter, en dietist och en logoped. 

– Alla roller som behövs har vi hos oss på plats. För en strokepatient är alla yrkesgrupper lika viktiga. Det hänger mycket på omvårdnadspersonalen när det gäller strokepatienter och här är engagemanget i patienten stort.

Två gånger i veckan görs en funktionsrond där teamet sätter sig ner och pratar kring patienterna och där varje yrkesgrupp är representerad. Var är patienten i sin rehabilitering? Vilka mål kan sättas upp?

Att många av de anställda är rutinerade och har jobbat där länge underlättar infasningen av nya medarbetare. De senaste åren har Aleris Specialistvård Bollnäs haft relativt lätt att rekrytera, och att ha duktig och engagerad personal är allra viktigast för verksamheten, konstaterar han.

– Vi bidrar med en kvalitativ vård med hög patientsäkerhet. Båda de faktorerna är beroende av en väl fungerande arbetsmiljö för medarbetarna. Det strävar vi efter så gott vi kan. 

I botten finns hela tiden Aleris värdegrund ”Open” som står för omtänksam, professionell, engagerad och nytänkande. I medarbetarundersökningar svarar hela 90 procent av medarbetarna att de är förtroliga med den, vilket betyder mycket för att verksamheten faktiskt ska jobba efter den, förklarar Magnus Lundin.

– Vår värdegrund betyder ju olika för olika personer men jobbar vi utifrån dem kommer vi ganska långt.

15 punkter

Kvalitetsregistret Riksstroke utvärderar årligen landets strokeenheter utifrån 15 punkter.

Några exempel på områden som granskas:

– registrering av strokepatienter

– andelen uppföljda patienter tre månader efter en stroke

– andelen patienter som tas in direkt till en strokeenhet eller intensivvårdsavdelning

– tiden från ankomsten till sjukhuset till att en propplösande trombolysbehandling startar

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

Politiskt trängd skolföretagare sålde verksamheten

VÄLFÄRD Politisk osäkerhet fick Skolhoppet, som driver en montessoriskola, att sälja till ett större bolag. Därmed är skolans framtid tryggad. "Som liten friskola är det ganska tufft och skakigt idag", säger grundaren Maria Jacky.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

I Böle har skolan blivit byns mötesplats

SKOLA När den kommunala skolan i Böle lades ner 2003, gick föräldrarna ihop för att rädda den. De startade en ideell förening som idag äger skolan, en restaurang och ett fastighetsbolag. All vinst återinvesteras, bland annat i hög personaltäthet och näringsrik mat lagad från grunden.
NYHET Publicerad:

Dialys på export stärker svensk välfärd

VÅRD Sedan det svenska dialysföretaget Diaverum köptes av ett riskkapitalbolag för elva år sedan har expansionen varit rekordartad. Företaget finns idag i uppåt 20 länder och en av framgångsfaktorerna är det systematiska kvalitetsarbetet som ständigt förbättrar för patienterna.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Politiker vallfärdar till fristående skola

GRUNDSKOLA När Jessica och Fredrik Påhlsson startade sin första skola var målet att bli bäst. Idag vallfärdar politiker och andra dit för att förstå hur de får ihop ekvationen med mindre klasser och högre lärartäthet med samma budget som kommunens skolor.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.