Lars Burefjord

”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

NYHET Publicerad

OSUND KONKURRENS Arento AB, dotterbolag till Svevia, hyr ut en stor variation av byggmaskiner till både egna koncernen och externa kunder. Via ett dussin depåer runt om i landet har Arento redan trängt sig in på en annars välfungerande marknad och deras ankomst till Söderhamn oroar de lokala företagarna för vilkas verksamhet den osunda konkurrensen i värsta fall kan bli dödsstöten.

Johan Bång som, tillsammans med Mats Eriksson, driver InBy Rental i Söderhamn är en av de företagare som oroas av ankomsten av Arento nya filial. Han hyr ut byggmaskiner och anläggningsmaskiner precis som Arento, med 10 anställda i dagsläget.

– Det känns faktiskt väldigt surt. Konkurrens är bra, det gör att människor, företag och idéer möts, och skapar bra förutsättningar för företag och kunder. Men det måste finnas lika och schyssta villkor. När en aktör har statskassan att plocka ur, till skillnad från oss andra som gått in med personlig risk, tagit lån för att starta våra företag och inte kan investera utan risk och hårt arbete, så blir man synnerligen upprörd och arg, säger Johan.

Johan Bång funderar över vilken unik kompetens staten har för att hyra ut en jordfräs eller en bil. Han pekar även på det samhällsansvar som han som lokal företagare känner och hur hans möjligheter att ge tillbaka minskas ju hårdare konkurrensutsatta de blir av Arento.

– En av följderna är för mig att jag inte vet om det är värt för mig att investera eller anställa nu, vilket bromsar mitt företag. Som lokala företagare, vi bor och är verksamma här, med barn i skolan, så har vi även ett lokalt samhällsansvar. Vi vill ge tillbaka till vårt samhälle genom att stötta idrottsföreningarna för barnen, vi vill bjuda till så att vårt samhälle kan utvecklas. Så då känns det så trist när staten kommer in på marknaden och skapar en osund konkurrens som gör att vi inte får samma möjligheter att vara lokalt engagerade.

”Känns som ett slag under bältet”

Lars Burefjord, vd för Fordon & biltjänst i Söderhamns, oroas också av Arentos nya filial. Han har drivit sin uthyrning sedan 1988 och har idag 8 anställda.

– Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet, säger han.

Arento, som har en stor variation på maskinerna de hyr ut, ägnar sig även åt uthyrning av personbilar och arbetsfordon. Lars Burefjord oroas över att de kan hyra ut konkurrerande produkter till ett lägre precis på grund av att de är ett statligt bolag.

– Jag har sedan innan märkt att vissa av de företag som jag har avtal med inte väljer att hyra just bilar av mig eftersom de har kunnat gå till Arento för en reducerad kostnad. Att de nu kommer hit oroar mig, det kommer bli svårt att slåss mot ett företag som inte har hundraprocentigt kostnadsansvar. Räcker inte deras budget så kan de helt enkelt äska för ökade medel medan jag i samma situation måste stå på mina bara knän och borga på banken. Det är inte okej.

– Risken finns att kunder kommer välja att gå till Arento istället på grund av de billiga priserna, utan att undra varför de är billigare. Det kommer bli en väldigt otrevlig situation som uppstår om det blir på det viset.

”Anmärkningsvärt att staten hyr ut maskiner”

I sin oro över Arentos inträde i Söderhamn kontaktade Johan Bång riksdagspolitikern Lars Beckman (M), som har engagerat sig i frågan. Han ifrågasätter varför staten valt att ge sig in på en välfungerande marknad.

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att staten bedriver ett uthyrningsföretag som konkurrerar rent av mot det privata näringslivet. Det kan aldrig vara en statlig angelägenhet att hyra ut jordfräsar och bilar. Om man dessutom läser Arentos årsredovisning kan man se att man planerar att ta marknadsandelar, något de endast kan göra från det privata näringslivet, säger Lars Beckman.

– Jag har lämnat in en skriftlig fråga till näringsministern där jag ifrågasätter varför staten känner att det är angeläget att gå in i en väl fungerande marknad där det redan finns ett gott antal verksamheter. Så får näringsministern svara på om det är lämpligt att staten hyr ut jordfräsar och bilar.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ung Företagsamhet viktigt för Gävleborg

ENTREPRENÖRSKAP I tider som råder där kommuners försörjningsbörda ökar, ekonomin utmanas och besparingskrav föreligger är det viktigare än någonsin att investera i framtiden. Att investera i framtida entreprenörer, som oavsett om de går till en anställning eller startar egna företag, kommer skapa jobb, skatteintäkter och vara företagsamma. Det skriver styrelsen för Ung Företagsamhet Gävleborg i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Allt blinkar rött – ekonomin bromsar in

KRÖNIKA Vi möts i rask takt av att världskonjunkturen försämras. Att Sverige och vår region dras med i den globala konjunktursvackan är därmed ingen överraskning. Detta scenario har flera bedömare förutspått sedan en bra tid tillbaka. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Välbesökt Arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG För femte året i rad arrangerade Svenskt Näringsliv i Gävleborg en arbetsgivardag för medlemmar i länet. Intresset för de nio valbara seminarierna var stort och över 100 personer deltog.
NYHET Publicerad:

Fem av tio kommuner faller i årets ranking

RANKING 2019 Gävleborgs bästa företagsklimat finns fortsatt i Hofors. Däremot faller kommunen med hela 50 placeringar från förra årets mätning. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet som släpptes idag.
NYHET Publicerad:

Överdramatisera inte Arbetsförmedlingens omdaning

KRÖNIKA I januariavtalet slås det fast att Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden. Det är lovvärt och kommer inte en dag för sent. Samtidigt pågår en omdaning av såväl kontorsnät och personalstyrka. I det läge som råder ska vi varken överdriva, eller underdriva, konsekvenserna av en sådan omställning. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Mattias Durnik

FÖRETAGSKLIMAT Den 1 augusti började Mattias Durnik som näringslivsdirektör i Gävle kommun. Vi passade på att gratulera och ställa några frågor.
NYHET Publicerad:

Nytt spännande läsår med UF

UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet Gävleborg kickar i dagarna igång ett nytt läsår och nya elever ska utbildas i entreprenörskap, starta och driva sina UF-företag. ”Vi tror på unga människor och vill att de ska våga tro på sin egen företagsamhet”, säger Anna Leima, regionchef Ung Företagsamhet Gävleborg.
NYHET Publicerad:

Underkänt betyg kräver krafttag i offentlig upphandling

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Det är oroande eftersom det i sin tur innebär en minskad konkurrens om uppdragen. Min uppmaning är därför följande. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Gävleborg i Sverigebotten på patent

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.
NYHET Publicerad:

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

OSUND KONKURRENS I juni slog det statligt ägda Arento AB upp portarna på sin nya filial i Söderhamn, något som djupt oroar de lokala företagarna. ”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.
NYHET Publicerad:

UF satsar på sommarlovsentreprenörer i Gävle

ENTREPRENÖRSKAP Inom ramen för Gävle kommuns erbjudande om feriearbete satsar Ung Företagsamhet i Gävleborg för nionde året i rad på sommarlovsentreprenörer i staden.
NYHET Publicerad:

Öka kvaliteten i den svenska skolan

NY RAPPORT Trots en arbetslöshet på 9,5 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Gävleborg. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Kliv in i företagarens vardag och förbättra företagsklimatet

KRÖNIKA För att klara de tuffa samhällsutmaningarna behöver vi undvika situationer där den offentliga verksamheten i Gävleborg och näringslivet hamnar i ett motsatsförhållande. Därför måste kommunerna i vår region byta perspektiv, kliva in i företagarens vardag och se över sin osunda konkurrens. Det skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Hofors bäst i länet men med hack i kurvan

FÖRETAGSKLIMAT I det sammanfattande omdömet i enkäten om det lokala företagsklimatet ger företagarna i Hofors den egna kommunen ett bra betyg. Det är visserligen en aning sämre än förra året, men Hofors är trots detta lilla hack i kurvan fortfarande klart bäst i Gävleborgs län.
NYHET Publicerad:

Gävles företagsklimat sämst i länet

FÖRETAGSKLIMAT Gävles företagare ger kommunens företagsklimat ett uselt betyg i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Vi måste gå 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett ännu sämre resultat. Det sammanfattande omdömet blir nu 2,6. Det är bara en aning över bottennoteringen från 2004.
NYHET Publicerad:

Sämre företagsklimat i Gävleborg

FÖRETAGSKLIMAT I sex av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än föregående mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.
NYHET Publicerad:

UF-silver till Gävleborg

UNG FÖRETAGSAMHET Den 6-7 maj avgjordes SM i Ung Företagsamhet på Stockholms Mässan. 20 elever från Gävleborg ställde ut och deltog i olika tävlingskategorier med en enorm kreativitet, vilja och entreprenörskap. Adrian Skoglund, Thoren Business School i Gävle, vann silver i kategorin ”Årets Säljare”.
NYHET Publicerad:

FRAMFÖR-företagen utsedda

FRAMFÖR För nittonde året i rad uppmärksammas 50 företag i FRAMgångsrikt FÖRetag; FRAMFÖR i Gästrikland.
NYHET Publicerad:

EU-valet är viktigt för vårt välstånd

KRÖNIKA "Den 26 maj hålls det val till Europaparlamentet i Sverige och denna gång röstar vi om Europas framtid. Utmaningarna är stora med Brexit, växande protektionism och en osäker geopolitisk utveckling. Det är därför viktigt att vi inte glömmer bort själva ursprungstanken med vårt europeiska samarbete som är att bevara fred genom handel och ekonomisk integration", skriver Lotta Petterson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"EU ska vara ett samarbete inte en bankomat"

EU-VALET EU-valets toppkandidater drabbade i veckan samman i en debatt arrangerad av Svenskt Näringsliv och Företagarna. Den inre marknaden, men även frågan om EU:s utvidgning och framtid, nagelfors av kandidaterna.