Migrationsverket backar – Said kan få stanna

NYHET Publicerad

REGELKRÅNGEL Said Elambayev uppfyller alla kriterier för att få ett arbetstillstånd. Det imponerar inte på Migrationsverket som avslagit hans begäran. Efter fel i hanteringen tar myndigheten upp fallet på nytt. För arbetsgivaren LVR väcks hoppet att få behålla en nyckelmedarbetare.

Said Elambayev och Jennifer Nilsson har lagt ner mycket arbetstid på att få Migrationsverket att göra om och göra rätt.

Said Elambayev och Jennifer Nilsson har lagt ner mycket arbetstid på att få Migrationsverket att göra om och göra rätt.

Företaget LVR AB i Söderhamn riskerar att tappa en av sina nyckelkompetenser, Said Elambayev från Tjetjenien, och därmed gå miste om fortsatt expansion. Anledningen är att Migrationsverket har avslagit hans begäran om ett så kallat ”spårbyte” för att få arbetstillstånd i Sverige. Detta trots att han uppfyller alla tänkbara kriterier för arbetstillstånd – en längre tids anställning, avtalsenlig lön, ett fackligt godkännande, samt att hans tjänst har varit utlyst på Arbetsförmedlingen.

– Migrationsverket avslog arbetstillståndet med en suddig stämpel som knappt går att läsa, och som dessutom har visat sig vara avsedd för ett helt annat beslutsområde. Därunder en oläslig namnteckning av en tjänsteman som vägrar ge sig till känna, invid formuleringen ”detta beslut kan inte överklagas”, säger Jennifer Nilsson som är samordningsansvarig på LVR AB.

– När jag ställde frågor till enhetschefen på Migrationsverket blev jag illa bemött och jag förvägrades information om hur beslutet hade fattats, fortsätter hon.

Jennifer Nilsson har tillsammans med Said Elambayev tvingats lägga ner mycket tid kring ärendet. Det var först när de vände sig till en advokat för att få hjälp som Migrationsverket erkände sig skyldiga till grova fel i hanteringen. Nu har Migrationsverket beslutat att ta hans ärende på allvar men här framträder en bild av en myndighet som har tappat kontrollen över sina beslut.

– Jag ville lämna in en ansökan efter min asylansökan för att få arbetstillstånd, något som kallas för spårbyte. Men handläggaren på Migrationsverket, med befogenhet att fatta livsavgörande beslut om en människas framtid, har inte riktigt förstått ärendet och har avslagit min ansökan på ett felaktigt beslutsunderlag, säger Said Elambayev.

Said en nyckelperson för företaget

Företagets verksamhet är att utrusta bandvagnar med nya motorer och ljudisoleringar. När Said Elambayev anställdes visade han sig snabbt vara en resurs att räkna med och tack vare honom har företagets orderingång ökat markant den senaste tiden.

– Said har kommit att bli en av våra nyckelmedarbetare vid utvecklingen av våra isoleringar till bandvagnarna. Nu skulle vi ha svårt att klara oss utan honom. Han och hans familj har också integrerat sig i samhället. Hans fru är utbildad sjuksköterska. Det är märkligt att Migrationsverket så envist väljer att motarbeta honom och hans familj att få stanna i Sverige, säger Jennifer Nilsson.

Röriga beslutsvägar på Migrationsverket

Said Elambayev har tidigare sökt asyl i Sverige, men fått avslag. I stället har familjen, helt enligt regelverket, i efterhand valt det så kallade ”spårbytet”. Det innebär att man kan söka arbetstillstånd i Sverige efter att ha fått ett avslagsbeslut.

Migrationsverkets förvaltningsprocessenhet i Göteborg valde dock att felaktigt behandla ärendet som ett verkställighetshinder. Said Elambayev fick avslag och ett utvisningsbeslut – i strid mot gällande lagstiftning. Enhetschefen på Migrationsverket vidhöll dock att avvisningsbeslutet låg fast.

– Det gick så långt att Migrationsverket beställde passen till våra barn, som krävdes för att vi skulle avvisas. Hade vi inte stått på oss skulle vi varit tvungna återvända till en mycket oviss framtid i Tjetjenien. Vi är fortfarande väldigt stressade och oroliga, säger Said Elambayev.

Beslutet drogs tillbaka

De ansvariga på Migrationsverket som Jennifer Nilsson har varit i kontakt med har varit mycket avvisande när hon har försökt att påpeka att hanteringen inte har gått rätt till. På Migrationsverkets kontor i Söderhamn vägrade de ta emot ansökan och Jennifer blev avsnäst med ”du borde läsa på bättre”. I stället ombads hon resa till Sundsvall, där hon fick beskedet att ärendet gott och väl borde ha lämnats in i Söderhamn.

Efter att juristen Johanna Bratt på Asylbyrån studerade ärendet närmare har Said och Jennifer kunnat bevisa att de har lagen på sin sida. Nu har därför Migrationsverket rivit upp beslutet och kommer att behandla ärendet från början och enligt gällande lagstiftning.

– Det som skrämmer mig är vad som skulle ha hänt med Said och hans familj om vi inte hade varit envisa och lagt ner mycket tid och resurser på att hjälpa honom. Varför måste ett företag tvingas lägga tid på att Migrationsverket ska göra rätt? Och vad händer med alla andra i Sverige i samma situation? Det är otäckt att Migrationsverket verkar ha så dålig kontroll på verksamheten, säger Jennifer Nilsson.

Henrik Sjögren

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Positivt att utredning ser över kompetensutvisningar"

ARBETSMARKNAD Regeringen och samarbetspartierna L och C tillsätter en utredning om arbetskraftsinvandring. Svenskt Näringsliv välkomnar att arbetskraftsinvandringen ska värnas och att utredningen inte ska lämna förslag om återinförd arbetsmarknadsprövning.
NYHET Publicerad:

Mer måste göras för att bekämpa brottsligheten på arbetsmarknaden

BROTT Åtta myndigheter har på uppdrag av regeringen utrett ändamålsenliga och effektiva metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Ett välkommet, nödvändigt och bra initiativ anser Svenskt Näringsliv. "Tyvärr är brottsligheten på arbetsmarknaden en realitet idag. För näringslivet innebär det ett direkt hot", säger Mattias Dahl vice vd.
NYHET Publicerad:

Rapport: Sverige tjänar miljarder på arbetskraftsinvandring

ARBETSMARKNAD Arbetskraftsinvandringen ökade rekordstort under 2018 och bidrog med 34 miljarder till BNP och 12 miljarder i skatteintäkter, visar en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Jacke: Inte rimligt att utvisas för små misstag

KOMPETENS Vd Jan-Olof Jacke slår vakt om möjligheten att rekrytera personer från länder utanför EU. ”Vi behöver förklara för de ännu inte övertygade partierna och facken hur viktigt detta är för vår kompetensförsörjning”, säger han.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Arbetskraftsinvandring föremål för förbättring

ARBETSMARKNAD Sverige har drabbats av kompetensutvisningar under senare år. I en rapport presenterar Svenskt Näringsliv konkreta förslag till Migrationsverket och kommande regering på hur arbetskraftsinvandringen kan fungera bättre.
NYHET Publicerad:

Jacke: Utbildningssystemet måste förbättras

UTBILDNING Svenska företag letar med ljus och lykta efter medarbetare med rätt kompetens. Vd Jan-Olof Jacke vill se över utbildningssystemet, från grundskola till högskola men också yrkesutbildning och förutsättningarna för ett aktivt livslångt lärande.
NYHET Publicerad:

Utvisades – nu har han röstat för första gången

VALET 2018 För några år sedan utvisades Syed Latif från Sverige för att han hade fått jobb via Linkedin och inte via Arbetsförmedlingen. Men han kom tillbaka. Igår röstade han för första gången. "Det är en historisk dag för mig", säger han till Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Nyanställd men nyanländ – nu utvisas han till Afghanistan

INTEGRATION Företaget Gårö Plåtprodukter i Gnosjö skulle just tillsvidareanställa maskinoperatören Ali Khademi från Afghanistan. Men efter ett utvisningsbeslut tvingas han lämna landet, trots att hans kompetens är starkt efterfrågad. Arbetstillstånd måste enligt reglerna sökas från hemlandet.
NYHET Publicerad:

Politiker kräver lagändring efter utvisning av ABB-ingenjör

KOMPETENSUTVISNINGAR ABB-ingenjören Ali Omumis historia är den senaste i raden av Sveriges många kompetensutvisningar. För en dryg vecka sedan tvingades han och familjen lämna landet på grund av en försäkringsmiss som en tidigare arbetsgivare gjort. Men nu reagerar flera politiker och kräver en lagändring.
NYHET Publicerad:

ABB-ingenjör riskerar utvisning trots vägledande domar

KOMPETENSUTVISNINGARNA Affärsutvecklaren och ingenjören Ali Omumi på ABB i Ludvika riskerar utvisning till Iran. Anledningen är en försäkringsmiss som hans förrförra arbetsgivare gjorde för tre år sedan. Trots flera vägledande domar i Migrationsöverdomstolen ser det mörkt ut. ABB har engagerat sig mycket för att Ali ska få stanna i Sverige och arbeta vidare i företaget.
NYHET Publicerad:

Ny dom gör slut på orimliga kompetensutvisningar

ARBETSMARKNAD Hundratals arbetskraftsinvandrare kan ha utvisats i onödan. I många fall även deras familjer. En ny dom från Migrationsöverdomstolen visar att Migrationsverkets hantering av utvisningsärenden av arbetskraftsinvandrare har varit rättsosäker, enligt Entreprenör.
NYHET Publicerad:

Nyanlända sprider företagsglädje

INTEGRATION Sju nyanlända blev en vitamininjektion för Skellefteåbaserade Berco Produktion. ”Vi har blivit ett mycket gladare företag”, säger produktionsledaren Nicklas Berglund.
NYHET Publicerad:

Spotify om kompetensutvisningarna: "Gjort det svårt att konkurrera"

ARBETSMARKNAD De senaste årens kompetensutvisningar, där företagen har tvingats se på när medarbetare utvisats på grund en alltför snäv tolkning av regelverket, har satt en törn i Sveriges rykte som arbetsland.
NYHET Publicerad:

S bild av arbetskraftsinvandringen är verklighetsfrånvänd

KOMMENTAR Socialdemokraterna vill strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring. Att en myndighet beslutar vilka arbetsgivare som ska få rekrytera från länder utanför EU, är en utgångspunkt som är verklighetsfrånvänd. Arbetsgivaren har den naturliga kunskapen om verksamhetens kompetensbehov, skriver arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.
NYHET Publicerad:

"Migrationsverkets regelverk påminner om terror"

KOMPETENSUTVISNINGARNA  Johannes Tovatt som driver en arkitektbyrå riskerar att bli av med en av sina topparkitekter, på grund av Migrationsverkets regelverk. "Processen påminner om terror. Jag ser ju på henne hur hon mår", säger han.
NYHET Publicerad:

Migrationsverkets nya rutiner saboterar svensk forskning

KOMPETENSUTVISNINGARNA Migrationsverkets nya rutiner innebär att utländska studenter tvingas åka hem för att förnya uppehållstillstånd. Det slår mot ett 70-tal studenter årligen. Nu överväger professor Staffan Strömblad med fleraatt sluta rekrytera doktorander från vissa länder för att undkomma vad som beskrivs som ”absurda procedurer”.
NYHET Publicerad:

Topptalangen återvände till Sverige efter utvisningen

KOMPETENSUTVISNINGARNA Safinaz Awad har återvänt till Sverige och sitt programmerarjobb efter att ha blivit utvisad till Grekland. Arbetsgivaren Bodil Ekström Hilberth, vd på Sweet Systems, är tacksam för beskedet men kritisk till det stelbenta regelverket.
NYHET Publicerad:

"Rättsosäkert med skadestånd för arbetsgivare"

KOMMENTAR En ny utredning föreslår att arbetskraftsinvandrare kan begära skadestånd av sin arbetsgivare, om man utvisas på grund av felaktigheter i anställningen. Men bakgrunden till bestämmelsen är inte tillräckligt rättssäker. Regelverket måste utformas så att företagare inte avskräcks från att rekrytera utländska kompetens, skriver experten Amelie Berg.
NYHET Publicerad:

Sänkta trösklar minskar klyftorna

ARBETSMARKNAD Antalet utlandsfödda har ökat kraftigt och många har väldigt låga inkomster. Anledningen är att de inte kommer in på arbetsmarknaden. Lösningen är att sänka trösklarna till arbetsmarknaden, inte att höja skatterna. Det skriver Svenskt Näringsliv i rapporten ”Ett verkligt samhällsproblem”.
NYHET Publicerad:

Språkkurs på jobbet skapar anställningar

INTEGRATION En skräddarsydd språkkurs hjälper Säters Snickerifabrik att nyanställa. Personalen hjälper till med att ta fram ord och meningar som är nödvändiga i jobbet. Hittills har tre fått jobb. ”Det är en investering i företagets framtid”, säger vd Malin Hedlund.