LogoLogo
LogoLogo
NYHET27 augusti 2020

Coronakrisen - tillbakablick, nuläge och framtid

Coronakrisen har påverkat samhället sedan mars månad med kraftigt stigande arbetslöshet, ett stort antal permitteringar och stigande varsel som följd. Inför sommarmånaderna var oron bland företagen stor. Samtidigt har vi under denna tid sett många exempel på hur kommuner, företag och privatpersoner hjälpts åt för att både minska smittspridning och hålla jobb och företag igång.

18.png

Nu när hösten närmar sig är osäkerheten fortsatt är stor. Många företag och offentliga verksamheter har dock ett nytt ”normal-tillstånd” och tvingats anpassa sig till en ny vardag.

Camilla Johansson, näringslivsansvarig i Hylte kommun, Martin Andersson, näringslivsdirektör i Varbergs kommun och Peter Severin Larsson som arbetar som näringslivschef i Laholms kommun, ger oss en inblick i hur de upplever tiden som varit, nuläget och hur vi på bästa sätt ska tackla framtiden.

Hur har ert arbete utvecklats under coronakrisen? Vad är de främsta skillnaderna i hur ni arbetade i början och hur ni arbetar nu?

I våras ställde Varbergs kommun om sitt arbete med flera olika insatser. Bland annat genom att ringa runt till ett stort antal företag, göra stora omställningar i sin kommunikation med tätare nyhetsbrev och samlad information på sin webbplats samt genom att stötta näringslivet kring kommunikation om take away, att hålla avstånd och vikten av att bidra till det lokala näringslivet. Varberg beslutade också om ett flertal lättnader kring avgifter, regelförenklingar och utökade tillstånd för företag.

— En hel del av näringslivet har flutit på som tidigare. Bygglovsavdelningen vittnar om en ökning i antal bygglov och Varberg har stora områden för markanvisning samt ett stort stadsutvecklingsprojekt, särskilt projekt Varbergstunneln, som har gjort att näringslivet hållits igång, säger Martin Andersson.

Laholms kommuns arbete under coronakrisen har varit uppdelat i två delar, det långsiktiga och det kortsiktiga.

— ”Jag skulle säga att vårt långsiktiga arbete inte har förändrats avsevärt under coronakrisen gång, men att vi förfinat det kortsiktiga arbetet. Bland annat har vi idag en mycket noggrannare uppföljning av hur det går för kommunens företag på olika vis, till exempel gällande eventuella svårigheter med in- eller utleveranser, förändring i omsättning med mera. Vi mäter dagligen omsättningen i tio butiker inom handel i centrum för att kunna se hur det faktiskt går för handeln i kommunen. Vi har kontinuerliga uppföljningsmöten och vi var första kommunen i Halland med att dela ut presentkort till kommunalt anställda som enbart kunde användas för handel i kommunen”, beskriver Peter Severin Larsson.

Camilla Johansson menar att det offentliga har blivit bättre på att snabba upp processer för näringslivet, inte bara i Hylte kommun, utan även på regional och nationell nivå. Dessutom har samarbetet mellan region, kommuner och aktörer som Svenskt Näringsliv fungerat väl.

— Jag känner verkligen att vi blivit hörda och att samverkan har fungerat väldigt bra. Överlag har vi fått en större insikt i vad de politiska besluten betyder för våra företag och näringslivet i stort, på ett annat sätt än vi kanske gjort innan. Det har också gett oss en ännu större förståelse för den enskilde företagaren och dennes vardag.

Sommaren var ett stort orosmoln för näringslivet. Nu har vi snart tagit oss igenom den, vad är nästa utmaning?

Samtalen som gjordes till företag i Varbergs kommun under våren ska nu följas upp för att ge näringslivskontoret en bra bild av hur företagen ser på hösten. Martin Andersson ser själv en del utmaningar.

— Dels behövs en kompetensomställning och en digital omställning. Varberg har dessutom en stor besöksnäring som troligen kommer påverkas av minskad beläggning och konferensgäster. Handeln var pressad även innan coronakrisen, så det är en utmaning som kommer att bestå.

— Världskonjunkturen kommer att påverka även oss i Varberg, trots våra byggprojekt. Det gäller att hålla i och inte falla tillbaka i oförsiktighet. När stöden fasas ut så kommer det uppstå en osäkerhet bland företagen om hur man skall hantera den situationen, tror Martin Andersson.

I Laholm drabbades framförallt besöksföretag och butiker hårt vilket medfört varsel och permitteringar.

— Omsättningen både bland besöksföretag och hos handeln tappade ordentligt i början och det fanns exempel på butiker där det kunde gå en hel dag utan att ett inslag i kassan. Nu ser vi att flera butiker till viss del har återhämtat sig och har en bättre omsättning. Men då de gjort nedskärningar i personal genom permitteringar och varsel är det ofta ägarna själva står i butikerna. Det jag är orolig över är hur länge de kommer att orka själva utan att ta in någon personal på längre sikt”, säger Peter Severin Larsson.

Han uttrycker också oro över de producerande företag i Laholms kommun vars säljare inte får komma ut till återförsäljare och att de företag som är beroende av produkter och delar från fordonsindustrin inte kommer kunna få dessa.
Camilla Johanss
on lyfter den allmänna osäkerheten som roten till höstens utmaningar.

— Ovissheten i sig är den stora utmaningen. Det är svårt för såväl oss som för företagarna att planera och man behöver ta fram olika alternativa planer för att hantera såväl nuläget som närmaste framtiden. Hur hanterar och stöttar vi näringslivet på bästa vis egentligen? Vi har t ex flera underleverantörer till fordonsindustrin som är verksamma i kommunen, det är svårt att veta vad som kommer att ske i den branschen på sikt med tanke på den enskildes och företagens ekonomiska förutsättningar, säger Camilla Johansson.

Hon avslutar sin spaning på nästkommande utmaningar ur en positivare vinkel och tar upp hur intressant det blir att få se utvecklingen hos de företag som nu ställer om.

Hur ska vi ta oss vidare efter pandemin? Vem bestämmer när den är slut?

— Pandemin kommer antagligen bidra till att det sker en omställning av delar av näringslivet. Vissa företag och branscher kommer ha svårare än andra. Frågan är om och när pandemin kommer att ta slut eller att man kommer att förhålla sig till läget. De företag som har lätt för att ställa om och utvecklas kommer då ha en klar fördel, menar Martin Andersson.

— När vi har ett vaccin som fungerar är pandemin över, fram till dess får vi räkna med att det kommer vara restriktioner för möten och träffar. Jag tror att den snabba digitalisering som skett under denna tid kommer att fortsätta vara en del av vardagen även efter att ett vaccin kommit. Man kommer också fundera en extra gång på om ett möte måste vara fysiskt eller om det lika väl går att genomföra digitalt, avslutar Peter Severin Larsson.

— Vi kommer i fortsättningen att ha en annan beredskap för nya kriser. Vi arbetar med en utvärdering av det krisarbete vi gjort fram till nu och jag tror det är viktigt med en dialog mellan kommun och region för att diskutera vad som varit våra styrkor och svagheter under krisen, menar Camilla Johansson.

Text: Mathilda Ohlsson Larsson

coronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist