NYHET2 mars 2021

Om företagsklimatet ska bli bättre krävs svar

Från januari till slutet av mars i år har 2000 företagare och 400 kommunfullmäktigeledamöter i vår region möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen.

Lotta Petterson uppmanar alla företag som fått enkäten om företagsklimatet i sin kommun att svara. Resultaten utgör en viktig grund för kommuner att jobba med för att förbättra förutsättningarna för företagen.Foto: Ernst Henry

När Svenskt Näringsliv för över 20 år sedan började mäta företagsklimatet var det långt ifrån alla kommuner som arbetade med lokala näringslivsfrågor. I dag är undersökningen en naturlig del i många kommuners strategiska arbete för att skapa bättre villkor lokalt för företagen att kunna växa, utvecklas och anställa.

Trots att mycket har hänt sedan mätningen startade är enkätens frågeområden lika aktuella i dag. Beroende på var i landet, eller för den delen i vår region, man driver sitt företag gäller olika nivåer på avgifter och handläggningstider, olika attityder till företagande och olika svårigheter att rekrytera.

Syftet med Svenskt Näringslivs undersökning är att belysa skillnader mellan kommuner, lyfta fram goda exempel och skapa ett diskussionsunderlag i mötet mellan företag och kommun. 
Lotta Petterson
Regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg

Syftet med Svenskt Näringslivs undersökning är att belysa dessa skillnader mellan kommuner, lyfta fram goda exempel och skapa ett diskussionsunderlag i mötet mellan företag och kommun.

En kommun som tagit dessa frågor på allvar i vår region är Ovanåker. Där, bland många andra aktiviteter, besöker företrädare för kommunen regelbundet företagen för att i så tidigt skede som möjligt fånga upp företagens synpunkter och prioriteringar. Min förhoppning är att de goda exemplen från vår region blir fler.

Visst har alla kommuner olika förutsättningar men som kommun bör man göra vad man kan för att ge de lokala företagen bästa möjliga villkor. Som exempel kan nämnas att i vår residensstad Gävle genererar företagen med sina drygt 27 000 anställda tillsammans 7,5 miljarder kronor i skatteintäkter varje år. Det är pengar som bidrar till vår gemensamma välfärd och visar på vilken viktig roll företagen har i våra kommuner.

Tack till både er företagare och politiker som hittills har svarat på enkäten. Och till er andra som har fått enkäten i er mail eller brevlåda – lägg några minuter på att svara. Utan svar finns heller inget förbättringsmaterial att jobba med för att förbättra det lokala företagsklimatet.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avLotta Petterson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist