Riskerar konkurs när Jordbruksverket sviker

NYHET Publicerad

REGELKRÅNGEL Jordbruksverkets försenade utbetalningar av EU-bidrag slår hårt mot många lantbrukare. Oskar Jonsson och Anna Brate i Österfärnebo riskerade konkurs vid årsskiftet. Jordbruksverket skyller förseningarna på it-krångel i kombination med otydligt regelverk. "Det är en märklig ursäkt. Ingen myndighet skulle väl godta sena inbetalningar från mig om jag skyller på att min dator inte skulle fungera", säger Oskar Jonsson.

Oskar Jonsson och Anna Brate i Österfärnebo
Foto: Henrik Sjögren

Oskar Jonsson driver tillsammans med sambon Anna Brate Ängsnäs Gård i Österfärnebo.

Jordbruksverket, som har ansvar för utbetalning av EU-stöd och bidrag till lantbrukare, har haft stora problem med sitt it-system sedan den senaste bidragsperioden trädde i kraft. För berörda bönder och jordbruksföretag har detta inneburit lång väntan på pengar. I vissa fall ända från 2015.

– Vi är beroende av EU-stöd som ersättning för det naturvårdande jobb vi gör med att restaurera Dalälvens strandängar, där vi återställer naturlandskapet och ökar artrikedomen. Att tvingas vänta flera år på full ersättning hotar hela vår verksamhet, säger Oskar Jonsson.

Tvingas ta banklån

Oskar Jonsson driver tillsammans med sambon Anna Brate Ängsnäs Gård i Österfärnebo, där de bedriver lantbruk, naturvård och boskapsskötsel. Beloppen som saknas är betydande, vilket har tvingat dem att ta banklån för att kunna betala löner och leverantörsfakturor. 

– Jag tror inte Jordbruksverket har någon koll. Utbetalningsbeskeden är otydliga och jag känner till många fall hos kollegor där de har varit rent felaktiga och där det inte framgår vilket stöd som betalningen avser.

Jordbruksverket pekar på svårigheten att skapa ett it-system för ett regelverk som ännu inte fanns på plats när bidragsperioden trädde i kraft.

– Vi gör allt i vår makt för att nå målet att bidragen ska betalas ut under innevarande kalenderår och majoriteten av bidragen har vi lyckats betala. Regelverken för flera miljöersättningar var inte klara när bönderna började söka, varför vi inte har kunnat hålla tiderna för utbetalningarna, säger Harald Svensson, stabschef på Jordbruksverket.

Riskerade konkurs

Vid årsskiftet höll det på att gå riktigt illa för Anna och Oskar, när fordringsägarna började bli otåliga och kronofogden stod för dörren.

– Det var mycket psykiskt påfrestande. Jul och nyårshelgen fick ägna åt att ringa olika leverantörer och försöka skjuta på betalningar. Hade Jordbruksverket skött sig hade vi kunnat fira jul som alla andra, säger Oskar Jonsson.

Paret har fått god hjälp av Länsstyrelsen i Gävleborg som ställde upp med värdering då de sökte nya banklån. Deras verksamhet ser nu ut att klara sig även om de behöver de resterande utbetalningarna för att klara kommande inköp och investeringar.  

Jordbruksverket å sin sida, säger att de arbetar med att försöka lösa problemen med myndighetens it-stöd. Målet är att i framtiden kunna betala ut enligt tidsplanen.  

– 2021 kommer nästa landsbygdsprogram och jag hoppas då att politikerna hunnit ge oss bättre förutsättningar och att regelverket är på plats i god tid. Annars blir det ohållbart, säger Harald Svensson.

Sviker småföretagarna

Hur beroende jordbruksföretagen är av EU-stöd varierar från företag till företag. Extra hårt drabbade är de lantbrukare som har naturvårdande arbete som huvudsaklig verksamhet.

– Det känns orättvist att vi ska tvingas ta lån, betala räntor och fixa med uppskov bara för att Jordbruksverket inte hunnit med sin del av jobbet. Vi måste till och med betala skatt på bidrag vi ännu inte har fått, säger Oskar Jonsson.

– Vi är unga, vi har ett litet barn och vi vill utveckla vårt företag. Att behöva jaga Jordbruksverket har varit jobbigt. Men vi hoppas och tror på framtiden.

Text: Henrik Sjögren

EU-stödet

Jordbruksverket är en av drygt 20-talet större myndigheter som Näringsdepartementet ansvarar för. Landbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) är ansvarigt statsråd. Totalt hanterar Jordbruksverket årligen cirka 9,5 miljarder kronor i EU-stöd.

Länsstyrelsen uppger att 85 procent av bidragen är utbetalda för 2016. De utbetalningar som framförallt saknas är EU-stöd för naturvårdande arbete.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport: Länsstyrelsen får bakläxa

REGELKRÅNGLET Kritiken är bitvis hård, ilskan stor hos företagare och kommuner mot länsstyrelsens regeltillämpning ”Det allvarligaste är att handläggningen upplevs som rättsosäker”, säger projektledaren Daniel Andersson. 
NYHET Publicerad:

Skatteverket kräver företagen på ännu fler rapporter

REGELKRÅNGEL Regeringen vill införa ytterligare rapportskyldighet för företagen. Det medför orimliga kostnader, menar Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Riksdagen flaggar för förändringar om ”gold-plating”

EU-DIREKTIV Sverige är överdrivet lydigt när man inför hårdare lagar än EU kräver. Fenomenet "gold-plating", får nu riksdagen att agera.
NYHET Publicerad:

Jacke: Näringsministern måste minska regelkrånglet

REGLER OCH KRAV Regelförbättring är ingen svensk paradgren. Lär av Österrike och undvik ”goldplating”, uppmanar vd Jan-Olof Jacke. ”Näringsminister Ibrahim Baylan kan göra en viktig insats genom att på allvar ta itu med regelkrånglet.”
NYHET Publicerad:

Regelförbättringsarbetet får underbetyg

DEBATT Regelkrånglet fortsätter för svenska företag. Inga förbättringar har skett de senaste åren, enligt rapporten Regulatory Policy Outlook. 22 företrädare för näringslivet uppmanar regeringen att ta initiativ till möten för att vända den negativa trenden.
NYHET Publicerad:

”Brister i nya lagar slår mot näringslivet”

DEBATT Regeringen har under de senaste åren konsekvent producerat regler och låtit göra utredningar där det helt saknas konsekvensbeskrivningar. När även kritik från Lagrådet ibland helt ignoreras är rättssäkerheten på väg att urholkas, skriver chefsjurist Anders Thorstensson och ställföreträdande näringspolitisk chef Göran Grén.
NYHET Publicerad:

”Ifrågasättandet är obehagligt”

BYRÅKRATI 30 år som företagare gör ingen skillnad. Regelkrånglet tar kraft och energi. Anita Roll tycker fortfarande att ”det måste gå att göra enklare”. Ett av hennes råd i mötet med myndigheter är att inte känna sig i underläge.
NYHET Publicerad:

Regelnämndens vd: ”Regeringskansliet saknar helhetssyn”

BYRÅKRATI Regelregnet fortsätter plåga företagare. ”Utvecklingen går åt fel håll. Det saknas en helhetssyn från framför allt regeringskansliet”, konstaterar Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd. Samtidigt är han försiktigt optimistisk, då krisinsikten ökar hos politiker.
NYHET Publicerad:

Ballonger hotas av EU:s kamp mot plastnedskräpning

REGELKRÅNGEL Mindre plastskräp i haven. Det är EU:s ambition med den lista över olika plastprodukter som ska förbjudas eller där företagen måste ta ansvar för nedskräpningen. Det drabbar ett svenskt företag trots att ballongerna inte är gjorda av plast och inte tillverkade i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sverige ger upp kampen mot regelkrånglet

KRÅNGELSVERIGE Sverige tappar ytterligare mark i en internationell studie om arbetet mot regelkrångel. Politikerna tar inte frågan på allvar, de måste gå från ord till handling, hävdar regelexpert Göran Grén.
NYHET Publicerad:

Handlarna: Regelbörda fortfarande ett rött skynke

BYRÅKRATI Nästan 8 av 10 handelsföretag anser att regelbördan har ökat de senaste fem åren. Värst är det i dagligvaruhandeln och järn-, bygg- och färghandeln, visar en ny rapport från Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Regelkrånglet har ökat under Löfvens styre

SKATTER Regelkrånglet för företagare har ökat under den senaste mandatperioden, visar en ny rapport. ”Skatter, arbetsrätt och branschspecifika regler är områden som företagen lyfter upp som krångliga, trots Löfvens höga svansföring före mandatperioden”, säger Andrea Femrell, vd för Näringslivets regelnämnd.
NYHET Publicerad:

Transportbranschen hyllar nya domen – ”Oerhört glädjande”

DOM Nyligen kom en prejudicerande dom som får transportbranschen att pusta ut – Byberg & Nordin Buss vann mot Transportstyrelsen gällande kör- och vilotider. Men Transportstyrelsen, som förvisso håller med om att domen är prejudicerande, menar att det inte förändrar kommande fall.
NYHET Publicerad:

Kommunens fiskförbud upp i rätten

REGELKRÅNGEL Det har gått tre år sedan Jerk Åkerblad kunde erbjuda sina gäster färsk insjöfisk. Anledningen är att kommunen inte anser att fisken är säker att äta. "Varför får jag förbud i min kommun när samma hantering är ok i resten av Sverige", säger han.
NYHET Publicerad:

72 förslag till regelförenkling

BYRÅKRATI Näringslivets Regelnämnd presenterar 72 förslag på förenkling på 17 regelområden i en ny rapport. Orsaken är att krånglet inte bara fortsätter, utan ökar. Politiker får bakläxa för sitt förenklingsarbete.
NYHET Publicerad:

Livsmedelsverket kovänder: Går med på betalning i efterhand

REGLER En delseger har uppnåtts för alla företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll: Livsmedelsverket kräver nu att de omstridda debiteringarna endast ska ske i efterhand, till skillnad från idag. "Äntligen", säger hotellägaren Richard Larson.
NYHET Publicerad:

Storbolag överens om kortare betaltider

SAMARBETE Några av Sveriges största bolag har enats om en hederskod för att korta betaltiderna till sina underleverantörer. Regeringens hot om lagstiftning är därmed undanröjt. ”Det känns fantastiskt bra”, säger Anna- Lena Bohm, ordförande i Svenskt Näringslivs SME- kommitté.
NYHET Publicerad:

Åkeriföretagen: Glömska straffas hårdare än fusk

REGELKRÅNGEL Det är billigare att fuska än att göra fel. Det är innebörden i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen och som upprör åkerinäringen. Minsta fel i hanteringen av färdskrivarna bestraffas obönhörligen med höga böter medan fifflarna kommer undan med mindre belopp. "Det är en käftsmäll mot hela åkerinäringen", säger åkeriföretagen.
NYHET Publicerad:

Riskerar konkurs när Jordbruksverket sviker

REGELKRÅNGEL Jordbruksverkets försenade utbetalningar av EU-bidrag slår hårt mot många lantbrukare. Oskar Jonsson och Anna Brate i Österfärnebo riskerade konkurs vid årsskiftet. Jordbruksverket skyller förseningarna på it-krångel i kombination med otydligt regelverk. "Märklig ursäkt. Ingen myndighet skulle väl godta sena inbetalningar från mig på grund av dataproblem", säger Oskar Jonsson.
NYHET Publicerad:

Regelkrångel besvärligt för grisbilen

REGELKRÅNGEL Hemleveranser av hantverksproducerad mat till privathushåll och restauranger. Det är affärsidén för Edgården i Västerbotten. Nu kräver myndigheterna utökade kontroller av bland annat temperaturen där maten förvaras. Företagets egna kontroller räcker inte.