NYHET1 februari 2024

Företagen efterfrågar yrkesutbildade

I Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät uppger 53 procent av företagen på Gotland att de är i ett stort behov av nya medarbetare med gymnasial yrkesutbildning. Bristen på medarbetare med rätt kompetens hindrar idag många företag från att växa.

Ett yrkesprogram leder till goda framtidsutsikter och är nu också högskoleförberedande.Foto: Mostphotos
”Många dörrar står öppna för den som gör ett välgrundat val”, skriver Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Gotland.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Efterfrågan på arbetskraft med gymnasial yrkesutbildning kommer dessutom att vara stor även framöver. Kompetensbristen finns inom flera branscher, exempelvis industrin, samhällsbyggnad, fordonsbranschen, besöksnäringen och välfärden. Detta drabbar inte bara de enskilda företagen utan hela samhället och vår konkurrenskraft.

Samtidigt är det allt för få sökande till yrkesprogrammen; detta trots att yrkesutbildningar ger utmärkta chanser till att få jobb med bra ingångslöner. På Gotland är bygg- och anläggningsprogrammet den utbildning med högst jobbchanser ett år efter avslutad utbildning.

Vi behöver omvärdera synen på yrkesutbildning, både på Gotland och i resten av landet. Det är bra utbildningar som leder till jobb efter examen, men det är dessvärre alltför få som söker sig dit. Vi – som i samhället och näringslivet – behöver gemensamt förmedla till de som ska göra sitt gymnasieval att ett yrkesprogram leder till goda framtidsutsikter. Vad många inte heller vet är att yrkesprogrammen nu är högskoleförberedande, så skulle man vilja läsa vidare senare i livet är tröskeln för detta låg.

Detta, tillsammans med goda jobbchanser och bra ingångslöner, gör att yrkesutbildningarna erbjuder en mycket bra start på karriären för unga. Dessutom får ungdomarna redan på gymnasiet med sig det självförtroende som yrkesutbildningarna och dess möjligheter kan erbjuda, vilket kommer gynna dem hela livet.
Senast den 13 februari ska länets drygt 600 niondeklassare göra sina val till gymnasiet. Det är ett stort och viktigt val som kräver medvetenhet och eftertanke. Många dörrar står öppna för den som gör ett välgrundat val.

Publicerad i Helagotland 240131

Fakta

De fem utbildningarna med högst jobbchanser ett år efter avslutad utbildning på Gotland:

1. Bygg- och anläggningsprogrammet (67 procent etableringsgrad)

2. Naturbruksprogrammet (59 procent etableringsgrad)

3. Handels- och administrationsprogrammet (56 procent etableringsgrad)

4. Vård- och omsorgsprogrammet (54 procent etableringsgrad)

5. Barn- och fritidsprogrammet (50 procent etableringsgrad)

Källa: SCB/Ekonomifakta

Skriven avOlle Karstorp
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist