NYHET31 maj 2022

Handslag och långsiktiga mål på Gotland

Region Gotland får ett neutralt resultat i Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat, men ett tydligt driv och en framtidstro ska få dem att avancera i rankingen.

”Vi behöver lyssna på företagens behov och ta tag i de åtgärder som krävs, till exempel en del förbättringar inom samhällsbyggnadsprocessen”, säger Peter Lindvall. Foto: Privat

– Arbetet med att förbättra företagsklimatet är långsiktigt och det vi gör ska få positiv effekt för lång tid framöver. Men det är klart att vi gärna hade velat avancera även i år, säger regiondirektören Peter Lindvall.

Paul Dino Larsson, ordförande i Tillväxt Gotland och handlare, Ica Maxi i Visby, menar att företagsklimatet är något som det jobbas med dagligen.

”Näringslivsberedningen, ett ”handslag” handlar om att skapa en samsyn där alla vill åt samma håll och en gemensam agenda” berättar Paul Dino Larsson
Foto: Privat

– Vi ska vara bland de 100 bästa kommunerna i landet. Vi har ett starkt näringsliv och en stark framtidstro. Gotland har växt med 4000 personer de senaste åren, fler jobbar och driver företag från ön och fler vill satsa och investera. Det är inte bara i Visby utan över hela ön, vilket är positivt för näringslivet men det skapar också tillväxtutmaningar, säger han.

Detta har lett till etableringen av Näringslivsberedningen, ett ”handslag” mellan samtliga näringslivsorganisationer och Region Gotland.

– Det handlar om att skapa en samsyn där alla vill åt samma håll och en gemensam agenda där vi tittar på varför vi ligger där vi ligger i rankingen och vad vi kan göra tillsammans. Man kan lära sig otroligt mycket av varandra och på en liten ö måste man hålla ihop. Näringslivsberedningen har landat bra, men vi ska inte sitta nöjda utan se till att det händer något i företagsklimatet, även om det får ta sin tid, säger Paul.

Region Gotland är positiva till initiativet.

– Jag känner mig trygg i att Handslaget ska ge effekt. Det är ett långsiktigt strategiskt partnerskap med näringslivet. Det är viktigt för oss att ha en bra relation med företagen och deras organisationer och ta in vilka frågor som är mest angelägna, samt att skapa medvetenhet om vad vi måste förbättra, säger Peter.

Handslaget är en av tre specifika saker som näringslivsorganisationerna och Region Gotland jobbat aktivt med. En andra sak är ett upphandlingsforum med en gemensam agenda där 17 aktiviteter ska leda till ett bättre upphandlingsarbete.

– Syftet är att engagera och skapa förutsättningar för fler gotländska företag. Region Gotland upphandlar varor och tjänster för två-tre miljarder per år.

Och slutligen nämner Peter ett internt arbete om bemötande och myndighetsansvar.

– Vi behöver lyssna på företagens behov och ta tag i de åtgärder som krävs, till exempel en del förbättringar inom samhällsbyggnadsprocessen. Vi tar gärna emot synpunkter. Det finns inga ”quick fixes” utan vi behöver jobba långsiktigt och vara tydliga med varför Gotland behöver ett bra företagsklimat. Företagen är viktiga på så många sätt.  

Alla kommuner i Sverige har på olika sätt drabbats av de senaste pandemiåren. Gotland har två stora näringar som behöver ha bra livskraft: Besöksnäringen och de gröna näringarna.

– Vi ser fram mot en spännande och intensiv besöksnäringssäsong i år men det är tufft för de gröna näringarna i och med de allmänna kostnadsökningarna. Under pandemin har vi satt in sju stödpaket på sammanlagt 100 miljoner kronor. Jag tycker att vi har tagit vårt ansvar, säger Peter.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnders Jakobson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist