Välfärdsföretagare vill samarbeta mer

NYHET Publicerad

HEMTJÄNST Bra hemtjänst handlar om personalens och ledningens inställning, anser Anette Andersson. När hon inte längre stod ut med kommunens tröghet och ineffektivitet startade hon hemtjänstföretaget Primula på Gotland. Nu brottas hon med kommunens och politikers trista syn på välfärdsföretagare.

Anette Andersson, Primula

"Ett större erfarenhetsutbyte skulle gynna alla", säger Anette Andersson.

– Jag kände att jag ville göra det på mitt sätt. Min drivkraft är att aldrig bli nöjd och att jag tror att jag kan göra saker bättre, säger hon.

För Anette Andersson handlar bra hemtjänst om kontinuitet och om personalens attityd till arbetet.  

– Vår ledstjärna är arbetsglädje och yrkesstolthet och det jobbar vi mycket med det. Hela tiden. Vi försöker att ha en bra dialog med kunder och anhöriga. Det är viktigt att lyssna.

Medan personal från kommunens hemtjänst inte får utföra vissa saker som de äldre ber om, kan medarbetarna från Primula bemöta sina kunder på ett annat sätt.

– Vi säger att ”vi ska se vad vi kan göra – vi ska försöka ordna det”. Det ger ett helt annat arbetsklimat både för kunden, de som arbetar och hela företaget.

Anette Andersson började sin bana som dagbarnvårdare och har sedan arbetat inom vården i olika roller sedan dess. Några år innan hon startade Primula ansvarade hon för kommunens upphandling av privata aktörer inom välfärden när LOV började införas på Gotland. Uppdraget var att granska och kontrollera privata utförare, och att vara länken mellan dem och kommunen. Därefter var hon som chef för regionens hemtjänst och det var när hon satte sig in i ekonomin där som hon fick se uppgifter som fick henne att ”gå i taket”.

– Det var så mycket som var ineffektivt och oekonomiskt! I ett år stod jag ut sedan höll jag på att bli galen! Jag var dessutom ansvarig för 30–50 anställda men fick ändå inte fatta några beslut.

Efter ett år bestämde hon sig för att säga upp sig och 2015 startade hon en egen hemtjänstverksamhet.

På senare tid har regionala politiker kritiserat hemtjänstföretagens möjlighet att erbjuda RUT-tjänster, som de hävdar är en konkurrensfördel. Anette Andersson menar att det är tack vare det som hemtjänstföretag överlever över huvud taget.

– Det är vårt sätt att balansera upp den låga ersättningen. När regionens hemtjänst går back flera miljoner kan den balanseras med pengar från andra kommunala verksamheter, men vi måste ju alltid få det att gå ihop.

Hon anser att samarbetet med kommunen borde vara bättre, särskilt med tanke på att huvudargumentet för att införa LOV var just att öka kunskapsöverföringen.

– Jag saknar ambitionen att samarbeta. Ett större erfarenhetsutbyte skulle gynna alla.

Det införs nu allt fler regler som privata aktörer måste följa för att få leverera till kommunen. För mycket regelkrångel förtar arbetsglädjen, påpekar hon.

– Vi skulle behöva hitta ett mer tillitsfullt samarbete mellan de privata utförarna och kommunen.

Syftet är samma för oss alla – att ge kunden en bra hemtjänst. Det glöms bort ibland.

Primula har nu närmare 40 anställda och ambitionen är att expandera. Om förutsättningarna är de rätta – men vinstdebatten har lagt sordin på stämningen i branschen, påpekar hon.

– Ordet vinst har blivit ett skällsord. Jag har tagit ett privat lån och pantsatt mitt eget hus för att kunna köpa det här företaget. Lånet har jag inte kunnat börja betala på än. Varför ska inte jag, om det blir någon vinst, få behålla den så att jag åtminstone kan betala tillbaka på mitt lån? 

Det som skulle underlätta framöver för Primula är en bättre kommunikation med kommunen, konstaterar Anette Andersson.  

– Vi har toppenfina resultat från våra kunder, men vi vill känna att det finns ett förtroende från regionen för att vi utför en bra hemtjänst. Att vi behandlas på lika villkor och inte betraktas som något som katten har släpat in.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

Politiskt trängd skolföretagare sålde verksamheten

VÄLFÄRD Politisk osäkerhet fick Skolhoppet, som driver en montessoriskola, att sälja till ett större bolag. Därmed är skolans framtid tryggad. "Som liten friskola är det ganska tufft och skakigt idag", säger grundaren Maria Jacky.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

I Böle har skolan blivit byns mötesplats

SKOLA När den kommunala skolan i Böle lades ner 2003, gick föräldrarna ihop för att rädda den. De startade en ideell förening som idag äger skolan, en restaurang och ett fastighetsbolag. All vinst återinvesteras, bland annat i hög personaltäthet och näringsrik mat lagad från grunden.
NYHET Publicerad:

Dialys på export stärker svensk välfärd

VÅRD Sedan det svenska dialysföretaget Diaverum köptes av ett riskkapitalbolag för elva år sedan har expansionen varit rekordartad. Företaget finns idag i uppåt 20 länder och en av framgångsfaktorerna är det systematiska kvalitetsarbetet som ständigt förbättrar för patienterna.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Politiker vallfärdar till fristående skola

GRUNDSKOLA När Jessica och Fredrik Påhlsson startade sin första skola var målet att bli bäst. Idag vallfärdar politiker och andra dit för att förstå hur de får ihop ekvationen med mindre klasser och högre lärartäthet med samma budget som kommunens skolor.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.