Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 november 2021

Riv gärdesgårdarna – tillsammans!

Ni vet hur det brukar vara. Vår region hamnar i topp av rankingar och listor där vi verkligen skulle behöva ligga i botten och i botten där det omvända borde gälla. Det kan vara i viktiga frågor som arbetslöshet, företagande, utanförskap, företagsklimat för att nämna några.

”Det är sannerligen dags att riva gärdesgårdarna, trycka på återstartsknappen och lyfta vår region från bottenträsket”, skriver Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv och Eva Cooper, Företagarna. Ett arbetet som måste göras tillsammans – företagare, företagarorganisationer, tjänstemän och politiker, både regionalt och lokalt.

Ritar vi cirkeln lite större där vi, tillsammans med Dalarna och Värmland, är en del av Norra Mellansverige i EU-sammanhang, så pekas vi ut som ett särskilt stödområde i Sverige där BNP ligger under EU-genomsnittet. Inte speciellt upplyftande och stöttande det heller.

Men det är långt ifrån en naturlag att det ska vara särdeles svårt att leva, bo och verka i just vår fantastiska del av landet. Här finns så många styrkor, vi har en stark logistikkedja, det är enkelt för människor både att ta sig till och från regionen, här finns fantastisk natur för allt från fiske till skidåkning, dynamiska befintliga företagare, historiskt starka varumärken inom näringslivet och föreningslivet, världsledande industrier, forskning och utveckling av rang och dessutom en framåtlutande optimism som sticker ut på sistone. För när resten av landets företagare hamnat i ett becksvart mörker med anledning av pandemin fanns i vår region en hel del ljus i mörkret. Till och med besöksnäringen i vår region kämpade och klarade pandemin bättre än grannlänen. Ja, det var tufft och tungt men många kavlade upp ärmarna när det behövdes som mest. 

Det här borde vara krafter och energier att fortsatt gå vidare med. Och då behöver arbetet göras tillsammans. Företagare, företagarorganisationer, tjänstemän och politiker, både regionalt och lokalt. Vi måste prata med varandra, bygga relationer, bemöta varandra med ansvar, lyhördhet och respekt. Bygga en gemensam bild av vad, hur och på vilket sätt vår region egentligen är och bör vara som en attraktiv plats. Vara en region som lockar till sig talanger inom allsköns områden där vi behöver bygga vidare på kompetens, förmågor och erfarenheter. 

Några viktiga nycklar för att låsa upp knutarna och återstarta vår region är att viljan och modet finns där, att ledarskapet tar plats och att samarbetet till syvende och sist fungerar och verkar som det ska. Vi vet att det finns ett antal gärdesgårdar att riva, och diken att fylla, för att vi ska kunna nå dit. Ett framåtlutat steg på vägen är den företagarvecka som Gävle och Sandviken ordnar i samband med att denna tidning kommer ut. Företagarna och Svenskt Näringsliv smygstartade veckan med att arrangera ett panelsamtal, eller egentligen flera, om hur vi stärker företagsamheten. Politiker, organisationer och nyckelpersoner från idrottsföreningar med starka varumärken samtalade om attraktionskraften till destinationen Gävle - Sandviken – och om vi verkligen nyttjar den kraft och företagsamhet som finns i regionen. 

Vi kommer fortsätta lyfta fram de problem och utmaningar som företagen upplever, vi kommer fortsätta jobba för företagsamheten och för att det ska bli enklare och bättre att starta, driva och utveckla företag i vår region. Det är sannerligen dags att riva gärdesgårdarna, trycka på återstartsknappen och lyfta vår region från bottenträsket. Är ni med oss?

Tidigare publicerad i Företagarbladet

Lokalt Företagsklimat
Skriven avLotta PettersonEva Cooper, regionchef Företagarna
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist