Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 november 2021

Hallands företagare tror inte att elen kommer räcka till

Tillgången till el blir alltmer avgörande för investeringstakten hos de halländska företagen. Av de företag i Halland som står inför investeringar, som innebär ett behov av mer elkraft, är dock en majoritet oroliga för att elen inte kommer att räcka till. Samtidigt är förtroendet för den nationella energipolitiken i botten, det visar nya siffror från en undersökning av Svenskt Näringsliv. 

”Resultatet bekräftar bilden av att tillgången till el nu på riktigt oroar företagen, att investeringar kan utebli och att företagens klimatomställning kan bli lidande. Risken är överhängande att fler företag än vi hittills sett kommer tvingas bromsa viktiga investeringar”, säger Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv.Foto: Most Photos

Nya siffror från Svenskt Näringslivs Företagarpanel visar att det finns en tydlig oro bland företagen om hur framtida investeringar påverkas av tillgången till elkraft. 

Enligt undersökningen står 4 av 10 företag inför investeringar som kräver mer elkraft under de kommande tre åren. En majoritet av dessa ser med oro på möjligheterna att få tillgång till den elkraft investeringarna kräver. Man uppger också att om elkraften inte kan levereras riskerar omfattande negativa konsekvenser. Försämrad konkurrenskraft, stagnering av företagets produktion och ett försvårat klimatarbete är de tre största orosmolnen.  

- Resultatet bekräftar bilden av att tillgången till el nu på riktigt oroar företagen, att investeringar kan utebli och att företagens klimatomställning kan bli lidande. Risken är överhängande att fler företag än vi hittills sett kommer tvingas bromsa viktiga investeringar, säger Kristian Ryberg, regionchef Svenskt Näringsliv.

Svenska företag ligger i framkant vad gäller omställningen från fossila bränslen till förmån för el och svensk export skapar en stor klimatnytta. Om inte företagens elförsörjning tillgodoses kan investeringarna flyttas till andra länder eller helt utebli, något som varken gynnar klimatet eller svenskt företagande.  

- Regeringen har dribblat bort en central framgångsfaktor för Sverige – tillgången till billig fossilfri el. Den politiska osäkerheten kring förutsättningarna för planerbar el är en direkt motarbetning av vad företagen efterfrågar, fortsätter Kristian Ryberg.

Samtidigt är förtroendet lågt för den nuvarande politikens förmåga att lösa situationen. Undersökningen visar även att 7 av 10 företag inte har förtroende för att energipolitiken kan bemöta den framtida efterfrågan på el.

- Det är en tydlig signal om att den energipolitik som förs inte är i närheten av att möta de behov som finns. Det finns inga enkla genvägar till att lösa den elbrist vi nu troligen bara ser början på. Nu måste politikerna fokusera på att bygga ny planerbar elproduktion, skynda på utbyggnaden av elnätet och ändra det energipolitiska målet till 100 procent fossilfritt för att uppnå klimatmålet och ge företagen den el de behöver för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, avslutar Kristian Ryberg. 

Lokalt FöretagsklimatElförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist