NYHET22 september 2021

Företagsklimatet i praktiken  

Årets ranking av det lokala företagsklimatet belyser skillnaderna i förutsättningar att driva företag runtom i kommunerna. Men hur kan skillnaderna se ut i verkligheten, bakom siffrorna? Transportcentralen bedriver verksamhet både i Falkenberg, som i år rankades i topp på plats 10 av landets 290 kommuner och i Halmstad som istället kom på placeringen 246. 

Lars Quander är Vd på Transportcentralen och bedriver verksamhet i både Falkenberg, som har länets bästa företagsklimat, och i Halmstad, som har länets sämsta. Som företagare märker han stora skillnader.
I Halmstad finns en distans till näringslivet som inte finns på samma sätt i Falkenberg. Halmstad är ju större, men inte så mycket större att det kan förklara skillnaderna.
Lars Quander
VD Transportcentralen

Transportcentralen verkar inom områdena logistik, entreprenad och recycling och består av 70 stora och små åkerier och entreprenadföretag. Verksamheten började i Halmstad, men slogs sedan ihop i en fusion med Åkericentralen i Falkenberg och blev därefter Transportcentralen. Därav företagets verksamhet i de båda kommunerna. Enligt VD Lars Quander skiljer sig de båda kommunerna åt gällande framförallt kontakt, kontinuitet och uppföljning med näringslivet:

- Jag kan ju bara prata utifrån mitt perspektiv som företagare i båda kommunerna, men jag upplever en skillnad. I Halmstad finns en distans till näringslivet som inte finns på samma sätt i Falkenberg. Halmstad är ju större, men inte så mycket större att det kan förklara skillnaderna. I Falkenberg får man på ett helt annat sätt intrycket av att våra problem och utmaningar inte bara är våra, utan även kommunens. Det synsättet präglar mycket, säger Lars Quander.

- Som exempel har Falkenberg en företagslots som hela tiden hjälper oss när vi behöver något för att utveckla vår verksamhet. Vi ringer och säger vad vi behöver hjälp med och då talar personen om för oss vad vi ska göra och hur vi går vidare. Det är väldigt smidigt. Man går in och tar ett gemensamt ansvar för hitta lösningar och vi vet vem vi ska kontakta, fortsätter Lars Quander.

Jag och andra företag som växer är beroende av kommunen genom till exempel tillstånd eller andra ganska komplicerade processer, vi sitter ju alla i samma båt här och går det bra för oss går det bra för Halmstad
Lars Quander

Lars fortsätter att berätta att politiken är engagerad i deras frågor i Falkenberg och att förvaltningarna tydligt vet hur de ska arbeta och agera. Han är noga med att påpeka att han verkligen inte alltid behöver få rätt, men vill få möjlighet att få ge sitt perspektiv och få återkoppling. Det är ett medskick som han menar att Halmstad måste jobba mer tydligt med.  

- Som ett exempel har vi i flera år sökt etableringsmark då företaget glädjande nog har vuxit. I Halmstad ringde jag angående detta och fick svaret att “tyvärr är det andra som också frågar” och sen stannar det mer eller mindre där och vi har inte kommit vidare. Det visar tydligt att vi inte kommer längre i processen utan att kommunen skjuter frågan ifrån sig. Här måste saker och ting fungera. Vi börjar nu närma oss den punkten när läget håller på att bli akut om vi ska kunna åta oss de kunder som ligger i pipen. Även om det är svårt, behövs det att man känner att kommunen engagerar sig och gör vad man kan för att hitta en lösning, berättar Lars Quander.

- Ett annat exempel är gällande miljö och hälsa där en tidigare inspektör kom som enligt oss bara tyckte en massa, men var inte särskilt intresserad av att lyssna. Ärendet gick istället till Länsstyrelsen där det konstaterades att vi vann i frågan. Hela processen tror jag hade kunnat undvikas med tidig dialog. Jag kan inte se att samma sak skulle kunna ske i Falkenberg, utan där finns strukturer som fångar upp detta innan saker och riskerar att skena iväg. I Falkenberg lever de närmare näringslivet och det gäller oavsett vad det är, miljö och hälsa eller el och energi.  

Lars Quander tror att ett bra företagsklimat är viktigt för att företagare ska vilja stanna kvar eller etablera sig i Halmstad. Samtidigt berättar att en flytt inte är ett alternativ för Transportcentralen. De har för många kunder i Halmstad och behöver närheten för att kunna ge rätt service till kunderna. 

- Halmstad är ju på många sätt en fantastisk kommun med ett optimalt läge för oss. Vi vill ju inget hellre än att vi ska få bra stöd och service när vi behöver det, och att kommunen är på alerten. Att man vill hitta lösningar när saker dyker upp och har inställningen att vårt problem är ett gemensamt problem som vi tillsammans ska försöka lösa. Allt är verkligen inte dåligt med Halmstad och det finns ju såklart företagare som inte delar min upplevelse. Men jag hade i alla fall gärna sett mer “Falkenberg” i Halmstad, säger Lars Quander.  

Avslutningsvis ser han en rad punkter där han tror att Halmstad behöver utveckla för att förbättra sitt företagsklimat. 

- Halmstad måste bjuda in mer och lyssna mer till företagen. Och då inte bara genom större tillställningar, utan genom uppsökande verksamhet och att man inte släpper bollen när ett företag behöver hjälp. De måste ha en företagslots eller någon tydlig funktion som engagerat går in och ser till att möten blir av så att vi kan träffa rätt personer och få rätt hjälp. Jag och andra företag som växer är beroende av kommunen genom till exempel tillstånd eller andra ganska komplicerade processer, vi sitter ju alla i samma båt här och går det bra för oss går det bra för Halmstad, avslutar Lars Quander.  

Undersökning av det lokala företagsklimatetLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist