Övervinster är ett hittepå-begrepp

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD Vilka företagare kommer att vara motiverade att fortsätta driva företag inom skola, vård- och omsorg under de premisser som Ilmar Reepalu vill införa?

Ilmar Reepalus utredning, som handlar om begränsningar av vinster i välfärden skulle, om den genomförs, med stor sannolikhet få dramatiska konsekvenser för alla invånare i och runt Bollnäs kommun. Vi tror inte alla invånare är fullt medvetna om vad det skulle kunna innebära i praktiken om förslaget går igenom. Vi vill därför beskriva hur den föreslagna lagförändringen skulle drabba de skol- och vårdföretag som idag finns längs Lasarettsvägen i Bollnäs, det vill säga Friskolan Lust & Lära, Hälsingegymnasiet, Aleris och Humana/Neuropsyk.

I Reepalus lagförslag talas om en vinstbegränsning på 7 procent, vilket lätt kan tolkas som att företagen tillåts göra en vinst på 7 procent av sin omsättning. Detta är inte fallet. Den vinst som Ilmar Reepalu talar om i sitt förslag, är ett rörelseresultat som begränsas till en avkastningsränta på 7 procent av operativt kapital, vilket är ett mycket ovanligt sätt att beräkna vinst i företag och något som i princip aldrig används.

Friskolan Lust & Lära i Bollnäs, med 50 anställda, cirka 400 elever och en omsättning på drygt 30 miljoner kronor, skulle enligt detta sätt att räkna tillåtas en vinst på enbart 100 000 kronor. Det motsvarar en rörelsemarginal på cirka 0,3 procent. Med ett så litet överskott, finns det ingen seriös företagare som vågar driva ett företag i den storleksordningen vidare. En nedläggning av skolan skulle få katastrofala följder för framför allt eleverna, men även för de anställda. På samma sätt skulle Hälsingegymnasiet drabbas, med sina 32 anställda och 270 elever. Även vårdföretagen skulle drabbas hårt om lagförslaget blir verklighet. Bollnäs näst största arbetsgivare är Aleris, med cirka 430 anställda. Det behövs ingen Einstein för att räkna ut hur kommunens invånare skulle drabbas av en nedläggning av sjukhuset.

Reepalu uttalar sig ofta om att skolor och vårdföretag gör övervinster, vilket är ett hittepå-begrepp som inte existerar inom företagsekonomi. Vi tolkar uttalandena som att han anser att välfärdsföretag generellt gör oskäligt höga vinster. Detta överensstämmer inte med verkligheten. Enligt SCB:s statistik, som använts i en rapport av Handels Utredningsinstitut HUI, är den genomsnittliga rörelsemarginalen (vinsten) för friskolor 4,3 procent och för hela välfärdssektorn 4,6 procent. Utifrån dessa siffror har vi mycket svårt att förstå att man pratar om övervinster. En rörelsemarginal på 5 procent anses vara ett minimum för att ett företag ska känna trygghet och ge långsiktig stabilitet.

Vi anser att vart och ett av de ovan nämnda företagen behövs och berikar Bollnäs. Vi som arbetar inom dessa företag vill kunna fortsätta driva vår verksamhet. Vi tror att mångfald och konkurrens inom vård och utbildning bidrar till kvalité och utveckling av välfärdssektorn.

Vilka företagare kommer att vara motiverade att fortsätta driva företag inom skola, vård- och omsorg under de premisser som Reepalu vill införa? Vi efterlyser en debatt som fokuserar på kvalité och utveckling istället för att handla om vinsterna.

Bara vi har tillsammans över 550 anställda och är en avgörande del av välfärden för väldigt många människor. Om Ilmar Reepalus förslag går igenom, kommer skol- och vårdföretagen längs Lasarettsvägen tvingas till nedläggning eller få kämpa mycket hårt för sin överlevnad. Är detta bra för oss som bor i Bollnäs och i södra Hälsingland? Vi tror inte det.

Peter Nyman, styrelseordförande Friskolan Lust & Lära i Bollnäs

Karin Wellander, delägare Friskolan Lust & Lära i Bollnäs

Roger Wallgren, rektor Hälsingegymnasiet Bollnäs

Elisabeth Winsjansen, affärsområdeschef och sjukhuschef Aleris Bollnäs

Taina Polmé, regionchef individ och familj vuxna Humana/Neuropsyk

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Persson på S-kongressen: "Viktigt att Sverige bibehåller sin konkurrenskraft"

FÖRETAGSKLIMAT Socialdemokraternas kongress ägde rum i Örebro i helgen. Svenskt Näringslivs ordförande, Fredrik Persson, var på plats för att lyfta viktiga näringslivsfrågor som företagens kompetensförsörjning, Sveriges konkurrenskraft och ändrade konfliktregler.
NYHET Publicerad:

Företagare: Politikerna måste förstå hur viktiga vi är

VALET 2018 Valrörelsen går in i sitt slutskede och företagare efterlyser politiker som förstår hur viktiga de är för Sverige. "Det har varit ett stort fokus på bland annat bidrag och välfärd men inte var pengarna ska komma ifrån", säger företagaren Emma Dehmer Unevik.
NYHET Publicerad:

Heta valfrågor för småföretagare

VALET 2018 Valrörelsen går in i sitt slutskede. Privat välfärd, integration, fossilfritt bränsle och att skapa jobb för nyanlända är prioriterade frågor för ett par småföretagare.
NYHET Publicerad:

”Extra föräldraledighet en märklig prioritering”

VALET 2018 Socialdemokraterna föreslår en extra veckas ledighet för föräldrar vid skollov. En märklig prioritering, anser chefekonom Bettina Kashefi. ”Partiets förslag riskerar att påverka arbetsutbudet och samhällsekonomin negativt i ett läge då svenska företag har stor brist på arbetskraft.”
NYHET Publicerad:

Så tycker blivande riksdagsledamöter om företagen

VALET 2018 Svenskt Näringsliv har tagit pulsen på samtliga politiker på valbar plats till riksdagen i höst. De lovar att förbättra villkoren för landets företag om de blir invalda i riksdagen.
NYHET Publicerad:

Företagarna: Minskat regelkrångel viktigaste valfrågan

VALET 2018 Färre regler. Det är vad Sveriges företagare önskar sig mest av allt efter valet i höst, visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel. Regelbördan skapar tidsödande administration och hämmar entreprenörskap och kreativitet, anser byggföretagaren Carin Stoeckmann.
NYHET Publicerad:

Väljarna vill förbättra företagens villkor

VAL 2018 Budskapet från väljarna är tydligt. Gör det enklare att driva företag. En ny undersökning visar att det finns stöd i opinionen för att ändra i LAS, minska regelbördan och att sänka företagsbeskattningen.
NYHET Publicerad:

Företagare: Vi utmålas som bovar

FÖRETAGSKLIMAT Småföretagare vittnar om att det finns ett utbrett missnöje med regeringens näringspolitik. Illa genomtänkta och dåligt förberedda förslag skapar ett ogästvänligt klimat för de som vill starta och driva företag.
NYHET Publicerad:

Icke godkänt, Stefan Löfven

VALET 2018 Statsminister Stefan Löfvens löften om en ny näringspolitik har inte infriats. Av 92 initiativ som regeringen gjort på viktiga politikområden för företagen har 53 skadat näringslivet och Sverige. Betyget för regeringen efter fyra år blir därför F – icke godkänd, skriver vd Carola Lemne, och efterlyser en företagsvänlig regering efter valet 2018.
NYHET Publicerad:

Järnvägsbyggare vill se kvinnlig kompetens

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Att Strukton Rail lyckats anställa så många kvinnor de senaste åren beror på en medveten satsning på kvinnor, men främst på att företaget jobbat för att skapa en öppenhet och en sund kultur där både kvinnor och män trivs, enligt vd:n Robert Röder. 
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist lägger expansionsplaner på is

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sju av tio företag som försökt rekrytera nya medarbetare har haft svårt att hitta rätt kompetens. Det visar Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät. Det gör att planerad expansion läggs på is och företagen får svårt att möta kundernas behov.
NYHET Publicerad:

Småföretagare: "Vi måste börja prata om LAS"

ARBETSMARKNAD Kjell-Arne Edvinsson vet vad han talar om när han berättar om hur lagen om anställningsskydd gör livet som småföretagare svårt och ibland omöjligt. Samtidigt tror han att lösningen kan vara att fack och arbetsgivare är överens om hur man ska tolka lagen, snarare än att skriva om den.
NYHET Publicerad:

Mer och längre utbildning inte alltid lösningen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Släpp in fler privata aktörer i vägledningen som kan matcha personer direkt mot jobb, inrätta en one-stop-shop för de som invandrar till Sverige och utvidga möjligheten till provtjänstgöring för att nå legitimation. Det är framkomliga vägar för att snabba på etableringen och därmed integrationen, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Mer relevanta utbildningar kan öka lusten av lära

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenskt Näringslivs årliga gymnasierapport har precis släppts. Andelen elever som tar examen från de nationella programmen har ökat något. ”Det är positivt, men resultaten måste förbättras snabbare”, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Företagen hittar inte rätt arbetskraft

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sju av tio företag har svårt att hitta rätt medarbetare. Gymnasie- och högskoleutbildningar med låg relevans för näringslivet är en av förklaringarna, visar Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät.
NYHET Publicerad:

"Regeringens förslag fullständigt ogenomtänkta"

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Lagrådet levererar omfattande kritik i sitt yttrande över lagrådsremissen om Reepaluutredningen. Det måste få konsekvenser för frågans fortsatta hantering. Vi kan inte ha en regering som går emot både grundlag och Lagrådet för att nå oklara politiska mål, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor och Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Succé för rekrytering av nyanlända

INTEGRATION Sedan två år jobbar teknikföretaget ÅF intensivt med att rekrytera nyanlända ingenjörer och ingenjörer med utländsk bakgrund som bor i Sverige. Till en början gick det trögt men när det väl lossnade blev det succé. Företagets diversity coach, Amir Nazari, leder satsningen.
NYHET Publicerad:

Stor risk att företag lägger ned om vinsttaket genomförs

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Nio av tio elever, brukare och anställda inom privatdriven välfärd finns i bolag som kan tvingas att lägga ned om regeringens förslag blir verklighet. Det skriver Svenskt Näringslivs vice vd Caroline af Ugglas och Anders Morin, ansvarig välfärdsfrågor.
NYHET Publicerad:

Vinststopp kan försvåra lärarkrisen

VÄLFÄRDSFÖRETAGEN Ett vinststopp inom välfärden kommer att ytterligare försvåra Sveriges lärarkris. Två nya undersökningar visar nu på långtgående risker med regeringens lagförslag. "Skolor som lärare uppskattar kan komma att hotas av nedläggning".
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Därför har Sverige svårt att få fram nya storföretag

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Sverige har under lång tid haft svårt att få fram nya storföretag. Sex av tio startupföretag upplever att rekryteringssvårigheter utgör ett stort tillväxthinder, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.