NYHET22 september 2021

Uppåt för Gotland

Gotland klättrar 27 placeringar i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Men fortfarande är vägen till toppen lång. Gotlands placeras på plats 236 av landets 290 kommuner. Två västsvenska kommuner, Vårgårda och Härryda kniper första- och andraplatsen.

230 gotländska företag har rankat vilka frågor som är viktigast för regionen att prioritera. Företagen vill se kortare handläggningstider och bättre dialog med regionens beslutsfattare för att förbättra företagsklimatet. Foto: Mostphoto

Rankingen bygger till två tredjedelar på 32 000 enkätsvar från företagare runt om i Sverige varav 3700 från Stockholm län. Betyget ökar i 152 kommuner och sjunker i 75. Antalet kommuner som inte når godtagbart minskar.

”Region Gotland har arbetet aktivt med företagsklimatet de senaste åren och det fokuset behöver fortsätta”, säger Olle Karstorp
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Företagsklimatet i Sverige blir bättre. Vi ser att frågan ligger högt upp på agendan i många kommuner. Det gör det svårare att i år klättra i rankingen än tidigare år. Region Gotland har arbetet aktivt med företagsklimatet de senaste åren och det fokuset behöver fortsätta, säger Olle Karstorp, regionchef Svenskt Näringsliv Gotland. 

Gemensamt för de kommuner som återfinns på den nedra tredjedelen är att företagen ger låg betyg på kommunernas service och bemötande vid företagarärenden. Även Gotland rankas långt ner på de faktorerna. 

– En av de frågor som gör att Gotland inte hamnar högre upp är att företagen inte nöjda med den service de får. Gotland har under de senaste åren arbetet aktivt med internutbildningar för att komma tillrätta med problematiken och min förhoppning är att med ett fortsatt arbete kan årets uppgång vara början på en positiv utveckling för företagsklimatet på Gotland, säger Olle Karstorp. 

I enkäten, som i år besvarades av 230 gotländska företag, har företagen rankat vilka frågor som är viktigast för regionen att prioritera. Två tredjedelar av företagen vill se kortare handläggningstider och över hälften av företagen anger att bättre dialog med regionens beslutsfattare behövs för att förbättra företagsklimatet. Även en ökad förståelse för företagande bland regionens tjänstemän och förbättrade upphandlingar kommer högt upp på företagens önskelista. 

Läs mer om rankingen och enkätundersökningen på www.foretagsklimat.se/gotland

Undersökning av det lokala företagsklimatetLokalt FöretagsklimatRanking
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist