Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET5 mars 2021

Halländska riksdagsledamöter överens över blockgränsen om kärnkraften

Moderaterna och Socialdemokraterna i Halland är överens om att det behövs mer planerbar elproduktion. ”Sverige i stort och framför allt södra delarna av landet behöver en långsiktig och planerbar elproduktion och då är kärnkraften en del i det”, säger Hans Hoff, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Gröna industrisatsningar, tillsammans med övrig samhällsutveckling, påverkar den framtida möjligheten att överföra el från norra till södra Sverige. Samtidigt beräknas behovet av el öka markant även i elområde 3 och 4.  Foto: Mostphoto

Frågan om Sveriges elförsörjning står högt på agendan. Vid årsskiftet stängde Ringhals i Varberg ned en reaktor samtidigt som februari varit en månad med låga temperaturer. I dagarna stod det även klart att LKAB och H2GS framtida satsningar på grönt stål kommer innebära en kraftigt ökad elkonsumtion i norra Sverige. Gröna industrisatsningar som tillsammans med övrig samhällsutveckling på sikt påverkar den framtida möjligheten att överföra el från norra till södra Sverige. Samtidigt beräknas behovet av el öka markant även i elområde 3 och 4.  

Hans Hoff, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
Foto: Riksdagen

Hans Hoff är riksdagsledamot från Falkenberg för Socialdemokraterna i Halland. Han har tillsammans med övriga socialdemokratiska riksdagsledamöter i länet, motionerat i riksdagen om behovet av mer planerbar elproduktion i södra Sverige. För Hans bör klimatomställningen prioriteras framför risken med en energimix som han menar idag riskerar att bli alltför väderberoende. Hans anser att behovet av kärnkraft finns, att det kommer att öka och att besluten om utbyggnad måste ske nu. 

— De reaktorer som finns kvar i södra Sverige har cirka 20 års livslängd kvar. Alltså måste vi redan nu se till situationen efter det. Det går att bygga nytt i både Ringhals och Forsmark som redan är godkända för den typen av verksamhet. Om vi inte gör det, om vi inte säkrar elproduktionen över tid, då riskerar Sverige att bli ett betydligt fattigare land än idag, säger Hans Hoff.

Lars Püss, riksdagsledamot för moderaterna.
Foto: Riksdagen

Moderaterna i Halland delar analysen och att behovet av en stabil, tillförlitlig och ren elproduktion är av största vikt. Lars Püss, riksdagsledamot, anser att industrin, klimatomställningen och jobben är beroende av stabil tillgång till ren el. Dygnets alla timmar - året runt. 

— Det står helt klart att företag, jobb och välfärd är beroende av att vi har en trygg och stabil elförsörjning. Genom tillväxt och att det går bra för företagen så ökar också möjligheterna att genomföra den omställning som företagen och hela samhället behöver göra, säger Lars Püss.

Hans Hoff inser att Socialdemokraterna Hallands ståndpunkt i frågan om kärnkraftens framtida roll inte helt ligger i linje med regeringens. Men, att det på grund av rådande läge är nödvändigt att vara tydligare. 

— Sverige är en industrination och världens främsta inom klimatvänlig sådan. För att vi ska fortsätta vara det krävs att elförsörjningen fungerar och att elen i systemet produceras utan utsläpp, säger Hans Hoff.

— Det håller inte att nedmontera det som idag ger stabilitet och istället förlita sig på elproduktion hundratalet mil härifrån som i allt högre utsträckning kommer att behövas där på plats. Svenska industriföretag som minimerar sina utsläpp och satsar på klimatet ska inte behöva använda polsk kolkraft, säger Hans Hoff.

Ofta lyfts perspektivet om Vattenkraften och elproduktionen i norra Sverige som det energislag som ska utgöra den stabiliserande kraften i takt med att kärnkraften minskar. Men inte heller Lars Püss ser vattenkraften i Norr som någon räddare.

— Vattenkraften är en utmärkt stabiliserande kraft i vårt energisystem, men tyvärr finns inga möjligheter att idag bygga ut den i någon större omfattning. En stabil och tillförlitlig elproduktion måste finnas närmare där den konsumeras. Det finns inget egenvärde i kärnkraft i sig, men det är det energislag som ger systemet och klimatomställningen i hela samhället den stabilitet och kapacitet som behövs, säger Lars Püss.

För Hans Hoff har den framtida minskande överföringskapaciteten, det ökade behovet och Ringhals nedläggning varit drivkraften för förändring.

— Jag har bett riksdagens utredningstjänst att beräkna hur överföringen ser ut idag. Det handlar alltså om el motsvarande 42 TWh under 2020, eller ungefär 5 kärnreaktorer per år. När alltmer el används uppe i norr kommer överföringen succesivt minska, samtidigt som behovet i södra Sverige ökar. Det är en ohållbar ekvation som nu verkligen behöver ses över, säger Hans Hoff.

Sveriges framtida elbehov

Svenskt Näringsliv har genomfört beräkningar kring det framtida elbehovet och att det fram till år 2045 kommer öka från 130 twh till 200 twh 2045. Men i och med de kommande etableringarna LKAB och H2GS anläggningar så beräknas nu behovet öka till 260 twh. En fördubbling från dagens nivå.

Skriven avKristian Ryberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist