NYHET20 december 2023

30 procent av de gotländska företagen ser risk för varsel

Under det senaste året har vi befunnit oss i en lågkonjunktur. Företagen och hushållen har haft det tufft och sett pessimistiskt på framtiden. Svenskt Näringslivs företagarpanel för det fjärde kvartalet visar att de gotländska företagen har haft ett tufft år och att situationen framöver är fortsatt dyster.

Nästan en tredjedel av företagen uppger att det finns risk för att de kan komma att behöva skära ner på personal.Foto: Mostphotos/TT
Olle Karstorp vill se krafttag från regeringen som nu behöver bedriva en mer expansiv finanspolitik.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Mer än vart tredje gotländskt företag uppger att de har lägre försäljningsvolymer idag än vad de hade för 12 månader sedan. Den negativa trenden ser även ut att hålla i sig och fördjupas under det kommande året. Gotland är den region i landet som ser mest pessimistiskt på framtiden när det gäller försäljningsvolymer, investeringar och antalet anställda. Deppigast är byggbranschen samt handel och besöksnäringen, säger Olle Karstorp regionchef Svenskt Näringsliv Gotland.

Med en fortsatt dyster utveckling på Gotland riskerar flera av företagen att bli tvungna varsla eller säga upp anställda. 30% av företagen svarar att de ser risk för varsel/uppsägning inom de kommande sex månaderna.

– Att nästan en tredjedel av företagen uppger att det finns risk för att de kan komma att behöva skära ner på personal är mycket oroväckande och riskerar att kraftigt öka arbetslösheten på Gotland. Detta kan försätta regionen i en negativ spiral där hushållens köpkraft minskar ytterligare vilket slår mot företagen, säger Olle Karstorp.

Trots den dystra framtiden finns det några ljusglimtar i mörkret.

– Förhoppningsvis kan den sjunkande inflation och Riksbankens senaste beslut om att lämna räntan orörd lätta trycket något för både företagen och hushållen. Mycket pekar även på att räntorna kommer att falla tillbaka under 2024–2025, säger Olle Karstorp.

I och med den sjunkande inflationen och Riksbankens senaste räntebesked är tiden inne för regeringen att ta sitt ansvar för att stimulera ekonomin i rätt riktning.

– För att vi ska ta oss ur denna besvärliga ekonomiska situation krävs det att regeringen tar ansvar och snarast vidtar tillväxtfrämjande åtgärder som tillexempel satsningar på infrastruktur och energiförsörjning. Även strukturella reformer på arbetsmarknaden som leder till att fler blir självförsörjande är även det ett viktigt steg som måste tas, säger Olle Karstorp.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägekonjunktur
Skriven avFilip Areström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist