NYHET30 augusti 2018

"Kommer ta flera år att reparera"

Trots senaste tidens generösa nederbörd har sommaren, som bekant, bjudit på en värmebölja och torka utan dess like. För landets jordbrukare försvinner dock inte problemen genom att en svalare och blötare höst kryper runt hörnet.

"Vi har inte varit i någon liknande situation tidigare", säger Mats Engquist.
Foto: Privat

Mats Engquist, driftansvarig på Hacksta gård utanför Enköping befarar en två-årig effekt, om vi inte har stora mängder nederbörd att vänta.

–Det beror lite på hur mycket regn som kommer nu, om ett par veckor ungefär vet vi om det blir en tvåårig effekt, just nu hoppas vi att det blir en ettårig effekt. Sedan har vi den ekonomiska skadan, den kommer att ta flera år att reparera, berättar Mats Engquist.

På Hacksta gård drivs en konventionell växtodling med en liten djurbesättning på knappt 30 dikor och ett 10-tal kalvar. Torkan har framförallt påverkat växtodlingarna på gården. Trots en fin övervintring med bra bestånd har höstspannmålen resulterat i ungefär en halv normal skörd.

–Vi har inte varit i någon liknande situation tidigare. Vad det gäller nederbörd så hade vi ungefär lika lite förra året men det är värmen som har gjort mest skada för oss i år. Det är omöjligt att förbereda sig för hur kombinationen av vatten och värme kommer att se ut.

Lyckligtvis har de på Hacksta inte behövt slakta några av sina djur. Däremot har de tagit till nödlösningar som att stängsla in extra halvskog för att djuren ska få bete. Alla har dock inte haft den möjligheten, något som har skapat en utbredd foderbrist. Mats Engquist är skeptisk till förslaget om att få 375 kronor per ko för att täcka foderkostnader. Istället pekar han på vikten av att jordbruksstöden som de är berättigade till utbetalas i tid.

–Vi hade ju små möjligheter att veta om det här när vi tog alla kostnader för spannmålsproduktionen. Så nu kommer leverantörer och ska ha betalt för gödning och växtskydd. Därför är det viktigt för oss att veta att vi kan räkna med den här utbetalningen.

Förslag om skattesänkning på diesel och att stödja foderimport tror inte Mats Engquist kommer att vara till större nytta. Det främsta sättet att lösa foderkrisen menar han skulle vara att hjälpa slakterierna och att stödja fryslagring.

–Börjar vi slakta djur kommer vi dock ha en uppförsbacke att ta igen. Att få en full besättning igen tar upp emot två år. Det kommer att vara kännbart. Att då lägga på sig stora foderkostnader tror jag inte skulle vara en bra lösning. Det kommer att bli långsiktiga konsekvenser. Att båda minska djurbesättningarna och ha stora kostnader kommer sätta djupa spår i verksamheten. Det skulle kräva att vi har två riktigt bra år framför oss för att täcka för det här.

Mats Engquist menar att foderkrisen slår mycket hårt mot de som har en stor besättning. Han pekar på att det finns foder i världen men frågan landar i vem som ska betala för att få hit det.

–Foderpriser som normalt ligger på 1.50kr/kg är nu uppe i 5kr/kg. Det är en omöjlig ekvation som vi inte kan ta i lantbruket. Många mår illa och klarar inte av att summera hur illa det kommer bli. Man försöker lösa den akuta situationen men först framme vid årsskiftet kommer vi se hur illa det är.

lantbrukare
Skriven avEmelie Hägerström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist