En förändrad Arbetsförmedling – bra för alla

NYHET Publicerad

KOMPETENS Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form har spelat ut sin roll, och står nu inför en reformering. Istället för att förmedla jobb bör myndigheten fokusera på myndighetsutövning och kontroll av de fria aktörer som står för jobbförmedlingen. Ruben Linton driver Tetiko i Varberg som levererar tjänsten ”Stöd och matchning” till myndigheten. Han ställer sig positiv till Arbetsförmedlingens förändring framåt och menar att det är något alla tjänar på i slutändan.

Ruben%20Linton,%20Tetiko.jpg

Enligt siffror från hösten 2017 är det bara en procent av svenska folket som säger sig ha förtroende för Arbetsförmedlingen (AF), och Statistiska Centralbyrån rapporterar att endast tio procent av företagens externrekyteringar sker via Arbetsförmedlingen. 1,5 procent av jobben förmedlas av myndighetens personal, vilket innebär att varje arbetsförmedlare i snitt förmedlar 2,5 jobb på ett år. Istället vänder sig både företag och arbetssökande till sina personliga nätverk, och flera fackförbund erbjuder egna alternativ för förmedling av kontakter och CV.

— Jag tror att den här förändringen kan innebära något positivt för Arbetsförmedlingen och dess personal. Efter att i flera år ha haft ett brett och otydligt uppdrag får man nu en renodlad uppgift och kan fokusera på att göra den riktigt bra, säger Charlotte Schéle, regionchef för Svenskt Näringsliv i Halland.

Ruben Linton är grundare av företaget Tetiko i Varberg, som levererar tjänsten ”Stöd och matchning” till Arbetsförmedlingen. Även han välkomnar en förändring av Arbetsförmedlingen, och menar att myndigheten i fler år dragits med problem som tillfälligt plåstrats om istället för att komma fram till långvariga lösningar.

— Det finns två viktiga saker i det här. För det första är Arbetsförmedlingen en myndighet och ska därför ägna sig åt, och äga, själva myndighetsutövningen. Man kan aldrig lägga över myndighetsutövning på privata aktörer. AF har inte lyckats så väl med den faktiska jobbmatchningen. Det är vi externa aktörer bättre på och då är det rätt att vi utvecklar det arbetet, säger Ruben Linton.

— För det andra ser jag att vi externa aktörer bör jobba i upphandlingar byggda ur Lagen om valfrihet (LOV) och inte Lagen om offentlig upphandling (LOU). På det viset vinner både det offentliga och de arbetssökande. I upphandlingar som ligger under LOVen kan seriösa leverantörer leverera på lika villkor men konkurrera med olika spetskompetenser och arbetsmetoder. De som är bäst på att leverera får mest att göra och således betalar det offentliga bara till leverantörer som har goda resultat, fortsätter han.

Som myndighet anser Ruben att Arbetsförmedlingens uppdrag, i framtiden, bör vara att hjälpa människor att hitta den aktör som passar dem bäst. Myndigheten bör även granska de aktörer som finns, och se till att de följer gällande lagar och regler.

— Tetiko och andra seriösa aktörer välkomnar detta, eftersom det rensar ut dem som inte sköter sin uppgift och ger branschen dåligt rykte, förklarar Ruben Linton.

”Stöd och matchning” bör ses som en modell för hur det kan gå till. Det är en tjänst för arbetssökande med behov av ett förstärkt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet – som många gånger utförs av privata företag. Inbyggt i systemet finns ett ratingsystem, där leverantören bedöms utifrån hur väl man lyckas med sitt uppdrag på en skala från en till fyra stjärnor. Aktörer som inte lever upp till kraven rensas bort ur systemet. Systemet räknar inte bara hur många personer man får ut i arbetslivet, utan tar hänsyn till deras individuella egenskaper. En nyanländ person som pratar knackig svenska och saknar arbetslivserfarenhet är svårare att hjälpa än en svenskfödd, högutbildad man i 40-årsåldern, och ger därför högre poäng.

För att det här upplägget ska fungera är det viktigt att upphandlingarna sker inom ramarna för LOV och inom Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Arbetsförmedlingen preciserar då vad de vill ha och vad de betalar för det. Det ska inte handla om vem som kan pressa priset mest.

— Det gör att flera aktörer kan delta. Dessutom får de arbetssökande själva göra sitt val, vilket betyder mycket för dem, avslutar Ruben Linton.

Text: Mathilda Linnander

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Det långsiktiga målet: Att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet"
NYHET Publicerad:

ICA-handlaren: ”Det är konsumenten som i slutändan får betala”

FÖRETAGSKLIMAT Enbart det brottsförebyggande arbetet inom handeln kostar drygt 13 miljarder kronor årligen.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste högre upp på kommunernas dagordningar”

FÖRETAGSKLIMAT "Näringslivets problem med otrygghet och utsatthet för brott måste upp högre på kommunernas dagordningar”, anser Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Halland. 
NYHET Publicerad:

3 av 10 företagare i Halland påverkas i hög utsträckning av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Halland. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv bland drygt 1000 halländska företagare.
NYHET Publicerad:

Så stöttar TRR företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet i Halland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i de halländska kommunerna

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Halland

DET EKONOMISKA LÄGET Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet visar på dramatiska fall för samtliga variabler.
NYHET Publicerad:

Festen ställdes in – ”vi har tappat 50 - 80% av omsättningen”

CORONAKRISEN Coronakrisen har fört med sig allvarliga påfrestningar för privatpersoner och företag i hela landet.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Halland

CORONAKRISEN Sedan 7 april har det inkommit 1 400 ansökningar om kortidspermittering till Tillväxtverket från företag i Halland. Totalt är 7,0 % av de anställda i näringslivet är korttidspermitterade, den femte högsta andelen i landet.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Halland

DEBATT Om en tredjedel av företagen står stilla fram till hösten kan arbetslösheten öka med 350 000 personer bara genom konkurser. Därför är det bråttom med mer åtgärder.
NYHET Publicerad:

Sveriges största billogistikföretag vill se mer offensiva åtgärder från regeringen

CORONAKRISEN För svenska logistikföretaget Axess Logistics kommer kommande månader vara ett stålbad. Regeringens åtgärder hittills imponerar inte och skulle behöva vara betydligt mer omfattande. 
”Min bedömning är att många europeiska länder erbjuder förmånligare åtgärder än vad Sverige gör", säger koncernchef Mats Eriksson.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Halland

CORONAKRISEN 6 av 10 företag i Halland upplever en vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas också 4 av 10 av företag av störningar i materialtillförsel och produktion. Det visar en ny undersökning bland drygt 250 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Halland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.