NYHET3 december 2019

Willo AB söker problemlösare

Willo AB i Växjö är ett företag som traditionellt sålt tillverkningskapacitet, men som successivt utvecklats mot allt mer komplicerade lösningar. Det ställer krav på kontinuerlig utveckling och nytillskott av kompetens hos de 110 anställda.

Marcus Johansson, vd på Willo AB.

– Det är en utmaning, berättar vd Marcus Johansson, att öka leveransvärdet genom att förlänga värdekedjan med prototyptillverkning, inköp, tillverkning och montering av produkter med mycket högt ställda krav.

– I detta är personalrekryteringen vårt absolut viktigaste fokus. Allt handlar om vilka människor vi har i Willo. Om man ska attrahera rätt personal, måste man ha en fräsch arbetsmiljö, även i verkstaden.

Detta sagt i det inbjudande konferensrummet, som öppnar sig mot den idylliska Räppe kanal, kantad med lövträd och med småbåtar ankrade i den svaga strömfåran. På bordet står en modell, en gåva från Westinghouse, av ett element med bränsleceller till ett kärnkraftverk – celler som monteras med detaljer från Willo, förutom vad gäller de fyra meter långa rören och de radioaktiva kutsarna som innesluts i dem.

Modellen av en bränslecell från ett kärnkraftverk visar en sida av komplexiteten i Willo AB:s produktion.

Willo AB grundades av schweizaren Willy Loeffel 1956 och ägs i dag av hans dotter Marie Swanström, Bengt Swanström och Marcus Johansson. Inriktningen har från början varit mot automatsvarade detaljer med kompromisslös kvalitet.

Ju svårare, desto bättre
Att man lyckats etablera sig som leverantör av sådana kritiska komponenter till kärnkraftsindustrin är naturligtvis ett toppbetyg, men Marcus Johansson har en minst lika hög ambition på andra områden.

– Kärnkraftsindustrin växer visserligen globalt, men vi vill öka inom annan komplex industri och inom medicinteknik, säger Marcus Johansson. Vi gör i dag detaljer för tand- och hörselimplantat och vill gärna bredda inom med-tech, där det ställs höga krav.

– Processnära detaljer, som är svåra att tillverka – där vill vi vara med. Vi ska aldrig tacka nej till komplexa och svåra affärer. Blir det för enkelt så är det en annan typ av konkurrens, som handlar mer om pris.

Ökat intresse för industriprogrammet
I likhet med många andra industriföretag har Willo AB genom åren sett svårigheter att finna och rekrytera rätt personal. Detta ledde 2008 till att man engagerade sig i tillkomsten av Gotech, där Bengt Swanström är ordförande. Gotech är en ekonomisk förening som drivs av de största teknikföretagen i Växjö och som varit drivande vid etableringen av Epic, en unik satsning på utbildning i teknikyrkena, med bas på Linnéuniversitetet. (Se separat artikel)

– Innan Gotech startades var det nästan inget söktryck alls på industriprogrammet i gymnasiet, men nu är där ett överintag. Jag tror att Epic är orsaken till detta, säger Marcus Johansson.

Problemlösare med rätt attityd
I och med strävandena mot mer komplexa produkter har Willo allt större behov av ren ingenjörskompetens. Detta gör att man har närmat sig Linnéuniversitetet, för att intressera studenterna för att stanna i Växjö, med en framtida karriär i den lokala industrin.

– Vi söker dem som har ett ”problemlösartänk”, som tycker att det är roligt, när det är komplext och svårt. Mera komplexa system kräver rätt attityd hos de människor som ska jobba med dem. En del kanske tycker att det är mera spännande att jobba i stora, välkända företag. Men hos oss får de en större delaktighet och bättre överblick över helheten.

Marcus Johansson tycker att Willo i sitt HR-arbete lyckas bra, men behovet finns ständigt.

– Vi har en fantastisk personal, men det gäller att komplettera den, för att klara av ökad volym och även nya grejer. Vi vill växa organiskt med 10 % per år, och vi vill göra det i Växjö. Om vi skulle välja att växa via förvärv i stället, vore det extremt svårt att fortsätta upprätthålla den exemplariska kvalitet vi är kända för, anser Marcus Johansson.

Bättre marknadsstöd från kommunen
Willo gör vad man kan, tycker han, för att öka intresset för industrin som arbetsgivare.

– Här tycker jag att Växjö kommun kunde hjälpa till att framhäva teknikföretagen mera. Man har kommit långt med att sälja in sin IT-profil, men industri har inte fått samma stöd i den externa kommunikationen. Vi har också annan industri i världsklass och det skulle man kunna framhäva bättre.

– Vi vill att teknikintresserade människor ska veta att det finns extremt spännande och utvecklande jobb i industrin. Och här är det ett helt annat helhetsansvar än i större företag – både i komplexitet och internationellt.

Olle Termén

rekryteringSKOLA UTBILDNING.KOMPETENS.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist