Hudiksvall jobbar brett och långsiktigt med företagsklimatet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Hudiksvall fortsätter den positiva trend man haft sedan 2016 och klättrar 16 placeringar i den totala rankingen. Den största förbättringen, enligt enkätsvaren, är på området ”allmänhetens attityder till företagande”.

Mikael Löthstam

Mikael Löthstam (S), kommunalråd i Hudiksvall, lyfter fram förtroendeskapande insatser som en av nycklarna till ett starkt företagsklimat. Några exakta mål för det framtida arbetet är inte satta.

Vad har ni i Hudiksvall för mål för mandatperioden kopplat till företagsklimatet?

– Vi har inte satt några konkreta mål i Hudiksvall. Vi jobbar ständigt med att förbättra klimatet och det är ett långsiktigt arbete. En del i det är att vi jobbar med att utveckla servicecenter där man som företagare enkelt kan komma i kontakt med kommunen och få svar på sina frågor. Vårt näringslivsbolag är också är regelbundet ute och besöker företagen. Sammantaget gör vi en rad insatser som ska leda till ett bättre företagsklimat och ett ökat förtroende mellan näringsliv och kommun.

Vilka är de viktigaste handlingspunkterna just nu kopplat till det lokala företagsklimatet?

– Näringslivsbolaget i kommunen sköter mycket av det praktiska arbetet. De arrangerar företagsfrukostar med kommunledning och företagen och dessa träffar har utvecklats under ett antal år. Från början var de mer allmänna men nu har man börjat nischa dem mot specifika teman eller branscher. Vi jobbar också en del med nätverkssamarbete och har tagit initiativ till ett kluster inom skog och trä. Vi har även ett servicecenter på plats i Delsbo nu, för att underlätta för snabb kontakt och enklare tillgång till information. För att förbättra företagsklimatet är det också viktigt att ha tillgång till mark för etableringar och det jobbar vi med i vår översiktsplan. Övergripande kan man säga att det pågår många åtgärder som syftar till att förbättra företagsklimatet. Tittar vi på rankningen så bygger ju den på företagens upplevelse och där jobbar vi på att utveckla vårt bemötande från kommunens sida så att vi kan ge snabba och vettiga förklaringar kring de lagar och regler vi måste följa.

Vilka är de viktigaste prioriteringarna under mandatperioden kopplat till företagsklimatet?

– Vi har ett samarbete med andra kommuner och Region Gävleborg i ”Regional Innovationsnod Norra Hälsingland” där vi tillsammans jobbar för att underlätta för innovationer att utvecklas och på sikt kunna bli företag. Det är ett arbete där vi stöttar arbetslivet och det hoppas vi på sikt ska resultera i fler arbetstillfällen till kommunen och regionen. Det är också ett sätt att ge bra förutsättningar för näringslivet och de personer som har nya idéer och tankar. Utöver detta så är det långsiktiga förtroendeskapande arbetet som sker på bredden, i näringslivsbolaget och i våra förvaltningar, det som prioriteras. Mycket handlar om att skapa ett ömsesidigt förtroende mellan företagen och kommunen. 

Vad kan företagen själva göra om de vill bidra till förbättringen av företagsklimatet?

– Det handlar väl om att företagen ska känna förtroende för det som görs i kommunen. Vi har haft en fantastisk utveckling i Hudiksvall de senaste åren med större byggnationer och så vidare. Där är det viktigt att det finns en förståelse från företagens sida att våra organisationer också kan vara hårt ansatta under sådana perioder, med många bygglovsansökningar och liknande. Ibland tar det lite längre tid, trots att vi utnyttjar de resurser vi har till max. Och precis som för företagen så kan vi också ha svårt med kompetensförsörjning. Jag tror att en bra dialog kommer att utmynna i ett bra klimat, om vi kan förstå varandras storheter och svagheter. Om alla bjuder till från alla håll och kanter, har tät kontakt och utgår från en positiv inställning så blir det bra.

Önskar strategi för näringslivet

Ola Engman, vd för kommunikationsbyrån ohappa AB samt Except Event och Affärsutveckling AB

Ola Engman

Från företagens sida finns dock önskemål om konkreta mål och strategier. Ola Engman, vd för kommunikationsbyrån ohappa AB samt Except Event och Affärsutveckling AB förväntar sig tydlighet från kommunens håll.

Vilka förväntningar har du som företagare på Hudiksvalls kommun gällande ett förbättrat företagsklimat för de kommande åren?

– Det finns ett uttalat mål från kommunen, som en del av en vision, gällande hur många invånare kommunen ska ha år 2050. Att det finns ett konkret mål tycker jag är bra. Nu är mina förväntningar att detta bryts ner i strategier, delmål och aktiviteter inom olika områden för att vi tillsammans ska nå målet. Av kommunen förväntar jag mig ett tydligt ställningstagande med beskrivning av vilken strategi som ska gälla för näringslivet och vad som förväntas av företagen i arbetet för att nå målet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

UF satsar på sommarlovsentreprenörer i Gävle

ENTREPRENÖRSKAP Inom ramen för Gävle kommuns erbjudande om feriearbete satsar Ung Företagsamhet i Gävleborg för nionde året i rad på sommarlovsentreprenörer i staden.
NYHET Publicerad:

Öka kvaliteten i den svenska skolan

NY RAPPORT Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Gävleborg. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Kliv in i företagarens vardag och förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA För att klara de tuffa samhällsutmaningarna behöver vi undvika situationer där den offentliga verksamheten i Gävleborg och näringslivet hamnar i ett motsatsförhållande. Därför måste kommunerna i vår region byta perspektiv, kliva in i företagarens vardag och se över sin osunda konkurrens. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hofors bäst i länet men med hack i kurvan

FÖRETAGSKLIMAT I det sammanfattande omdömet i enkäten om det lokala företagsklimatet ger företagarna i Hofors den egna kommunen ett bra betyg. Det är visserligen en aning sämre än förra året, men Hofors är trots detta lilla hack i kurvan fortfarande klart bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Gävles företagsklimat sämst i länet

FÖRETAGSKLIMAT Gävles företagare ger kommunens företagsklimat ett uselt betyg i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Vi måste gå 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett ännu sämre resultat. Det sammanfattande omdömet blir nu 2,6. Det är bara en aning över bottennoteringen från 2004.
NYHET Publicerad:

Sämre företagsklimat i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I sex av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än föregående mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

UF-silver till Gävleborg

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6-7 maj avgjordes SM i Ung Företagsamhet på Stockholms Mässan. 20 elever från Gävleborg ställde ut och deltog i olika tävlingskategorier med en enorm kreativitet, vilja och entreprenörskap. Adrian Skoglund, Thoren Business School i Gävle, vann silver i kategorin ”Årets Säljare”.
NYHET Publicerad:

FRAMFÖR-företagen utsedda

FRAMFÖR För nittonde året i rad uppmärksammas 50 företag i FRAMgångsrikt FÖRetag; FRAMFÖR i Gästrikland.
NYHET Publicerad:

EU-valet är viktigt för vårt välstånd

KRÖNIKA "Den 26 maj hålls det val till Europaparlamentet i Sverige och denna gång röstar vi om Europas framtid. Utmaningarna är stora med Brexit, växande protektionism och en osäker geopolitisk utveckling. Det är därför viktigt att vi inte glömmer bort själva ursprungstanken med vårt europeiska samarbete som är att bevara fred genom handel och ekonomisk integration", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.
NYHET Publicerad:

Tomma platser på gymnasieprogram som ger jobb

GYMNASIEVALET I dagarna har länets drygt 3 000 niondeklassare fått sina preliminära antagningsbesked till gymnasiet. Svenskt Näringsliv har granskat söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen. Granskningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Finns vilja, finns möjligheter

KRÖNIKA "Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsamheten i Gävleborgs län 2019" visar på att i sju av regionens tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i vår region näst svagast i Sverige", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Lyckad regional UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Årets mest företagsamma dag i Gävleborg var torsdag den 14 mars i Iggesund. Då gick den regionala UF-mässan ”Entreprenörskap på riktigt 2019” av stapeln och Igge Camp fylldes av kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Nordanstig satsar på företagsbesök

FÖRETAGSKLIMAT Nordanstigs företagsklimat har stärkts det senaste året. Ola Wigg (S) är kommunstyrelsens ordförande. Han framhåller god kommunikation mellan kommunen och företagen som en väg för att stärka företagsklimatet ytterligare.
NYHET Publicerad:

”Från socialt perspektiv till arbetsmarknadsperspektiv”

INSPIRATION Hur kan företagen vara en del av lösningen i lokala insatser för jobb och integration? Hur kan kommunen underlätta och vara rådgivande för företagens väg genom myndighetsdjungeln? Hur höjer man tillsammans ambitionen för ett bättre lokalt företagsklimat? Det var några av frågeställningarna som diskuterades under Svenskt Näringslivs inspirationsdagar i mars 2019.
NYHET Publicerad:

Ockelbo lägger grunden för fortsatt stärkt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Ockelbos företagsklimat går framåt. Nu vill man fortsätta utveckla dialogen med företagare och jobba vidare med de insatser som påbörjats.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsorganisation ska stärka Söderhamn

FÖRETAGSKLIMAT Sedan 2016 har företagsklimatet i Söderhamn stadigt försämrats och i den senaste rankingen hamnade kommunen på plats 289 av landets 290 kommuner. John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande, hoppas att en ny kommunal näringslivsorganisation ska hjälpa till att stärka företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Bottennotering för nyföretagsamheten i Gävleborg

NY RAPPORT I sju av länets tio kommuner backar nyföretagsamheten och är den lägsta på tio år. Bland kvinnor och unga når nyföretagsamheten bottennoteringar. Sammantaget är nyföretagsamheten i länet näst svagast i Sverige. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten i Gävleborgs län 2019. "Det är oroväckande siffror för Gävleborgs del", säger Lotta Petterson.
NYHET Publicerad:

Till ledande kommunpolitiker: Förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA "Att det lokala företagsklimatet gradvis förbättras är mycket viktigt för möjligheten att starta och driva företag i vår region och därmed även för hur välståndet utvecklas här." Det skriver Lotta Petterson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Gävle klättrar försiktigt och siktar på topp 100

FÖRETAGSKLIMAT Det gick svagt framåt för Gävle i den senaste rankningen, men är ändå tredje sämst i länet med sin plats 254 av landets 290 kommuner. Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle, menar att kommunen ska jobba brett de kommande åren, med fokus på de områden där man har mest att utveckla.