NYHET25 juli 2018

De vill öka tillväxten i jordbruket

Ofta när myndigheter möter lantbrukare är det för att kontrollera och säkerställa regelefterlevnad. Men en myndighet, Jordbruksverket, skiljer sig lite från mängden. De har nämligen i uppdrag att bidra till att vi får lönsamma företag och tillväxt i hela landet. Därför fanns de också på plats för att möta företagarna när Brunnby Lantbrukardagar gick av stapeln Västerås.

Leif Johansson och Eva Mellqvist från Jordbruksverket

– Vårt huvudmål är att främja ett konkurrenskraftigt jordbruk och att ge odlarna högsta möjliga ekonomiska utbyte, berättar Eva Mellqvist på Jordbruksverkets växtskyddscentral.

På växtskyddscentralen sysslar de bland annat med så kallat integrerat växtskydd utifrån EU:s direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel. Det innebär att man försöker hitta den bästa bekämpningsmetoden både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv ur ekonomiska, biologiska och kulturella aspekter.

– Vi jobbar för att behovsanpassa bekämpningen, så att vi slipper slentrianbesprutning. Genom rådgivning till lantbrukarna kan vi både säkerställa effektivt växtskydd, samtidigt som vi försöker vara varsamma mot miljön, säger Eva Mellqvist.

Bekämpningen är komplicerad för många lantbrukare då nya ogräs snabbt sprids från kontinenten samtidigt som resistens kan uppstå. Därför vill Jordbruksverket ha mer utbyte med företagen, berättar Leif Johansson, även han på Växtskyddscentralen.

– Att stå här på mässan är till stor nytta och det är värdefullt att möta företagarna direkt. Vår uppmaning till lantbrukarna är att hela tiden uppdatera sig, att söka info och att kontakta oss på Jordbruksverket för vägledning.

lantbrukare
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist