3 av 10 företagare i Halland påverkas i hög utsträckning av brottslighet och otrygghet

NYHET Publicerad

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Halland. Drygt tre av tio halländska företag säger nu att det påverkar deras verksamhet i hög utsträckning. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv bland drygt 1000 halländska företagare.

Kristian Ryberg

Kristian Ryberg

Foto: Ernst Henry Photography AB

—  Att så många företagare påverkas av brottslighet och otrygghet är alarmerande men tyvärr inte så förvånande. Det har blivit en betydande del av företagsklimatet och påverkar nu i princip alla branscher, säger Kristian Ryberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Halland.

Det är Svenskt Näringslivs årliga undersökning om det lokala företagsklimatet i landets kommuner som ligger till grund för resultatet. Totalt har cirka 33 000 företag svarat i undersökningen, varav drygt 1000 i Halland.  

Brottsligheten handlar ofta om stölder, inbrott och bedrägerier. Men även en upplevd otrygghet för anställda som till exempel stänger en butik eller restaurang kvällstid.   

— Det stör den dagliga driften, kostar tid och pengar och skapar samtidigt en otrygghet för de anställda. Många företagare uttrycker också en uppgivenhet när man exempelvis anmäler en stöld eller ett inbrott då det inte resulterar i någon egentlig åtgärd, konstaterar Kristian Ryberg.  

Det finns dock skillnader mellan kommunerna i Halland. I Halmstad uppger hela 38 procent av företagen att de är påverkade i hög grad. Samtidigt är samma siffra i Varberg är 20 procent. 

— När företagen får välja ett område som de tycker att kommunen bör prioritera för att förbättra företagsklimatet kan vi också se att ”minskad brottslighet och ökad trygghet” hamnar högt upp på önskelistan, säger Kristian Ryberg. 

Brottslighet och otrygghet hämmar företagens tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. Deras direkta kostnader för ren brottslighet beräknades under 2018 till 55 miljarder kronor, enligt HUI Research. Till det kommer även indirekta kostnader för säkerhetsåtgärder (exempelvis larm, kameror och väktare) och utebliven tillväxt. 55 miljarder är alltså sannolikt en rejäl underskattning. 

Brottslighet samt den oro och otrygghet som tillkommer är dock svår att räkna på. Den effekten går inte fullt ut att mäta i kronor, men den påverkar hur både företag och människor agerar. 

— När coronakrisen väl är över så måste trygghetsfrågan vara ett område som kommunerna, polisen och företagen samverkar kring.  Flera kommuner arbetar på et bra sätt med medborgardialoger om trygghet, men man vänder sig sällan till näringslivet.. Att öka fokuset på brottsligheten och otryggheten som drabbar företagen är oerhört viktigt, avslutar Kristian Ryberg.  

Andelen företag i kommunen som anser att de påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning av brottslighet/otrygghet?

Halmstad 

38% 

Laholm 

36% 

Falkenberg 

30% 

Hylte 

29% 

Kungsbacka 

27% 

Varberg 

20% 

Sverigesnittet är 26%. 

Snittet i Halland är 29% 
Källa: 924 svar från företag i Halland i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om lokalt företagsklimat.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

”Ju mer jag engagerade mig, desto mer fick jag tillbaka”

FÖRETAGANDE Hur är det att vara småföretagare och hur gör man sin röst hörd?
NYHET Publicerad:

”UF borde få större roll i skolan”

UF För att förbättra kontakten mellan skola och näringsliv finns flera initiativ runt om i landet likt industrinätter, prao, praktik, lärlingsutbildningar och Ung Företagsamhet.
NYHET Publicerad:

Framtidsplaner som ändras

KRÖNIKA Det blir inte alltid som man har tänkt sig och det här året gäller det i högre grad än annars.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

ICA-handlaren: ”Det är konsumenten som i slutändan får betala”

FÖRETAGSKLIMAT Enbart det brottsförebyggande arbetet inom handeln kostar drygt 13 miljarder kronor årligen.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste högre upp på kommunernas dagordningar”

FÖRETAGSKLIMAT "Näringslivets problem med otrygghet och utsatthet för brott måste upp högre på kommunernas dagordningar”, anser Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Halland. 
NYHET Publicerad:

3 av 10 företagare i Halland påverkas i hög utsträckning av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Halland. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv bland drygt 1000 halländska företagare.
NYHET Publicerad:

Så stöttar TRR företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet i Halland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i de halländska kommunerna

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Halland

DET EKONOMISKA LÄGET Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet visar på dramatiska fall för samtliga variabler.
NYHET Publicerad:

Festen ställdes in – ”vi har tappat 50 - 80% av omsättningen”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Halland

CORONAKRISEN Sedan 7 april har det inkommit 1 400 ansökningar om kortidspermittering till Tillväxtverket från företag i Halland. Totalt är 7,0 % av de anställda i näringslivet är korttidspermitterade, den femte högsta andelen i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Halland

DEBATT Om en tredjedel av företagen står stilla fram till hösten kan arbetslösheten öka med 350 000 personer bara genom konkurser. Därför är det bråttom med mer åtgärder.
NYHET Publicerad:

Sveriges största billogistikföretag vill se mer offensiva åtgärder från regeringen

CORONAKRISEN För svenska logistikföretaget Axess Logistics kommer kommande månader vara ett stålbad. Regeringens åtgärder hittills imponerar inte och skulle behöva vara betydligt mer omfattande. 
”Min bedömning är att många europeiska länder erbjuder förmånligare åtgärder än vad Sverige gör", säger koncernchef Mats Eriksson.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.