NYHET20 september 2023

Sandvikens kommun gör ett toppenresultat i årets ranking

I Sandvikens kommun har man de senaste fem åren arbetat hårt med att förbättra företagsklimatet. Det hårda arbetet har gett resultat och Sandviken klättrar 81 placeringar i årets ranking.

”Kommunen har påbörjat en otroligt spännande resa och årets resultat ger oss energi att fortsätta och är samtidigt ett kvitto på att vi är på rätt väg med fokus på rätt frågor”, säger Jan Fagerström.

– Vi är jätteglada, det här känns fantastiskt kul, säger näringslivschefen Jan Fagerström.

I samma andetag som glädjen sipprar ut är Jan snabb med att poängtera att arbetet med ett bra företagsklimat inte stannar på något vis, satsningen fortsätter.

– För drygt fem år sedan började vi ha ett tydligt utåtriktat arbetssätt från kommunen med ett tydlig fokus: Att bygga relation med våra företag i Sandviken.

Relationsbyggandet har skett genom uppsökande verksamhet med tydliga mål om hur många företagsbesök som ska göras under ett år. Kommunen har även arbetat med kommunikationen om vilka stöd företagen kan få och vilket värde de har för kommunen.

– Det har handlat om att medvetandegöra. Företagen är en viktig del för samhällen i tillväxt, säger Jan.

Utöver utåtriktat arbete har Sandvikens kommun ytterligare två tydliga punkter de arbetar efter. Det handlar om att utveckla den kommunala servicen och att ha ett brett politiskt stöd i företagarfrågorna. Kommunen vill erbjuda god service till företagen och enligt Jan är en nyckel i den servicen det personliga mötet.

– Där har vi stort fokus. Vi diskuterar olika typer av beslut och använder oss av utvärdering redan under mötet, då lär vi oss och kan bli ännu bättre. Vi vill få företagen att förstå den kommunala processen. Vi får då en djupare förståelse och större acceptans för de beslut som fattas. Vi vill ständigt förbättra den kommunala servicen och i dialog utvärdera hur vi kan utvecklas. Det handlar i grunden om att parterna förstår varandra, att vi har en gemensam bild. Då får vi också en god servicenivå.

Satsningarna har vuxit fram under tid och i dag finns ett tydlig fokus på ett nära och bra samarbete med kommunens företag, så pass att det finns med i kommunstyrelsens mål.

– Vi har ett fantastiskt stöd när det är ett kommunalt beslut. Både opposition och majoritet är med i arbetet. De är enade i vikten av att ha ett bra samarbete med våra företag och det finns en gemensam politisk vilja. Det är otroligt härligt att det är så, att näringslivet är så prioriterat. Kommunen har som tillväxtmål att växa för framtiden och då står företagarfrågor högt upp på agendan.

Även om Sandvikens kommun gör ett jättefint resultat vet man om att det alltid finns förbättringspunkter. Upphandling är en sådan.

– Det är ett område som företag historiskt sett har haft synpunkter på. Vi har jobbat otroligt mycket med offentlig upphandling. Vi bjuder in till att företagen ska kontakta oss vid frågor och vi försöker göra enklare upphandlingar. Men det är ett område som vi måste fortsätta att jobba med, om möjligt också förenkla samt kommunicera ytterligare kring frågan.

– Vi ska fortsätta att vara utåtriktade, uppsökande och bygga relationer. Kommunen har påbörjat en otroligt spännande resa och årets resultat ger oss energi att fortsätta och är samtidigt ett kvitto på att vi är på rätt väg med fokus på rätt frågor. Nu vill vi intensifiera detta arbete ytterligare. Nyckeln är att vi gör detta tillsammans i hela kommunen, detta är ett lagarbete, säger Jan.

Lokalt FöretagsklimatRanking
Skriven avMaria Eremo
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist