NYHET9 juli 2020

Omtumlande vår för rutinerad politiker

Åsa Wiklund Lång (S) har i ungefär 15 år haft olika ledande positioner inom Gävle kommun, bland annat som kommunalråd och nu som ordförande i kommunstyrelsen. Trots sin långa erfarenhet av politiken har hon, som många andra, upplevt en vår lik ingen annan där fokus oftast varit att lindra fallet snarare än att gynna uppgången.

"Vi inom kommunen har verkligen försökt vara på tårna för att försöka hjälpa de företag som behöver det", säger Åsa Wiklund Lång.
Foto: Gävle kommun

Åsa Wiklund Lång beskriver en vår som inledningsvis präglades av viss desperation när näringslivet påverkades negativt på ett så abrupt och påtagligt sätt. Fokus hamnade på var och hur det gick att underlätta för de företag som hade det tuffast. Till sin hjälp använde kommunen bland annat Svenskt Näringslivs lista på potentiella åtgärder för att underlätta för företagen.

– Vi inom kommunen har verkligen försökt vara på tårna, vi har samordnat med både NyföretagarCentrum och Svenskt Näringsliv för att försöka hjälpa de företag som behöver det. Jag upplever att hela kommunkoncernen haft en mycket positiv inställning till detta, säger Åsa Wiklund Lång.

De åtgärder som infördes för att hjälpa företagen kommunen bestod bland annat av uppskjutna förfallodatum på fakturor, en företagsakut i samarbete med

NyföretagarCentrum samt kortade betaltider till kommunens leverantörer. Åtgärderna löper i de flesta fall ut den första september men Åsa Wiklund Lång ser det inte som omöjligt att flera av stödåtgärderna kan komma att gälla längre än så.

– Jag tror inte det är rimligt att de branscher som haft det tuffast under våren ska kunna komma igång så pass att det inte kommer behöva något stöd under hösten. Våra möjligheter beror dock mycket på vad som beslutas på statlig nivå, jag hoppas personligen mycket på att tiden för korttidspermitteringar förlängs, säger Åsa Wiklund Lång.

En viktig nyckel för att utveckla näringslivet i Gävle på längre sikt är att arbetet lokalt, regionalt men också på nationell nivå är synkat anser Åsa Wiklund Lång.

– Vi måste skapa bra villkor för företagen och det får inte finnas för stora skiftningar i förutsättningarna beroende på var i landet verksamheter drivs.

Just de förutsättningar som kommunen faktiskt har kontra företagens förväntningar beskriver Åsa Wiklund Lång som en av de största utmaningarna för henne den här våren.

– Det har varit fruktansvärt frustrerande många gånger när vi inte kunnat möta alla företagens behov, jag som politiker är van vid att både säga ja och nej men under våren har konsekvenserna av prioriteringen blivit så otroligt synlig. Det har varit mycket frustrerande och jag hoppas därför att vi framöver kan tydliggöra detta så att vi förstår varandras förutsättningar, då tror jag vi kan utveckla Gävles näringsliv, avslutar Åsa Wiklund Lång.

Corona
Skriven avSimon Thorstensson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist