Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 november 2021

”Enligt mig är energipolitiken helt körd i botten” 

Vartannat företag tror inte att den extra elen som behövs för framtida investeringar kommer kunna levereras. Till den skaran hör KE’s bussar i Kungsbacka, som redan idag vittnar om elbrist. ”Vår största utmaning är elavbrott”, konstaterar Magnus Elofsson , VD KE’s bussar.

”Vår ambition är att leverera säker trafik till våra passagerare och inte ställa in några turer. Men vid elavbrott kan vi inte leva upp till vår ambition. Det är den största konsekvensen”, konstaterar Magnus Elofsson. Foto: Privat

Drygt hälften av företagen som planerar att göra elkrävande investeringar är oroliga för att elen inte kommer räcka till. Samtidigt ser vi redan idag att elbristen är ett problem för halländska företag, här och nu. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel. Runt om i landet stoppas idag investeringar på grund av att den lokala tillgången av el inte kan säkras. Vi har pratat med Magnus Elofsson, VD för KE’s bussar som vittnar om elbrist.

Företaget startades 1922 och bedriver kollektivtrafik, skoltrafik och beställningstrafik i transportsektorn. Företaget kör på uppdrag av Västtrafik och Hallandstrafiken. Stora summor har investerats i egna laddningsdepåer för att kunna ställa om bussarna till el. Detta för att säkerställa företagets ansvar för miljön samt behålla konkurrenskraften. 

- Vår största utmaning idag är elavbrott. Vi måste manuellt starta om laddningen igen när strömmen är tillbaka och när det händer på natten är inte bussen färdigladdad på morgonen. Det gör att vi måste ställa in turer. Det är ett jätteproblem, berättar Magnus Elofsson.

Trots att elavbrotten är korta och små blir konsekvenserna stora. Magnus berättar att konkurrenskraften försämras när företaget inte kan garantera att bussarna går ut. Dessutom måste företaget betala vite på 5000 kronor till Västtrafik för varje missad tur.

- Vår ambition är att leverera säker trafik till våra passagerare och inte ställa in några turer. Men vid elavbrott kan vi inte leva upp till vår ambition. Det är den största konsekvensen, konstaterar Magnus Elofsson.

Undersökningen visar också att sju av tio företag har lågt eller inget förtroende för den svenska energipolitiken. Det hämmar investeringsviljan och möjligheten för omställningen till el. Magnus berättar att en ny investering är planerad. Fler bussar ska ställa om till el och turtrafiken ska utökas till kvartstrafik. För att investeringen ska genomföras krävs leveranssäker el. 

- Enligt mig är energipolitiken helt körd i botten. Vi lägger ner kärnkraftverk i södra Sverige och ersätter inte kapaciteten med en annan energikälla. Elbristen drabbar oss här och nu! Det krävs en tydligare plan för att vår klimatomställning ska bli möjlig, avslutar Magnus Elofsson.

Text: Annie Hilmersson

Lokalt FöretagsklimatElförsörjning
Skriven avKristian Ryberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist