NYHET11 december 2019

EPIC ökar tillgången på teknisk kompetens

Hösten 2018, tio år efter starten, kunde teknikföretagens intresseförening Gotech i Växjö få ett kvitto på att satsningen nått ett viktigt etappmål. År 2008 hade industritekniska programmet på Kungsmadskolan i Växjö inga sökande. Hösten 2019 hade man 19 som sökte programmet i första hand och ytterligare 18 som hade det som andrahandsval.

Verksamhetsledaren för Epic och Gotech, Maja Karlberg, vill utveckla ett koncept för hur Epic blir allt mer involverade i det livslånga lärandet inom industrin – från mellanstadiet och uppåt.

En av förklaringarna heter EPIC– Innovation and Technology Center – som är en gemensam, unik satsning för näringslivet, universitetet och gymnasieskolan i Växjö-Alvesta.

– Nationellt sett har industritekniska programmet väldigt lågt söktryck, men här startade vi i höstas med ett överintag – 19 elever till 16 platser, berättar Maja Karlberg, som är verksamhetsansvarig för både Gotech och Epic.

Ökad kännedom ger ökat intresse

Gotech bildades av de ledande företagen inom metallbearbetande industrin i Växjö-Alvesta, i syfte att öka intresset hos ungdomar för att satsa på en karriär i branschen. Det gör man med studiebesök och andra aktiviteter, redan från mellanstadiet, med inriktning mot elever i skolan och på universitetet, via SYV:are och skolledare.

– Vi vill öka kännedomen om våra teknikföretag och vara en gemensam röst för att påverka utbildningsanordnare och politiker, lokalt och regionalt säger Maja Karlberg.

Det har uppenbarligen gett resultat, inte bara på industritekniska programmet. Det tekniska programmet på Teknikum i Växjö fick utöka från två till tre parallellklasser för ett par år sedan. Även programmet för el- och automation har ökat elevantalet. Våren 2020 kommer det ut 110–120 studenter från de olika tekniska utbildningarna på gymnasierna i Växjö. Varenda elev, som tar det här seriöst, har jobb efter avslutad utbildning.

Modern industrimiljö

EPIC, som före tillkomsten kallades Teknikens hus, ägs till hälften var av Gotech och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Verksamheten finansieras till 20 % av dessa och till 80 % av Växjö kommun och Linnéuniversitetet (LNU).

Läraren Johan Karlström (t.v.) studerar tillsammans med eleverna David och Viggo en modell av en tillverkningslinje, som är uppbyggd i EPIC:s designavdelning – ett av sex maskinområden som Maja Karlberg ansvarar för.

EPIC innehåller en modern utrustning inom sex maskinområden, baserade på de behov LNU och gymnasierna har för sin utbildning. Där finns CNC-maskiner för skärande bearbetning, svets- och plåtbearbetning, automationsdel med robot-lab, prototypverkstad, mät-lab och designverkstad.

– Det är universitetet och gymnasierna som driver utbildningarna, men de utnyttjar våra resurser. Och företagen kan komma med praktiska utvecklingsuppgifter. Vi har cirka 300 elever som är här av och till. Vissa tre dagar i veckan, andra bara ibland, förklarar Maja Karlberg.

Unikt samarbete lockar internationellt

EPIC är, så vitt Maja Karlberg har kunnat utröna, unikt i Sverige.

– Det finns ju liknande resurscentra som är till för en viss process, eller för ett visst företag, men så vitt vi har kunnat se, inget annat som har vår uppbyggnad med samverkan mellan en hel bransch, yrkesutbildningarna samt forskning och utveckling på högskolenivå, säger hon.

Satsningen har också gett internationell uppmärksamhet.

– I höst kommer en grupp lärare och elever från Nova College utanför Amsterdam hit för en tvåveckors kompletterande utbildning, som avslutas med ett prov för att få svetsar-certifikat. Det är andra gången de är här och nu kommer även den holländska Svetskommissionen, för att studera hur vi har byggt upp vår verkstad, berättar Maja Karlberg.

Utvecklingen fortsätter

Det internationella intresset, det starka engagemanget från medlemsföretagen under lång tid och det ökade intresset från ungdomar i gymnasieåldern, visar att EPIC-satsningen börjar bära frukt. Kanske är den inte det enda nödvändiga svaret på hur teknikintensiv industri ska kunna lösa sina framtida kompetensbehov, men ett viktigt grepp.

– Det har varit en extrem snedmatchning mellan, å ena sidan, ungdomens intressen för vissa yrken och, å andra sidan, var jobben finns. Vi vill hjälpa till att balansera upp intresset, förklarar Maja Karlberg.

– Vi har nu ”Epic 1.0”, men detta måste vara en ständigt utvecklande verksamhet. Vi ska ligga i framkant med både utbildning och tekniska resurser, med projekt där vi kan sy ihop gymnasiet med studenter, forskare och företag.

Olle Termén

KOMPETENS.SKOLA UTBILDNING.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist