Hudiksvall jobbar brett och långsiktigt med företagsklimatet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Hudiksvall fortsätter den positiva trend man haft sedan 2016 och klättrar 16 placeringar i den totala rankingen. Den största förbättringen, enligt enkätsvaren, är på området ”allmänhetens attityder till företagande”.

Mikael Löthstam

Mikael Löthstam (S), kommunalråd i Hudiksvall, lyfter fram förtroendeskapande insatser som en av nycklarna till ett starkt företagsklimat. Några exakta mål för det framtida arbetet är inte satta.

Vad har ni i Hudiksvall för mål för mandatperioden kopplat till företagsklimatet?

– Vi har inte satt några konkreta mål i Hudiksvall. Vi jobbar ständigt med att förbättra klimatet och det är ett långsiktigt arbete. En del i det är att vi jobbar med att utveckla servicecenter där man som företagare enkelt kan komma i kontakt med kommunen och få svar på sina frågor. Vårt näringslivsbolag är också är regelbundet ute och besöker företagen. Sammantaget gör vi en rad insatser som ska leda till ett bättre företagsklimat och ett ökat förtroende mellan näringsliv och kommun.

Vilka är de viktigaste handlingspunkterna just nu kopplat till det lokala företagsklimatet?

– Näringslivsbolaget i kommunen sköter mycket av det praktiska arbetet. De arrangerar företagsfrukostar med kommunledning och företagen och dessa träffar har utvecklats under ett antal år. Från början var de mer allmänna men nu har man börjat nischa dem mot specifika teman eller branscher. Vi jobbar också en del med nätverkssamarbete och har tagit initiativ till ett kluster inom skog och trä. Vi har även ett servicecenter på plats i Delsbo nu, för att underlätta för snabb kontakt och enklare tillgång till information. För att förbättra företagsklimatet är det också viktigt att ha tillgång till mark för etableringar och det jobbar vi med i vår översiktsplan. Övergripande kan man säga att det pågår många åtgärder som syftar till att förbättra företagsklimatet. Tittar vi på rankningen så bygger ju den på företagens upplevelse och där jobbar vi på att utveckla vårt bemötande från kommunens sida så att vi kan ge snabba och vettiga förklaringar kring de lagar och regler vi måste följa.

Vilka är de viktigaste prioriteringarna under mandatperioden kopplat till företagsklimatet?

– Vi har ett samarbete med andra kommuner och Region Gävleborg i ”Regional Innovationsnod Norra Hälsingland” där vi tillsammans jobbar för att underlätta för innovationer att utvecklas och på sikt kunna bli företag. Det är ett arbete där vi stöttar arbetslivet och det hoppas vi på sikt ska resultera i fler arbetstillfällen till kommunen och regionen. Det är också ett sätt att ge bra förutsättningar för näringslivet och de personer som har nya idéer och tankar. Utöver detta så är det långsiktiga förtroendeskapande arbetet som sker på bredden, i näringslivsbolaget och i våra förvaltningar, det som prioriteras. Mycket handlar om att skapa ett ömsesidigt förtroende mellan företagen och kommunen. 

Vad kan företagen själva göra om de vill bidra till förbättringen av företagsklimatet?

– Det handlar väl om att företagen ska känna förtroende för det som görs i kommunen. Vi har haft en fantastisk utveckling i Hudiksvall de senaste åren med större byggnationer och så vidare. Där är det viktigt att det finns en förståelse från företagens sida att våra organisationer också kan vara hårt ansatta under sådana perioder, med många bygglovsansökningar och liknande. Ibland tar det lite längre tid, trots att vi utnyttjar de resurser vi har till max. Och precis som för företagen så kan vi också ha svårt med kompetensförsörjning. Jag tror att en bra dialog kommer att utmynna i ett bra klimat, om vi kan förstå varandras storheter och svagheter. Om alla bjuder till från alla håll och kanter, har tät kontakt och utgår från en positiv inställning så blir det bra.

Önskar strategi för näringslivet

Ola Engman, vd för kommunikationsbyrån ohappa AB samt Except Event och Affärsutveckling AB

Ola Engman

Från företagens sida finns dock önskemål om konkreta mål och strategier. Ola Engman, vd för kommunikationsbyrån ohappa AB samt Except Event och Affärsutveckling AB förväntar sig tydlighet från kommunens håll.

Vilka förväntningar har du som företagare på Hudiksvalls kommun gällande ett förbättrat företagsklimat för de kommande åren?

– Det finns ett uttalat mål från kommunen, som en del av en vision, gällande hur många invånare kommunen ska ha år 2050. Att det finns ett konkret mål tycker jag är bra. Nu är mina förväntningar att detta bryts ner i strategier, delmål och aktiviteter inom olika områden för att vi tillsammans ska nå målet. Av kommunen förväntar jag mig ett tydligt ställningstagande med beskrivning av vilken strategi som ska gälla för näringslivet och vad som förväntas av företagen i arbetet för att nå målet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Omtumlande vår för rutinerad politiker

CORONAKRISEN Åsa Wiklund Lång (S) har i ungefär 15 år haft olika ledande positioner inom Gävle kommun, bland annat som kommunalråd och nu som ordförande i kommunstyrelsen. Trots sin långa erfarenhet av politiken har hon, som många andra, upplevt en vår lik ingen annan där fokus oftast varit att lindra fallet snarare än att gynna uppgången.
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Ett enat Söderhamn vill stärka näringslivet

CORONAKRISEN Söderhamns kommunstyrelseordförande John-Erik Jansson (C) har likt många andra haft en vår bakom sig som präglats av pandemi- och krisplanering. Trots pandemins mycket negativa inverkan på näringslivet i Söderhamn, och på samhället i stort, så ser dock John-Erik Jansson att det också skapat en enande kraft i kommunen som förhoppningsvis ska kunna hjälpa den framåt.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Ovanåker vill lära sig av de bästa kommunerna

FÖRETAGSKLIMAT Ovanåker har under de senaste åren kraftigt förbättrat sitt företagsklimat. I Svenskt Näringslivs enkät i maj fick kommunen betyget 3,6 i det sammanfattande omdömet från företagarna. Det var bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Hög tid att återstarta länets ekonomi

DEBATT "Det är svårt att sia om hur framtiden kommer att se ut men företagens roll blir dock densamma. Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Gävleborg kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt." Det skriver Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Ovanåker tar täten i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I fyra av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än vid föregående år. Samtidigt förbättrar tre kommuner sina betyg och tre ligger kvar på samma nivå som tidigare mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

Gävleborg påverkat av coronakrisen

KONJUNKTUR Företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel i Gävleborg har drabbats av rådande tid i samma utsträckning som riket i stort. Det visar Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport. "I länet är det en blandad bild som tornar upp sig. Dels finns det företag i länet som går bra, sedan finns det företag som befinner sig i någorlunda balans och sedan finns det företag som har det riktigt tufft", säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

EU:s grundprinciper måste värnas

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv Gävleborg.
NYHET Publicerad:

Coronan gav Cibes Lift en tidig högerkrok

CORONAKRISEN "Att coronakrisen var på väg fick vi tydliga indikationer om så fort allting började i Kina. Den första högerkroken träffades oss vid månadsskiftet januari-februari. Kina är vår största marknad och svarar för drygt en tredjedel av omsättningen", säger Per Lidström, vd på Cibes Lift Group.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Hyresstödet måste nå fler

CORONAKRISEN "Medan vissa delar inom e-handeln ser positiva försäljningskurvor så har konsekvenserna för oss i partybranschen varit förödande. Vi ser ett tapp i försäljningen på mer än 50 procent", säger Joel Svensson som driver Partykungen.se. Nu vill han att staten tillåter fler företag att ta del av hyresstödet, samtidigt som det inte är villkorat att fastighetsägarna bjuder till.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen slår hårt mot Gävleborgs besöksnäring

CORONAKRISEN Besöksnäringen är en av många branscher som drabbats hårt av coronakrisen. För att undvika en massarbetslöshet krävs att betydligt fler åtgärder vidtas. Det nya systemet för korttidspermitteringar fungerar inte för alla verksamheter och måste kompletteras med andra kraftfulla åtgärder, menar Helene Åkerström Hartman på Orbaden Spa & Resort.
NYHET Publicerad:

Politiska krafttag behövs här och nu

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige, Gävleborg och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd. Det skriver Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv, i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.